Poland. Business Harbour – nowa odsłona międzynarodowego programu dla specjalistów z sektora ICT!

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Poland. Business Harbour – nowa odsłona międzynarodowego programu dla specjalistów z sektora ICT!

Udostępnij:

Po ogromnym sukcesie programu Poland. Business Harbour podjęto decyzję o rozszerzeniu jego oferty dla kolejnych krajów poza Białorusią: Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii oraz Armenii. PBH to pakiet rozwiązań ułatwiający specjalistom z branży IT, startupom, MŚP jak i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Swój wkład w sukces inicjatywy ma również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Poland. Business Harbour obejmuje trzy ścieżki udziału: dla firm, dla startupów oraz dla osób fizycznych. Osoby fizyczne i firmy mogą liczyć m.in. na ułatwienia w kontakcie z samorządami czy Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, które aktywnie włączyły się w przygotowanie oferty dla relokowanych pracowników i ich rodzin, tworząc tymczasową przestrzeń biurową i mieszkaniową. Jednym z elementów pakietu jest również wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R.

Od 13 lipca 2021 roku program Poland Business Harbour został rozszerzony o kolejne kraje: Gruzję, Rosję, Ukrainę, Mołdawię oraz Armenię.

Wsparcie ze strony PARP

W pierwszej odsłonie Programu eksperci Departamentu Rozwoju Startupów PARP byli bezpośrednio zaangażowani m.in. w proces tworzenia regulaminu kapituły ścieżki startupowej programu, a także analizę i wybór pomysłów zgłoszonych przez zespoły z Białorusi. Przedstawiciele Agencji brali także udział w indywidualnych konsultacjach na rzecz zespołów z Białorusi.

Ścieżka startupowa w ramach Poland Business Harbour została ukierunkowana na młode zespoły, które rozwijają zaawansowane technologicznie rozwiązanie lub nietypowy model biznesowy i znajdują się we wczesnej fazie rozwoju, poszukują finansowania wysokiego ryzyka (venture capital) i partnerów komercyjnych. Zespoły spełniające tak określone kryteria mogły ubiegać się o natychmiastowe, jednorazowe wsparcie finansowo-bytowe dla założycieli, pracowników firmy i ich rodzin w kwocie 5 100 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu do Polski, wynajem mieszkania oraz inne wydatki. Dodatkowo, zakwalifikowane zespoły otrzymały wsparcie konsjerża w Polsce, dostęp do przestrzeni biurowej, konsultacje i pomoc prawną w zakresie priorytetowej legalizacji pobytu i rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak również integrację ze środowiskiem high-tech w Polsce.

– Poland. Business Harbour to szansa na rozwój, z której korzystają zarówno obcokrajowcy, jak i polska gospodarka. Pomysły uczestników programu zasługują na uwagę i szansę wprowadzenia ich w życie. Chcemy stworzyć dla nich stabilny grunt, na którym będą mogły się rozwijać i jednocześnie zwiększać zarówno ofertę, jak i różnorodność ekosystemu innowacji w Polsce – Jacek Bukowicki, ekspert w Departamencie Rozwoju Startupów w PARP

Dotychczas objęto ścieżką startupową i ww. wsparciem 20 zespołów. 72 zespoły zostały zaś skierowane na ścieżkę wizową (bez wsparcia finansowego).

Oczekuje się, że część zespołów objętych programem zgłosi się do programu akceleracyjnego Poland Prize, obsługiwanego przez 10 akceleratorów.

Koordynatorem programu zostało Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacją Startup Hub Poland.

Szczegóły znajdują się na stronie programu Poland. Business Harbour.