Ponad połowa funduszy private equity z Europy Środkowej uwzględnia czynniki ESG w swoich strategiach inwestycyjnych

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ponad połowa funduszy private equity z Europy Środkowej uwzględnia czynniki ESG w swoich strategiach inwestycyjnych

Udostępnij:

Czynniki związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i kwestiami pracowniczymi oraz ładem korporacyjnym determinują działania 71 proc. inwestorów private equity pochodzących z Europy Środkowej. Blisko czterech na pięciu ankietowanych deklaruje podjęcie działań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Rosnąca świadomość społeczna w zakresie wpływu podmiotów gospodarczych na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz wzrost znaczenia ładu korporacyjnego determinują decyzje podmiotów inwestujących w spółki prywatne. O ile do niedawna czynniki ESG były traktowane jedynie jako dodatkowa koncepcja uzupełniająca działalność biznesową, dzisiaj coraz częściej stają się one integralnym elementem strategii rozwoju. Jak wynika z badania Deloitte, 53 proc. inwestorów private equity pochodzących z Europy Środkowej zdecydowało się na wdrożenie strategii inwestycyjnych uwzględniających ESG. To o 20 punktów procentowych więcej w porównaniu do poprzedniej edycji badania.

Posłuchaj podcastu:

– W ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy pozytywny trend, potwierdzający wzrost znaczenia czynników ESG w biznesie dla uczestników niepublicznego rynku kapitałowego. Wynika to z m.in. rosnącej liczby regulacji prawnych, takich jak obowiązek raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju oraz postawy samych interesariuszy funduszu oczekujących zaangażowania w kwestie środowiskowe i społeczne. W najbliższej przyszłości coraz więcej inwestorów private equity będzie traktowało ESG jako jeden z ważniejszych kierunków rozwoju – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

Czterech na dziesięciu ankietowanych traktuje ESG jako sposób na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, który w przyszłości może pomóc również zwiększyć atrakcyjność prowadzonych inwestycji. Dla 37 proc. badanych implementacja czynników związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz ładem korporacyjnym jest przede wszystkim strategią kreacji wartości spółek portfelowych. Blisko jedna czwarta uczestników ankiety wciąż nie podjęła działań zmierzających do uwzględnienia ESG w swoich strategiach, aczkolwiek 14 proc. ankietowanych przyznało, że planuje zwrot w tym kierunku w najbliższych latach (o 5 p.p. więcej w stosunku do poprzedniej edycji badania). Podmioty sceptyczne wobec czynników wynikających z filozofii zrównoważonego rozwoju stanowią zdecydowaną mniejszość. 4 proc. badanych uważa je za koszt, z kolei 6 proc. nie zamierza w najbliższej przyszłości implementować wytycznych ESG.

ESG staje się standardem

Fundusze private equity, które działają na rzecz osiągnięcia net-zero lub planują dekarbonizację swojej działalności w najbliższych latach, stanowią niecałe 40 proc. wszystkich ankietowanych. Nieco więcej ankietowanych przyznało, że pomimo braku dotychczasowego zaangażowania na rzecz zmniejszenia śladu węglowego w przyszłości planuje podjęcie takich działań. Jedynie 6 proc. uczestników ankiety stwierdziło, że w najbliższych latach nie będzie podejmować takich aktywności.

ESG wyzwaniem i szansą dla funduszy private equity

– Do tej pory tylko 14 proc. funduszy private equity z Europy Środkowej zaczęło działać w kierunku dekarbonizacji. Oznacza to, że sektor ten ma jeszcze sporo do nadrobienia, szczególnie że w najbliższych latach firmy będą czuły presję na dążenie do neutralności klimatycznej. Chodzi tu nie tylko o oczekiwania rynku czy regulatorów, ale również potencjalnych pracowników, którzy coraz częściej spodziewają się od pracodawcy działań z zakresu ESG. W efekcie zmiany sposobu funkcjonowania będzie można zaobserwować nie tylko wśród inwestorów, ale również u spółek wchodzących w skład ich portfeli – mówi Katarzyna Średzińska, starszy manager w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte.

Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.