Portfel inwestycyjny INNOventure poszerza się o kolejne spółki AI

Dodane:

Marcin Bielówka Marcin Bielówka

Portfel inwestycyjny INNOventure poszerza się o kolejne spółki AI

Udostępnij:

Krakowski fundusz inwestycyjny INNOventure angażuje się w projekty, które potencjalnie mogą zmienić świat na lepsze, zatem istotną część jego portfela zajmują projekty związane z medycyną, ale drugą – często wspólną – cechą tych projektów jest wykorzystanie sztucznej inteligencji na kolejnych polach zastosowań. Poniżej przedstawiamy kilka takich projektów oraz szerzej piszemy o dwóch najnowszych inwestycjach: Sky Engine i Saventic Health.

Sztuczna inteligencja (AI) wspomaga i zastępuje człowieka w wielu obszarach. Z jej wsparciem możemy wykonać wiele zadań, które dotychczas były realnie niemożliwe do wykonania lub zajmowały tak dużo czasu i zasobów ludzkich, że rezygnowano z ich realizacji lub ograniczano do najbardziej opłacalnych przypadków. Dotyczyło to wielu dziedzin w tym medycyny.

Spółka Minte.ai używa rozwiązań AI w celu przetwarzania dokumentacji medycznej sporządzonej w języku naturalnym, aby zautomatyzować proces rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych wraz z ustalaniem wysokości odszkodowań. Dzięki temu proces, który do tej pory był pracochłonny i podatny na błędy ludzkie, jest znacznie przyspieszony i wspomagany przez sztuczną inteligencję. Automatyzacja jest tak daleko posunięta, że mniej skomplikowane roszczenia nie wymagają w ogóle zaangażowania pracownika, lecz mogą być załatwiane samoobsługowo.

Cardiomatics stosuje algorytmy uczenia maszynowego do automatycznej analizy zapisów EKG. Zwłaszcza w analizie długich zapisów pracy serca, których analiza jest niezwykle pracochłonna, telemedyczny system Cardiomatics, ze swoją wydajną infrastrukturą IT opartą na serwerach GPU, jest znakomitym zamiennikiem angażowania pracy specjalistów.

Open Routing swoich algorytmów opartych na big data i uczeniu maszynowym używa do optymalizacji przyjmowania i obsługi zamówień w internetowych sklepach z żywnością. Zwłaszcza w okresach radykalnie zwiększonego popytu, kiedy sklepy mają kłopoty ze sprostaniem wszystkim napływającym zamówieniom, elastyczność i właściwe priorytetyzowanie zamówień zyskują kluczowe znaczenie.

Misje3000 (projekt, z którego fundusz INNOventure dokonał już wyjścia kapitałowego), to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, oparte na rozwiązaniach blockchain i inteligentnych kontraktach, którego celem jest stworzenie wytrenowanego przez społeczność, oferującego bardzo wysoką jakość, silnika wspomagającego tłumaczy różnych języków.

ARAHUB wykorzystuje algorytmy AI do zbierania i interpretacji w czasie rzeczywistym danych o osobach znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu cyfrowych nośników informacji (ekranów informacyjnych czy reklamowych). Zaawansowane algorytmy pozwalają w ułamkach sekund dostosowywać przekaz publikowany na tych nośnikach do osób go odbierających. Spółka łączy dane offline z danymi online, czyli paruje sylwetki widowni z urządzeniami mobilnymi, a dzięki czemu branża cyfrowej reklamy zewnętrznej stworzy rewolucję jaka wydarzyła się online – przejdzie od sprzedaży powierzchni reklamowej do sprzedaży sprofilowanej widowni.

Dwie najnowsze inwestycje INNOventure jeszcze pogłębiają zaangażowanie funduszu we wspieranie technologii sztucznej inteligencji. Sky Engine to wysoce skuteczny system szybkiego trenowania sieci neuronowych w zakresie rozpoznawania i klasyfikacji obrazów. Dotychczasowe rozwiązania w tym obszarze oparte były na pozyskiwaniu dużych zbiorów danych obrazowych i ich ręcznym przygotowaniu do wykorzystania jako zestawy treningowe dla AI. Wykorzystanie pracy ludzkiej czyni ten proces powolnym i drogim. Konieczność pozyskania odpowiednio dużych zbiorów obrazów jest w wypadku treningu wysoce specjalistycznych AI istotnym utrudnieniem. Rozwiązanie Sky Engine zmienia obecny paradygmat i eliminuje te ograniczenia. Oferowana przez firmę platforma łączy moduł generowania obrazów treningowych z modułem trenowania AI. Moduł generowania obrazów jest w stanie na podstawie pojedynczego modelu 3D sporządzić praktycznie nieograniczoną liczbę obrazów obiektu zainteresowania – z różnych punktów widzenia, na różnych tłach, w różnych warunkach oświetleniowych, oraz dla różnych zakresów widma światła – możliwe jest na przykład symulowanie obrazów rentgenowskich, w świetle podczerwonym czy też obrazów wielospektralnych. Połączenie automatycznego generowania danych obrazowych z modułami głębokiego uczenia (deep learning) w jedną platformę daje możliwości niespotykanie szybkiego trenowania sieci neuronowych. Dzięki takiemu podejściu czas oraz koszty mogą być zminimalizowane przy jednoczesnym zapewnieniu wyższej dokładności wnioskowania. Ponadto Sky Engine oferuje automatyzację w zakresie tworzenia samych modeli 3D. Paleta zastosowań systemu jest rozległa. Jednym z nich jest diagnostyka medyczna. Na przykład w zakresie endoskopii platforma Sky Engine umożliwia szybkie uczenie sieci neuronowych do  rozpoznawania nowotworów i innych chorób. AI wytrenowane przez system sprawdzają się też w analizie danych wizualnych w sporcie, na przykład we wspomaganiu decyzji sędziowskich w siatkówce. W czasie pandemii Covid19 wspomagają także interpretację danych pochodzących z miejskich kamer w celu monitorowania dystansu społecznego. Ponadto technologia Sky Engine może być wykorzystana do automatycznej inspekcji: podzespołów elektronicznych, części i elementów w procesach produkcji, paneli słonecznych, pól uprawnych, części metalowych czy sprzętu medycznego.

Saventic Health jest spółką medyczno-technologiczną, która zajmuje się tworzeniem algorytmów sztucznej inteligencji do wspierania lekarzy w procesie diagnostyki chorób rzadkich i ultrarzadkich. Dzięki niemu lekarze pierwszego kontaktu, których spotkania z chorobami rzadkimi są sporadyczne w stopniu utrudniającym zbudowanie doświadczenia w tym zakresie, uzyskują nieocenioną pomoc.  Algorytmy analizują informacje medyczne w elektronicznej karcie pacjenta, jak wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, rozpoznania, przyjmowane leki i inne dane opisowe (badania fizykalne, epikryzy, obserwacje), a następnie wskazują lekarzom podejrzenia danej choroby rzadkiej wraz z uzasadnieniem i rekomendacją dalszego postępowania. W ten sposób pacjenci z nietypowymi i często niespecyficznymi objawami uzyskują możliwość szybkiego uzyskania właściwej diagnozy. Oferowana przez Saventic Health platforma diagnostyczna SARAH oparta jest na mechanizmach maszynowego uczenia nadzorowanego. Aktualnie Saventic Health skupia się na tworzeniu oraz wdrażaniu algorytmów do wspierania diagnostyki chorób rzadkich w trzech obszarach:

  • nowotwory krwi i rzadkie choroby hematologiczne,
  • choroby metaboliczne,
  • pierwotne niedobory odporności.

Celem spółki jest opracowanie pełnego pakietu algorytmów dla chorób rzadkich, uwzględniając także choroby skóry i tkanki miękkiej, choroby neurologiczne i wiele innych.

INNOventure to krakowski fundusz zalążkowy, który inwestując środki prywatnych inwestorów, ze wsparciem mechanizmu Bridge Alfa pomaga naukowcom, wynalazcom i przedsiębiorcom w rozwijaniu projektów biznesowych opartych o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Portfel projektów, w których rozwój i komercjalizację zaangażowany jest fundusz obejmuje dziewiętnaście innowacyjnych przedsięwzięć i stale się poszerza.

Autor: Marcin Bielówka, partner zarządzający w INNOventure.