Poziomy języka angielskiego: Jak określić poziom, na którym jesteś?

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Poziomy języka angielskiego: Jak określić poziom, na którym jesteś?

Udostępnij:

Uczysz się i uczysz, a Twój poziom języka zdaje się pozostawać bez zmian. Brzmi znajomo?

Międzynarodowa skala znajomości języków obcych składa się z następujących poziomów (w kolejności wzrastającej): beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced, proficiency. W skali europejskiej poziomy języka określane są za pomocą liter i cyfr: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

W niniejszym artykule dowiesz się, czym różnią się poszczególne poziomy i w jaki sposób możesz samodzielnie ustalić swój poziom znajomości języka angielskiego.

Beginner (starter)/Elementary

W skali europejskiej jest to poziom A1. Beginner to pierwszy poziom językowy, który oznacza, że osoba dopiero zaczyna się uczyć i praktycznie nie zna języka.

Na poziomie elementarnym osoba ma już pewną znajomość tego języka. Jeśli rozumiesz, kiedy ktoś mówi powoli i wyraźnie, możesz wyrazić swoje myśli za pomocą najprostszych i najczęstszych angielskich fraz w celu radzenia sobie z konkretnymi problemami i pytaniami w mowie potocznej, potrafisz opisać siebie, czytać i tłumaczyć proste teksty, pisać proste listy i wypełniać formularze – wtedy twój poziom języka angielskiego to A1.

Słownictwo na tym poziomie wynosi około 1200 słów.

Pre-Intermediate

Ten poziom reprezentuje poziom A2 w skali europejskiej. Jest także nazywany Waystage level. Na tym poziomie osoba w miarę pewnie posługuje się językiem angielskim w mowie i operuje zasobem co najmniej 1500 słów. Posiada podstawową znajomość gramatyki angielskiej, może czytać proste teksty i rozumie ich ogólne znaczenie.

Jeśli chodzi o umiejętność pisania, osoba na tym poziomie może poprawnie pisać zarówno formalne, jak i nieformalne listy, wiadomości e-mail oraz pocztówki; pisać na swój temat; opisywać wydarzenia, miejsca i ludzi; a także wyrażać, jak się czuje w związku z ludźmi, rzeczami i sytuacjami.

Intermediate

Ten poziom w skali europejskiej jest równy poziomowi B1. Na tym poziomie dobrze orientujesz się w wiedzy, którą zgromadziłeś na poprzednich poziomach i dodatkowo posiadasz nowe, bardziej wyszukane słownictwo. Twój zasób słów oscyluje w granicach 2500 słów i możesz prawidłowo tworzyć zdania w języku angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie.

Kiedy mówisz, Twoja gramatyka jest poprawna. Możesz wypełniać formularze, czytać literaturę fabularną oraz różne gazety i czasopisma, a także korespondować pisemnie bez większych trudności z native speakerami.

Na poziomie intermediate dobrze władasz językiem podczas podróży lub pracując w międzynarodowej firmie.

Upper-Intermediate

Jest to kolejny poziom po Intermediate i jest tożsamy z poziomem B2 w skali europejskiej. Jeśli potrafisz odróżnić regionalne akcenty w języku angielskim, mówić zarówno w formalnych, jak i nieformalnych okolicznościach, identyfikować własne błędy w gramatyce i wymowie, używać ze zrozumieniem zarówno prostej, jak i złożonej składni, otwarcie wyrażać swoje przemyślenia i popełniać przy tym jedynie pojedyncze błędy podczas mówienia, wtedy Twój poziom jest upper-intermediate.

Na tym poziomie Twoje słownictwo waha się na poziomie 3000 – 4000 słów.

Bez problemu możesz mówić i rozumieć po angielsku.

Advanced/Proficiency

Na tym poziomie Twój poziom biegłości języka angielskiego jest niemal taki, jak w Twoim ojczystym języku. Innymi słowy, możesz płynnie mówić na różne tematy z niewielką liczbą błędów, zmieniać styl komunikacji w zależności od sytuacji oraz znasz i używasz angielskich idiomów, fraz i kombinacji słów. Możesz pisać opowiadania, raporty, artykuły i streszczenia filmów, książek i wydarzeń. Twoje słownictwo zawiera 4000 – 6000 słów.

Jest jeszcze jeden poziom – Advanced 2 (mastery – mistrzostwo) – na którym mówisz po angielsku, tak jak native speaker, który urodził się i wychował w kraju anglojęzycznym.

Porównaj swoje umiejętności i wiedzę z powyższymi opisami, a będziesz mieć ogólne rozeznanie w Twoim poziomie znajomości języka. Istnieje wiele testów online, które możesz ukończyć, jednak nie określą one w pełni Twojego rzeczywistego poziomu językowego. Aby właściwie ocenić poziom języka, musisz przetestować każdy aspekt języka: gramatykę, mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

To już wszystko. Powodzenia w nauce angielskiego i zdobywaniu kolejnych poziomów!

 

Artykuł powstał we współpracy z Preply