Poznaj szczegóły programów akceleracyjnych wybranych przez PARP

Dodane: 21.12.2018

Marta Wujek

Udostępnij:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała 10 akceleratorów, które we współpracy ze średnimi i dużymi firmami i z budżetem ponad 133 mln zł pomogą rozwinąć produkty co najmniej 400 startupom.

Podstawowym celem akceleratorów jest doprowadzenie startupów do etapu testowania każdego rozwiązania w dużych spółkach. Gdy zakończą się one sukcesem, powinny zostać podpisane umowy o kontynuacji współpracy po akceleracji i dalszych pracach nad produktem.

Działanie akceleracyjne realizowane jest ze środków Programu Inteligentny Rozwój i zakłada akcelerację startupów, których projekty wpisują się w obszary specjalizacji takie jak: fintech, biotechnologia farmaceutyczna, biogospodarka, cyberbezpieczeństwo, smart city, industrial internet, mikroelektronika, inteligentne tworzywa, sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne.

Już w styczniu 2019 r. operatorzy wybrani w konkursie PARP rozpoczną realizację 18-miesięcznych programów akceleracyjnych. W ich trakcie startupy otrzymają wsparcie mentorów biznesowych i ekspertów technologicznych (na te usługi akcelerator będzie miał do 50 tys. zł dla poszczególnych startupów) oraz grantów w wysokości do 200 tys. zł. A co najważniejsze, młode firmy otrzymają dostęp do infrastruktury i wiedzy biznesowej średnich i dużych przedsiębiorstw, które będą odbiorcami akcelerowanych technologii.

W naborze, który trwał od 17 lipca do 4 września br. wpłynęły 22 wnioski, z których PARP wybrał 10, oto ich lista z całkowitym kosztem projektów:

 • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (Program akceleracji MIT Enterprise Forum Poland) – ponad 17 milionów złotych.
 • FundingBox Accelerator Sp. z o.o (IMPACT_Poland (2.0)) – blisko 16 milionów złotych.
 • Blue Dot Solutions Sp. z o.o. (Space3ac Scale Up II) – ponad 16 milionów złotych.
 • DGA S.A. (Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II) – ponad 16 milionów złotych.
 • Accelpoint Sp. z o.o. (Accelpoint ScaleUp – technologiczny Akcelerator łączący innowacyjne rozwiązania z Odbiorcami technologii) – blisko 15 milionów złotych.
 • Fundacja Polska Przedsiębiorcza (Program akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale odbiorców technologii) – ponad 14 milionów złotych.
 • HugeTECH Sp. z o.o. (Akcelerator IDEA Global) – ponad 13 milionów złotych.
 • Krakowski Park technologiczny Sp. z o.o. (KPT ScaleUp) – blisko 12 milionów złotych.
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Startup Spark 2.0) – blisko 15 milionów złotych.
 • Brinc Limited Sp. z o.o., oddział w Polsce (Indywidualny program akceleracyjny Brinc dedykowany startupom sektora hardware, IloT, Al) – ponad 17 milionów złotych.

Oto szczegóły programów:

Blue Dot Solutions Sp. z o.o. (Space3ac Scale Up II) – ponad 16 milionów złotych

 • Liczba startupów, które dostaną dofinansowanie: około 60.
 • Kwota, jaką może otrzymać jeden startup: do 200 tys. złotych plus do 50 tys. złotych w usługach.
 • Obszary, z których poszukiwane są rozwiązania: technologie kosmiczne segmentu downstream (szeroko pojęte rozwiązania związane z wykorzystaniem danych satelitarnych), biogospodarka, innowacje w transporcie i logistyce (focus na smart city).
 • Wsparcie pozafinansowe na jakie mogą liczyć startupy: dopasowany do indywidualnych potrzeb startupów merytoryczny program akceleracji, mentoring techniczny i biznesowy, sprawdzona metodologia wsparcia w realizacji projektów pilotażowych i model współpracy z odbiorcami technologii.
 • Mentorzy: doświadczeni przedsiębiorcy, inwestorzy, założyciele startupów i eksperci techniczni o randze międzynarodowej, związani z takimi instytucjami jak np. ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) czy, Global Space Institute. Listę dotychczasowych mentorów naszego akceleratora (z pewnością część z nich znowu się u nas pojawi) można znaleźć na naszej stronie.
 • Firmy, z którymi akcelerator będzie współpracował: zostaną ogłoszone.
 • Kluczowe obszary poszukiwań innowacji: biogospodarka, sektor kosmiczny, smart city.
 • Adres WWW programu: www.space3.ac

DGA S.A. (Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II)

 • Liczba startupów, które dostaną dofinansowanie: 50.
 • Kwota, jaką może otrzymać jeden startup: 200 tys. złotych na grant, plus 50 tys. złotych na doradztwo.
 • Obszary, z których poszukiwane są rozwiązania: rozwiązania transportowe, przyjazne środowisku, sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe, zagadnienia horyzontalne w technologiach sensorowych, inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne, proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu, wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów, biotechnologie i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska, automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
 • Wsparcie pozafinansowe na jakie mogą liczyć startupy: 50 tys. złotych na wielokierunkowe specjalistyczne doradztwo biznesowe w tym na: mentorów biznesowych, ekspertów technologicznych, stałe wsparcie opiekunów startupów, dostęp do zaplecza technicznego i parku maszynowego u odbiorców technologii.
 • Mentorzy: wieloletni praktycy w branży startupów, finansowej, facylitatorzy, eksperci technologiczni w w/w obszarach.
 • Firmy, z którymi akcelerator będzie współpracował: HCP Poznań, Rosomak S.A., Solaris S.A, Fabryka pojazdów Szynowych FPS Poznań.
 • Kluczowe obszary poszukiwań innowacji: biogospodarka, smart city, przemysłowy internet rzeczy.
 • Adres WWW programu: http://www.industrylab.pl/
 • Start programu: formalnie 01.01.2019, nabór rozpocznie się od 30.01.2019, a akceleracja od 01.04.2019.

Accelpoint Sp. z o.o. (Accelpoint ScaleUp – technologiczny akcelerator łączący innowacyjne rozwiązania z odbiorcami technologii)

 • Liczba startupów, które dostaną dofinansowanie: 50.
 • Kwota, jaką może otrzymać jeden startup: maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. złotych plus 50 tys. złotych w formie usług doradczych, tj. wsparcia ekspertów technologicznych oraz mentorów, a także usług firm zewnętrznych (np. doradztwo finansowe, pomoc prawna, wsparcie inwestycyjne, wsparcie z zakresu internacjonalizacji, etc).
 • Obszary, z których poszukiwane są rozwiązania: innowacyjne rozwiązania zwalidowane w warunkach rynkowych (pierwsza bądź późna trakcja) i gotowe do wdrożenia we współpracy z dużym graczem (odbiorcą technologii).
 • Wsparcie pozafinansowe na jakie mogą liczyć startupy: wsparcie szkoleniowe, doradcze, komunikacyjne i biznesowe. Dzięki współpracy z dużymi, globalnymi brandami takimi jak Santander Bank oraz Orange akcelerator daje uczestnikom szansę na szeroki, międzynarodowy rozwój biznesu. Pełne wsparcie w postaci know-how w zakresie technologii, biznesu i innowacyjności, możliwość wdrożenia na infrastrukturze partnera komercyjnego, a w fazie post-akceleracji pomoc w rozwoju produktu (go to market) i znalezieniu klientów końcowych. Najlepsze projekty będą również miały możliwość zaprezentowania się przed funduszami partnerskimi w celu pozyskania kolejnych rund finansowania, w tym przed globlanym funduszem Santander InnoVentures z Madrytu. Nad efektami prac nad modelem biznesowym, rozwojem produktu/usługi oraz komercjalizacją będzie czuwał zespół doświadczonych mentorów product design, ekspertów technologicznych, opiekunów startupów. Startupy uczestniczące w programie wezmą udział w tematycznych eventach i workshopach. Będzie również możliwość pracy z wykorzystaniem innowacyjnych metodologii, m.in. Ten Types of Innovation czy Google Design Sprint (pod okiem światowego eksperta Google z zakresu product design, Huberta Anyżewskiego).
 • Mentorzy: autorski program mentorski, stworzony w oparciu o ponad 12-letnie doświadczenia w prowadzeniu i nauczaniu zajęć z obszaru UX oraz product design, między innymi w ramach Uniwersytetu SWPS. Mentorzy to wybitne osoby wyspecjalizowane w tym zakresie i posiadające wieloletnie doświadczenie edukacyjno mentorskie. Uczestnicy programu akceleracyjnego będą wspierani przez opiekunów startupów (liderów obszarowych), mentorów biznesowych oraz ekspertów technologicznych. Będą to zarówno doświadczeni eksperci reprezentującymi partnerów korporacyjnych akceleratora, jak i eksperci rynkowymi, m.in. z zakresu UX, product design, Technology, Business.
 • Firmy, z którymi akcelerator będzie współpracował: Santander Polska, Orange, Edge One Solutions.
 • Kluczowe obszary poszukiwań innowacji: fintech, telco, insurance.
 • Adres www programu: www.accelpoint.pl
 • Start programu: styczeń 2019.

Fundacja Polska Przedsiębiorcza (Program akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale odbiorców technologii)

 • Liczba startupów, które dostaną dofinansowanie: 40.
 • Kwota, jaką może otrzymać jeden startup: do 200 tys. złotych grantu w modelu equity free i oraz spersonalizowane usługi akceleracyjne o wartości do 50 tys. złotych.
 • Obszary, z których poszukiwane są rozwiązania: biogospodarka, industrial internet of things i augmented reality, fintech, logistyka.
 • Wsparcie pozafinansowe na jakie mogą liczyć startupy: podczas udziału w programie akceleracyjnym 40 uczestników oprócz grantu otrzyma również zindywidualizowany pakiet usług doradczych o wartości 50 tys. zł. Zakres usług doradczych: doradztwo biznesowe; doradztwo technologiczne w ramach ścieżek specjalizacyjnych startupów; doradztwo projektowe i produktowe dla startupu nad wyznaczaniu kierunków rozwoju; doradztwo w zakresie finansowania VC. Po zakończeniu etapu akceleracji przewidziano proces post-akceleracji, zakładający wdrożenie rozwiązania startupu w oparciu o zasoby i infrastrukturę odbiorców technologii. Udział w projekcie umożliwia ponadto: rozwój w sieci najnowocześniejszych 15 akceleratorów ekosystemu Polski Przedsiębiorczej i Business Link, oferujących wsparcie biznesu na poziomie międzynarodowym; dostęp do najlepszej w kraju bazy mentorów biznesowych; możliwość współpracy z prestiżowymi ekspertami i mentorami, którzy wspierają̨ proces akceleracji, dzieląc się swoimi doświadczeniami, kontaktami, wskazówkami biznesowymi; komercjalizację produktów, dzięki zaangażowaniu osób posiadających największe w kraju doświadczenie w przeprowadzaniu wdrożeń startupów w dużych/średnich przedsiębiorstwach.
 • Mentorzy: akcelerator Polski Przedsiębiorczej tworzą̨ najwyższej klasy eksperci i specjaliści z obszaru inwestowania w startupy, akceleracji i skalowania biznesu na wstępnym etapie rozwoju, którzy posiadają̨̨ doświadczenie w rozwijaniu biznesu, współpracy z odbiorcami technologii, inwestycyjne i operacyjne. Mentorami i ekspertami w ramach projektu są specjaliści związani z akceleratorem Polski Przedsiębiorczej i Business Link oraz z odbiorcami technologii zaangażowanymi w projekt. Wsparcie akceleracyjne dla startupów będą świadczyć: Eksperci biznesowi – wsparcie z zakresu rozwijania biznesu; Mentorzy biznesowi – projektowanie indywidualnych ścieżek rozwoju rynkowego i technologicznego, zapewnianie transferu wiedzy eksperckiej dla startupu z zakresu swojej specjalności w zakresie pozwalającym na realizację założonych celów biznesowych i wdrożeniowych, wsparcie w weryfikacji sposobu działania startupu poprzez zapewnienie informacji zwrotnych; Eksperci technologiczni – zapewnienie transferu wiedzy eksperckiej dla startupu z zakresu swojej specjalności w zakresie pozwalającym na realizację założonych celów wdrożeniowych i rozwoju technologii.
 • Firmy, z którymi akcelerator będzie współpracował: Grupa MASPEX (Marki w portfolio Grupy Maspex to m. in. Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, Ekland, DecoMorreno, Cremona, La Festa i Plusssz); Putka Sp. z o.o. Sp. k.; Zakład Mięsny „Wierzejki” J.M. Zdanowscy Sp. j.; Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński  Sp. j. (Cedrob S.A.); Zakłady Mięsne Olewnik-Bis sp.z o.o.; Zakład Mięsny Lenarcik; PPHU Zakłady Mięsne „Kawiks”; Bank Spółdzielczy w Toruniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Laude Smart Intermodal S.A.
 • Kluczowe obszary poszukiwań innowacji: biogospodarka, industrial internet of things i augmented reality, fintech.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Startup Spark 2.0)

 • Liczba startupów, które dostaną dofinansowanie: przynajmniej 66.
 • Kwota, jaką może otrzymać jeden startup: w Startup Spark 2.0 dofinansowanie w formie gotówkowej może wynieść maksymalnie 160 tys. złotych plus dodatkowe usługi akceleratora. Wypracowany przez nas model współpracy z partnerami, sprawia, że pieniądze nie są największą wartością akceleratora. Doświadczenia dwóch lat pokazują, że jest nią połączenie potencjału startupu z zasobami korporacji, które pozwala rozwijać rozwiązania, czyli produkty i usługi, tak aby najlepiej odpowiadały potrzebom rynku.
 • Obszary, z których poszukiwane są rozwiązania: głównie rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0: przede wszystkim przemysłowego internetu rzeczy, rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.
 • Wsparcie pozafinansowe na jakie mogą liczyć startupy: startupy otrzymają wsparcie mentorskie, technologiczne oraz prawne. ŁSSE S.A. zapewnia również szereg ścieżek post-akceleracyjnych, w tym ścieżka horyzontalna czyli promocja i wsparcie w sprzedaży danego rozwiązania do szerokiego grona klientów ŁSSE (inwestorzy Strefowi), nie będącymi Partnerami Spark 2.0 oraz ścieżka wertykalna, czyli prezentacja wypracowanych rozwiązań w ramach struktury danego Partnera, m.in. zagraniczne oddziały, spółki córki lub partnerzy biznesowi.
 • Mentorzy: Spark 2.0 to grono mentorów operacyjnych stających się członkiem zespołu startupu na czas akceleracji i jednocześnie pełni funkcję pierwszego kontaktu z projektem po stronie Partnera. Mentor operacyjny staje się project managerem procesu akceleracji na czas jej trwania. Mentorzy Spark 2.0 to osoby z doświadczeniem zarówno przedsiębiorczym, jak i startupowym o kompetencjach niezbędnych do rozwoju startupu (m.in. sprzedaż, product development, ekspansja zagraniczna, rozwój, itp.). Grono mentorów Spark 2.0 to również eksperci firm partnerskich (np. Ericsson, PwC), którzy uzupełniać będą wiedzę startupów zagadnieniami z zakresu technologii 5G czy prowadzenia biznesu.
 • Firmy, z którymi akcelerator będzie współpracował: Ericsson, PwC, Procter&Gamble, Robert Bosch, Siemens, Ceramika Paradyż, Indigo Nails, Bluerank, SiA Pietrucha, Mosty Łódź, WDX.
 • Kluczowe obszary poszukiwań innowacji: przemysłowy internet rzeczy, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo.
 • Adres WWW programu: www.startupspark.io  
 • Start programu: rekrutacja w styczniu, akceleracja marzec/kwiecień.

Brinc Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Indywidualny program akceleracyjny Brinc dedykowany startupom sektora hardware, loT, Al)

 • Liczba startupów, które dostaną dofinansowanie: 50.
 • Kwota, jaką może otrzymać jeden startup: 200 tys. złotych w gotówce i 50 tys. złotych w usługach dodatkowych.
 • Obszary, z których poszukiwane są rozwiązania: connected hardware, IoT, AI zarówno z Polski jak i z zagranicy tak early- jak i mid-stage. Natomiast rozwiązania muszą być możliwe do implementacji u odbiorców technologii.
 • Wsparcie pozafinansowe na jakie mogą liczyć startupy: mentoring globalnych ekspertów, hands-on approach Brinc oraz partnerów firmy w tym spotkania z VC od pierwszego dnia programu, zaangażowanych Odbiorców Technologii, którzy aktywnie szukają rozwiązań dla siebie, wyjazdu do Shenzhen na zwiedzanie fabryk, linii produkcyjnych oraz studiów DFM, organizacji Demo Day, pomocy prawnej, podatkowej i biznesowo-marketingowej, dostęp do dwóch w pełni wyposażonych hardware house’ów, miejsc pracy w świetnej lokalizacji w centrum Poznania.
 • Mentorzy: osoby z ogromnym doświadczeniem w pracy ze startupami w tym founderzy po exitach, przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, inżynierowie, przedsiębiorcy, finansiści – przedstawiciele wąskiego grona ekspertów z bardzo dobrym track recordem, którzy pomogą we wszystkich aspektach cyklu życia startupu, aby powiększyć inwestowalność zespołów.
 • Firmy, z którymi akcelerator będzie współpracował: Shape VC, Summer Agency, Hardware Hub,Sescom, Platige Image, Dopak, Bikkoplast, Bibus Menos, Travelplanet.pl.
 • Kluczowe obszary poszukiwań innowacji: connected hardware, IoT, AI.
 • Adres WWW programu: http://brinc.io/apply
 • Start programu: pierwsza edycja akceleratora ruszyła 17 grudnia. W połowie lutego ruszy trwająca miesiąc faza Ramp Up.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. (KPT ScaleUp)

 • Liczba startupów, które dostaną dofinansowanie: około 45.
 • Kwota, jaką może otrzymać jeden startup: do 200 tys zł w grancie i do 50 tys. zł w usługach eksperckich.
 • Obszary, z których poszukiwane są rozwiązania: rozwiązania B2B, zarówno software jak hardware. Preferowane będą rozwiązania dla przemysłu, szczególnie Industry 4.0, na wszystkich poziomach funkcjonowania firm: business operations, utrzymanie ruchu, nadzór i optymalizacja produkcji, logistyka i magazynowanie. Akcelerator będzie szukać szeroko w duchu open innovation, przy czym rozwiązania związane z optymalizacją zużycia energii, nowe technologie materiałowe i materiały będą kluczowe. Projekty muszą być w stanie wykazać jedną z czterech korzyści dla klienta: optymalizacja kosztów, zwiększenie kontroli, precyzji i elastyczności produkcji/świadczenia usługi, nowe strumienie przychodów, zwiększenie przychodów.
 • Wsparcie pozafinansowe na jakie mogą liczyć startupy: bardzo zaangażowani i otwarci partnerzy zmobilizowani do osiągnięcia konkretnych biznesowych rezultatów. Doświadczony zespół ekspertów i mentorów. Wsparcie szkoleniowe w sprzedaży, komunikacji i finansach. Bardzo szeroki network startupowy – w ramach poprzednich edycji, przeciętny startup miał szansę poznać ok. 100 prezesów innych firm technologicznych.
 • Mentorzy: w ścisłym zespole łącznie ponad 70 lat doświadczenia w pracy ze startupami z 3 programów akceleracyjnych i 5 funduszy inwestycyjnych. Mentorzy, którzy uzupełniają to grono, dobierani są każdorazowo do potrzeb startupów i konkretnych rund.   
 • Firmy, z którymi akcelerator będzie współpracował: zostaną ujawnione w pierwszych tygodniach stycznia.
 • Trzy kluczowe obszary poszukiwań innowacji: przemysł 4.0 i IOT, energetyka, materiały.   
 • Adres WWW programu:www.scaleup.kpt.krakow.pl
 • Start programu: pierwsza edycja akceleratora rusza 6 maja.

HugeTECH Sp. z o.o. (Akcelerator IDEA Global)

 • Liczba startupów, które dostaną dofinansowanie: 48.
 • Kwota, jaką może otrzymać jeden startup: 200 000 zł plus usługi specjalistyczne.
 • Obszary, z których poszukiwane są rozwiązania: głównie Industry, IoT, Fintech oraz Biotechnologia.
 • Wsparcie pozafinansowe na jakie mogą liczyć startupy: wsparcie mentorskie oraz pomoc w pozyskaniu dalszego finansowania.
 • Mentorzy: eksperci z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie branż focusowych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw.
 • Firmy, z którymi akcelerator będzie współpracował: docelowo będzie to 10 partnerów. Na ten moment akcelerator może wymienić Samsung Electronics Polska oraz Olimp Labolatories z Dębicy.
 • Trzy kluczowe obszary poszukiwań innowacji: Industry, IoT, Fintech oraz Biotechnologia.
 • Adres WWW programu: www.ideaglobal.pl
icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem