PPNT czeka na zgłaszanie pomysłów do programu inwestycyjnego – rozmowa z Katarzyną Wlaź

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

PPNT czeka na zgłaszanie pomysłów do programu inwestycyjnego – rozmowa z Katarzyną Wlaź

Udostępnij:

Poznański Park Naukowo-Technologiczny od lat wspiera przedsiębiorców w komercjalizacji projektów technologicznych. Obecnie PPNT, już po raz szósty, prowadzi nabór innowacyjnych pomysłów do programu inwestycyjnego, w ramach którego czeka na zgłoszenia rozwiązań z branż chemii, biotechnologii oraz technologii informatycznych 
i komunikacyjnych. Na temat obecnie prowadzonych działań rozmawiamy z Katarzyną Wlaź, Menedżerem Funduszu Kapitałowego PPNT.

To już szósty nabór do funduszu – kiedy PPNT włączył się w działalność inwestycyjną?

Odpowiedź: Nasza przygoda z inwestowaniem w innowacyjne projekty technologiczne rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy PPNT pozyskał na ten cel środki publiczne z PARP. Do tej pory zainwestowaliśmy ponad 8 mln zł, zarówno ze środków unijnych, jak i prywatnych, wspierając 19 projektów związanych z chemią, biotechnologią oraz ICT. Jest to dla nas ogromny sukces w realizacji misji PPNT związanej z komercjalizacją innowacyjnych przedsięwzięć.

Czy inwestowanie kapitału to jedyne wsparcie, które oferujecie startupom?

Odpowiedź: Zdecydowanie nie. Oferujemy coś więcej niż tylko finansowanie. PPNT to miejsce, gdzie startupy wdrażające innowacyjne projekty zyskują dostęp do specjalistycznej wiedzy, nowoczesnej infrastruktury badawczej i technologicznej, a także wsparcie doradcze oraz dostęp do partnerów biznesowych i finansowych, także tych działających na rynku międzynarodowym. Zależy nam bowiem na tworzeniu ekosystemu, w którym startupy znajdują niezbędne zasoby, by rozwijać swoje innowacyjne rozwiązania i działać globalnie.

W tym celu zrealizowaliśmy chociażby europejski projekt Scale-Up Champions finansowany z programu Horyzont 2020, który wspierał przedsiębiorców w przygotowaniu ich do pozyskania inwestora przy udziale międzynarodowych mentorów i partnerów. Doświadczenie i kontakty pozyskane dzięki projektowi są niewątpliwie wartością dodaną dla przedsiębiorców korzystających obecnie z oferty PPNT.

Kogo szukacie w obecnym naborze projektów?

Odpowiedź: Aktualnie poszukujemy pomysłodawców projektów z branży chemii, biotechnologii oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT). Zależy nam na współpracy z zespołami, które nie tylko zaprezentują nam innowacyjne rozwiązanie, ale również wykażą się doświadczeniem biznesowym, znajomością produktu i jego przewag nad alternatywnymi rozwiązaniami, czy właściwym zrozumieniem potrzeb klientów. Szukamy osób z determinacją, gotowych podjąć wyzwania związane z prowadzeniem startupu oraz świadomych oczekiwań inwestora odnośnie rozwoju przedsięwzięcia w ramach nowej spółki.

Jakie są więc oczekiwania inwestora odnośnie rozwoju biznesu?

Odpowiedź: Inwestując w innowacyjny i tym samym ryzykowny pomysł inwestorowi zależy na osiągnieciu oczekiwanej stopy zwrotu i wyjściu ze spółki z zyskiem, a to może się stać jedynie, kiedy wzrośnie jej wartość. Celem rozwoju przedsięwzięcia w ramach spółki nie może być tylko stabilność finansowa podmiotu. Zyskowność rozwiązania bez dalszej możliwości ekspansji na rynku nie jest dla inwestora satysfakcjonująca. Pomysł na biznes powinien być skalowalny. Oznacza to, że oferowane przez przedsiębiorstwo rozwiązanie, które jest odpowiedzią na nową, bądź niezaspokojoną dotychczas potrzebę na rynku, powinno mieć potencjał do generowania zysków poprzez efektywne zdobywanie nowych odbiorców, lub ekspansję na nowe rynki, także globalne. Prowadzenie startupu na rynku europejskim, czy powtarzalność sprzedaży oferowanego rozwiązania, przy niższym nakładzie czasu i pracy wpływa na wzrost wartości przedsiębiorstwa, a to z punktu widzenia inwestora jest kluczowe. Wtedy bowiem inne podmioty, widząc dalszą perspektywę do rozwoju takiego biznesu będą zainteresowane zakupem jego udziałów, wierząc i licząc na dalszy wzrost ich wartości.

Jak wygląda wasz proces inwestycyjny?

Odpowiedź: Proces inwestycyjny w PPNT składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się od zapoznania inwestora z pomysłem i zespołem, żeby ocenić potencjał danego rozwiązania do prowadzenia zyskownej, innowacyjnej działalności z możliwością dalszego jej rozwoju.

Po pierwszej selekcji, w kolejnym etapie wspólnie z wybranymi pomysłodawcami pracujemy nad modelem biznesowym i finansowym przedsięwzięcia, analizą rynku, technologii i strategią rozwoju. Istotne są dla nas także kompetencje zespołu, jego komplementarność i zdolność do wdrożenia innowacji oraz kwestie związane z ochroną własności intelektualnej. Ostatnim etapem, do którego przywiązujemy szczególną uwagę jest walidacja rynkowa, podczas której weryfikujemy, czy dane rozwiązanie odpowiada na rzeczywiste potrzeby klientów. 

Dlaczego walidacja rynkowa jest dla Was tak istotna?

Odpowiedź: Walidacja to kluczowy moment, który pozwala nam i naszym pomysłodawcom zrozumieć, czy i w jakim stopniu ich pomysł spełnia oczekiwania i potrzeby odbiorców danego rozwiązania. Dzięki współpracy z naszymi partnerami, startupy mają szansę na bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami i na uzyskanie cennej informacji zwrotnej, która może być decydująca dla dalszego kształtowania ich produktów lub usług. Z kolei z naszego punktu widzenia, konkretna informacja o danym rozwiązaniu z rynku, zanim zdecydujemy się na inwestycję znacznie ogranicza ryzyko jej niepowodzenia. 

Jakie partnerstwa są kluczowe dla sukcesu Waszych inwestycji?

Odpowiedź: Nasze działania opierają się na współpracy z renomowanymi partnerami, którzy wnoszą nie tylko imponujące doświadczenie w selekcji projektów, ale i bogatą sieć kontaktów biznesowych. W obecnej edycji do współpracy zaprosiliśmy takich partnerów jak: Inventity Foundation, Fundacja Polska Innowacyjna, czy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

W jaki sposób pozyskujecie projekty?

Odpowiedź: Uczestniczymy w wydarzeniach branżowych i konferencjach technologicznych, aby być na bieżąco z innowacyjnymi pomysłami i trendami rynkowymi. Współpracujemy również z uczelniami i ich działami transferu technologii, co daje nam dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych i innowacyjnych technologii. Ponadto, dzięki międzynarodowym projektom mamy możliwość wymiany doświadczeń i pozyskiwania nowych kontaktów.

Czym może się pochwalić fundusz?

Odpowiedź: Cieszymy się, że udało nam się wyjść z sukcesem z kilku inwestycji, co umożliwia nam realizację szóstego już naboru pomysłów i planowanie kolejnego w 2025 roku. 

Z zyskiem odsprzedaliśmy udziały w Spółce PhotoHiTech sp. z o.o. jednemu z największych producentów chemicznych na rynku tj: Synthos S.A. W ostatnich latach zamknęliśmy także kilka transakcji i sprzedaliśmy udziały między innymi w spółkach  IC Solutions sp. z o.o. i Fieldworker sp. z o.o. 

Byliśmy także koordynatorem projektu InnoInvest, finansowanego z programu Horyzont 2020, którego celem była wymiana wiedzy na temat roli Parków Technologicznych w realizacji programów inwestycyjnych dla MŚP. Dzięki temu projektowi udoskonaliliśmy nasz proces inwestycyjny, czyniąc go lepiej dopasowanym do potrzeb i oczekiwań jego uczestników.

Gdzie przedsiębiorcy mogą znaleźć informacje o aktualnym naborze?

Odpowiedź: Wszystkie szczegóły dotyczące aktualnego naboru dostępne są na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 marca 2024 roku w PPNT.  Będzie to doskonała okazja, aby poznać bliżej nasz proces selekcji i możliwości współpracy.

Fundusz Kapitałowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM powstał w ramach projektu o nazwie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii, technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Innowacyjnej. Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 

Katarzyna Wlaź 

Ekspert ds. inwestycji kapitałowych z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa transakcyjnego i gospodarczego dla przedsiębiorców. Absolwentka programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanford USA. Od 2011 roku związana z działalnością inwestycyjną PPNT współtworząc program wsparcia kapitałowego w ramach projektu Inqbator Seed. Jako Menedżer Funduszu Kapitałowego odpowiada za rozwój funduszu, realizację kolejnych procesów transakcyjnych oraz monitoring działalności spółek portfelowych PPNT. Kieruje i zarządza międzynarodowymi projektami z zakresu budowania ekosystemu podmiotów zainteresowanych zieloną transformacją oraz budowaniem relacji z międzynarodowymi partnerami biznesowymi i finansowymi (InnoInvest, GreenTech 2.0).

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od ponad 25 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami  i naukowcami. Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji na rynek, a naukowców w ich działalności badawczej. PPNT zajmuje się komercjalizacją wiedzy i technologii. Prowadzi badania oraz świadczy usługi badawcze w takich branżach jak chemia, fizyka, biotechnologia oraz IT. Jest akredytowanym ośrodkiem innowacji i jako jedyny park technologiczny w Polsce, posiada status jednostki naukowej (kat. A).  Park wspiera firmy jeszcze na etapie tworzenia (preinkubacja), w trakcie rozwoju (startup) oraz te już rozwinięte (np. wsparcie przy wprowadzaniu innowacji, przestrzeń biurowa czy laboratoryjna).  Oferta PPNT to także doradztwo biznesowe w zakresie projektów unijnych, pozyskiwania grantów, ochrony patentowej czy kompetencji menedżerskich oraz kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami. W ramach PPNT działa Laboratorium Wyobraźni, pierwsze centrum popularyzacji nauki w Wielkopolsce. www.wyobraznia.ppnt.poznan.pl  PPNT jest częścią Fundacji UAM, która wspiera i promuje działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. www.fuam.pl  www.ppnt.poznan.pl

 

Materiał powstał we współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.