Udostępnij:

Analityk - Investin

Grupa INVESTIN to dynamicznie rozwijająca się organizacja świadcząca usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zaawansowanych technologii, globalnego rynku innowacji, doradztwa biznesowego i strategicznego, internacjonalizacji przedsiębiorstw, programów akceleracji start-upów oraz inwestycji Venture Capital. W ramach realizowanych usług wspieramy przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze innowacji, ekspansji zagranicznej, działalności B+R oraz komercjalizacji technologii.

Poszukujemy osoby posiadającej doświadczenie w zakresie projektów konsultingowych z obszaru doradztwa biznesowego, innowacji i komercjalizacji.

Zakres zadań:

- sporządzanie specjalistycznych ekspertyz i analiz biznesowych, finansowych i rynkowych (m.in. analiz rynku, modeli biznesowych, doradztwa strategicznego i gospodarczego, wycen innowacyjnych technologii, strategii internacjonalizacji, ścieżek komercjalizacji), dotyczących określonych technologii i produktów, zgodnie ze standardami Grupy INVESTIN
- nadzór nad pracą Analityków Zewnętrznych
- wyszukiwanie, zdobywanie i analizowanie informacji rynkowych dotyczących różnorodnych technologii/produktów
- formułowanie wniosków i rekomendacji na podstawie opracowanych analiz
- wsparcie w tworzeniu narzędzi badawczych
- weryfikacja oraz koordynacja realizacji różnorodnych ekspertyz i analiz doradczych sporządzanych przez zespół Analityków Zewnętrznych pod kątem merytorycznym, formalnym oraz metodologicznym
- współpraca z Menedżerami ds. Rozwoju Biznesu i Strategii
- współpraca z twórcami oraz właścicielami technologii i produktów (wynalazcami, przedsiębiorcami)

Czego oczekujemy (profil idealnego kandydata/kandydatki):

- dyplom ukończenia studiów magisterskich (preferowane kierunki ekonomiczne, techniczne)
- poparta doświadczeniem umiejętność sporządzania raportów i opracowań analitycznych w obszarze m.in. analiz rynku, analiz strategicznych, wycen, biznesplanów, strategii internacjonalizacji, ścieżek komercjalizacji technologii
- dobra znajomość zagadnień z przynajmniej jednego z następujących obszarów: komercjalizacja technologii, internacjonalizacja, rozwój biznesu, własność intelektualna i przemysłowa, zarządzanie projektami B+R, ocena potencjału komercyjnego technologii
- doświadczenie w zarządzaniu zespołem i/lub koordynowaniu prac
- umiejętność pozyskiwania danych w ramach desk research dotyczących rynku polskiego jak i rynków zagranicznych (również spoza Unii Europejskiej)
- umiejętności analityczne – umiejętność formułowania wniosków i rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz
- dobra znajomość języka angielskiego
- chęć do nauki i rozwoju
- umiejętność pracy pod presją czasu
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
- dyspozycyjność w wymiarze 40 h tygodniowo

Co oferujemy:

- stałe wynagrodzenie z możliwością powiększenia o premie za zrealizowane, dodatkowe ekspertyzy
- ciekawą i różnorodną pracę w rozwijającej się firmie konsultingowej o ugruntowanej pozycji na rynku
- działalność w obszarze innowacji, wynalazków i nowatorskich technologii
- długoterminową i rozwojową współpracę
- współpracę z ekspertami i możliwość realizacji projektów z różnych branż
- możliwość wzbogacenia swojego warsztatu pracy analitycznej o unikalne standardy wypracowane w toku wieloletnich doświadczeń przez Grupę INVESTIN
- pracę w ambitnym zespole
- udział w tworzeniu nowych narzędzi badawczych, instrumentów strategicznych oraz metodologii analizy

Jesteś zainteresowan(y/a)?

Osoby zainteresowane współpracą, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: [email protected] z dopiskiem „Analityk”.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

W przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883”

Oferty

Dodaj ofertę