Pracodawca nie przekazał Ci PIT-11? Co zrobić?

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Na pracodawcy, jako na płatniku, spoczywa obowiązek przekazania pracownikowi formularza PIT-11 za poprzedni rok podatkowy. Musi on dokonać tego w odpowiednim terminie – do końca lutego.

Zdjęcie główne artykułu by picjumbo

Jest to o tyle ważne, że PIT-11 jest niezwykle istotnym dokumentem w kontekście rozliczenia rocznego pracownika – to imienna informacja o jego dochodach w trakcie roku i zaliczkach na podatek dochodowy, które pobrał zakład pracy jako płatnik. Nic zatem dziwnego, że pracownicy niecierpliwie wyczekują chwili, gdy dostaną formularz. Co mogą jednak zrobić, gdy luty się skończył, a deklaracji nadal nie ma?

Deklaracja  PIT-11 – kto powinien ją złożyć?

Przepisy nakładają te obowiązki na podatnika, czyli pracownika (wyjątkiem jest sytuacja, w której zakład pracy dokonuje rocznego rozliczenia za pracownika), on więc musi dopilnować, by dokument trafił we właściwym terminie do urzędu. Jak zatem widać, niezależnie od tego, czy pracodawca przekazał mu PIT-11, pracownik musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Kiedy należy złożyć PIT-11?

Najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi o rozliczenie deklaracji PIT-11, jest to, czy podatnik ma odpowiednią ilość czasu na rozliczenie się z fiskusem, czyli czy może dostarczyć go do właściwego urzędu do 30 kwietnia. Dlatego jeśli pracodawca tylko się spóźnił z dostarczeniem formularza, a pracownik będzie mógł złożyć go w terminie, nie jest to naganne.  

Interwencja u pracodawcy w sprawie niewydania PIT-11

Powodem do niepokoju z pewnością może być niedostarczenie formularza przez pracodawcę przed końcem lutego. W takim przypadku najrozsądniejsze będzie zainterweniowanie u pracodawcy, a jeżeli to nie pomoże, przesłanie oficjalnego ponaglenia listem poleconym. Brak wiadomości od pracodawcy może skutkować  brakiem danych na temat rozliczonych zaliczek na podatek dochodowy. Pracownik może złożyć deklarację z szacunkowymi kwotami i dokonać później korekty zeznania, zaś przy korygowaniu jako powód złożenia drugiej deklaracji należy podać przekazanie informacji PIT-11 po terminie. Podatników może jednak odstraszyć od tej metody zarówno konieczność złożenia korekty, jak i niepewność, czy od pracodawcy da się wyegzekwować wspomniana informację.  

Co jeszcze może zrobić podatnik?

Zgłosić brak deklaracji PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego. Niedopełnienie przez pracodawcę tak ważnego obowiązku grozi odpowiedzialnością karną skarbową.  Jednak to, że zostanie on ukarany grzywną, może nie spowodować, że pracownik otrzyma od niego deklarację. Wobec tego najkorzystniejszą opcją dla podatnika jest zwrócenie się do organu podatkowego o wydanie właściwego zaświadczenia. Urząd ma obowiązek wydać je, jeżeli może o­no potwierdzić fakty albo stan prawny, wynikający z prowadzonych przez urząd ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Podatnik musi jednak wykazać, że stara się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny, a także że służy ono uzyskaniu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.

Może jednak okazać się, że z dokumentów urzędu skarbowego wynika, że nie płatnik nie odprowadził żadnych zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik musi w takim przypadku samodzielnie obliczyć i uiścić podatek od otrzymanych wynagrodzeń.

Autor tekstu

Andrzej Lazarowicz, prezes wfirma.pl