Prawie 7,5 mln zł z Funduszy Europejskich na innowacje dla MŚP

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Prawie 7,5 mln zł z Funduszy Europejskich na innowacje dla MŚP

Udostępnij:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki ostatniej 10. rundy naboru w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP” dla drugiego etapu tj. inwestycyjnego. W konkursie ogólnym oraz z komponentem Dostępność Plus przedsiębiorcy złożyli łącznie 34 wnioski na kwotę ponad 14 mln zł. Pozytywnie oceniono projekty 18 firm, którym przyznano dofinansowanie na prawie 7,5 mln zł. Konkurs jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

„Bony na innowacje dla MŚP” to seria konkursów prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od sierpnia 2015 r. do grudnia 2020 r., które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem firm.

Nabory są podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowy – umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie tego etapu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu – inwestycyjnego. Równolegle trwały konkursy na dofinansowanie projektów, które realizują rządowy program Dostępność Plus. W tym wypadku szanse na dofinansowanie miały innowacje produktowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami ograniczeń, w tym np. seniorów, osób niepełnosprawnych czy dużych rodzin.

Etap inwestycyjny – wyniki dla 10. rundy

W drugim etapie konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” (inwestycyjnym ogólnym) złożono łącznie 32 wnioski na kwotę niemal 13,5 mln zł. 17 spośród nich rekomendowano do przyznania dofinansowania – 3 pochodziły z województwa mazowieckiego, 14 zaś z pozostałych województw. Do wnioskodawców, którzy pomyślnie przeszli ten etap, trafi łącznie ponad 7 mln. zł.

Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dofinansowanie także w równolegle prowadzonym konkursie Dostępność Plus. Z tym poddziałaniu złożono 2 wnioski o dofinansowanie na ponad 710 tys. zł. Do otrzymania dotacji w kwocie 400 tys. zł rekomendowano jeden z nich.

– „Bony na innowacje dla MSP” cieszą się przede wszystkim zainteresowaniem różnorodnych firm produkcyjnych. Tak było i tym razem, bo wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazły się branże reprezentowane przez takie PKD jak: Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, czy kilkunastu innych specyficznych PKD dotyczących właśnie produkcji – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Jednym z obowiązkowych kryteriów udziału w konkursie jest wpisywanie się projektów w rozwój kluczowych obszarów gospodarki, określonych w katalogu tzw. inteligentnych specjalizacji. Koncepcja krajowych inteligentnych specjalizacji polega na określeniu (przez administrację centralną) priorytetów gospodarczych ważnych dla rozwoju kraju. Obecnie przodują B+R, innowacje oraz inwestycje, które sprzyjają zwiększeniu konkurencyjności firm na rynkach zagranicznych.

– Wśród najczęściej występujących w projektach krajowych inteligentnych specjalizacji znalazły się: KIS 2 (Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego), KIS 1 (Zdrowe społeczeństwo), KIS 5 (Inteligentne i energooszczędne budownictwo), KIS 12 (Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych) czy KIS 8 (Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty). Co pokazuje, że mikro i małe firmy mają różnorodne pomysły na innowacyjne produkty, które wdrażają na rynek – dodaje ekspertka PARP.

Niewielki wkład własny, ogrom możliwości

W konkursie usługowym przedsiębiorcy musieli wnieść wkład własny w wysokości zaledwie 15 proc. kosztów projektu. Maksymalne wsparcie, na jakie mogli liczyć to natomiast 340 tys. zł., a całkowita wartość projektu, nie mogła przekroczyć 400 tys. zł. W konkursach inwestycyjnych wymagany był większy wkład własny – co najmniej 30 proc. wartości projektu w zależności od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji – ale też przedsiębiorcy mogli liczyć na większe dofinansowanie – maksymalnie 560 tys. zł. Na tym etapie całkowity koszt projektu musiał się zamknąć w kwocie 800 tys. zł.