Przeczytaj fragment książki pt. „Przywództwo w erze cyfrowej”

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

W kwietniu 2017 roku LinkedIn, profesjonalna platforma społecznościowa, posiadała 500 milionów zarejestrowanych użytkowników (Darrow, 2017). Gdyby LinkedIn był krajem, pod względem populacji zajmowałby trzecie miejsce na świecie.

W 2011 roku LinkedIn uruchomił program „Influcencers”, który pozwolił liderom najwyższego szczebla na publikowanie swoich postów. W okresie krótszym niż rok zgromadził 150 czołowych postaci biznesu, takich jak współzałożyciel firmy Microsoft Bill Gates, założyciel grupy Virgin Richard Branson czy członek zarządu firmy Allianz Mohamed El-Erian (Sawers, 2014). Każdy z  nich publikuje posty regularnie i ma setki tysięcy obserwujących. Prezesi firm z listy „Fortune 500” nie ograniczają jednak swojej obecności w społecznościach wirtualnych do LinkedIn. Według rocznego raportu CEO Social Report 39% dyrektorów najwyższego szczebla jest aktywnych na takich platformach jak Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, LinkedIn czy YouTube, a ich odsetek powoli rośnie (CEO.com, 2016). 

Mimo że Facebook w czerwcu 2017 roku z dwoma miliardami zarejestrowanych użytkowników jest najbardziej popularną platformą społecznościową (Constine, 2017), dyrektorzy z firm „Fortune 500” nie wybrali go jako swoje główne narzędzie społecznościowe. Drugie miejsce wśród liderów najwyższego szczebla należy do Twittera. Dobrym przykładem lidera, który bierze udział w działaniach społecznościowych na Twitterze, jest Marc Benioff, dyrektor generalny Salesforce.com, który umieszcza wpisy na Twitterze średnio kilka razy dziennie. Jego wpisy, które dotyczą informacji o nowych pomysłach i produktach, inspirują i energetyzują odbiorców (Kim, 2016). Z pewnością można znaleźć liderów, którzy prowadzą swoje profile samodzielnie, a  także takich, którzy korzystają z pomocy asystentów lub wyspecjalizowanych agencji PR-owych. Przykładem takiej agencji jest lobalna Weber Shiwick, która zatrudnia strategów, analityków, kreatorów, projektantów, programistów i koordynatorów kampanii, aby pomagać liderom na najwyższym szczeblu w budowaniu i rozwijaniu ich wirtualnej obecności. W 2013 roku prezes agencji Andy Polansky potwierdził wzrost zainteresowania platformami społecznościowymi wśród liderów z największych korporacji (por. rysunek 2.1) i jednocześnie podkreślił ważność doboru właściwych społeczności wirtualnych dla liderów (Reiss, 2013).

Mający w kwietniu 2017 roku ponad 500 milionów użytkowników (Darrow, 2017) LinkedIn jest najbardziej popularną platformą dla społecz-ności profesjonalnych. Do profesjonalnych platform społecznościowych należy również XING działający w krajach niemieckojęzycznych lub GoldenLine, który jest popularny wśród polskich użytkowników. 

Liderzy wykorzystują profesjonalne platformy społecznościowe, aby nawiązywać kontakty z bieżącymi oraz potencjalnymi klientami, dostawcami i pracownikami. Profesjonalne platformy społecznościowe były badane pod różnymi względami, takimi jak rekrutacja pracow-ników, ocena kandydatów, poszukiwanie pracy, ale badania nad przywództwem na profesjonalnych platformach są raczej ograniczone. Niektóre wnioski z badań ogólnych w społecznościach profesjonalnych mogą jednak zostać zastosowane do liderów. Na przykład Damnianović, Matović, Kostić i Okanović (2012) wskazali na istotę bycia aktywnym na platformach oraz na dbałość o rekomendacje w celu zbudowania pozytywnego wizerunku w społecznościach zawodowych. Chiang i Suen (2015) twierdzą, że w procesie rekrutacji dopasowanie kandydata do stanowiska i do organizacji jest oceniane przez pryzmat profilu na profesjonalnych platformach społecznościowych. Fieseler i Ranzini (2015) opisali cztery zachowania odnoszące się do zarządzania wizerunkiem w Internecie: szukanie wsparcia, pomaganie znajomym, budowanie autorytetu i autopromocja. Zastosowanie tych zachowań zależy od obowiązków zawodowych członków profesjonalnej społeczności.

W tabeli 2.2 przedstawiono rodzaje aktywności na profesjonalnych platformach społecznościowych. Aktywność związana z prezentacją siebie dotyczy zamieszczania i edycji treści (zwykle tekstowych) zarówno na temat danego użytkownika, jak i na tematy związane z jego zainteresowaniami branżowymi. Profesjonalne platformy społecznościowe umożliwiają także powielanie treści dodanych przez innych użytkowników. Ma to sens, jeśli użytkownik powielający treść ma inną grupę obserwujących profil. Wówczas powielane treści docierają do innych użytkowników. Ważnym działaniem należącym do kategorii prezentowania siebie jest tworzenie własnego profilu i jego edycja, ponieważ od jakości i ilości zamieszczonych informacji zależy możliwość ich wyszukiwania przez innych użytkowników oraz chęć interakcji użytkowników. Opcje wyszukiwania są bardzo rozwinięte ze względu na wielość różnych filtrów, takich jak obecne i poprzednie miejsce pracy, stanowisko, branża, edukacja, umiejętności, język.

 

Tytuł: Przywództwo w erze cyfrowej. Sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych 

Autor: Paweł Korzyński

Wydawnictwo: Poltext