QNA Technology pracuje nad komercjalizacją niebieskich kropek

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

QNA Technology pracuje nad komercjalizacją niebieskich kropek

Udostępnij:

Startup QNA Technology S.A. planuje przeznaczyć 14 mln zł na rozwijanie technologii syntezy półprzewodnikowych nanomateriałów.

7,2 mln zł inwestycji

Dzięki pozyskanym w ramach ostatniej rundy inwestorskiej środkom w wysokości 7,2 mln zł w końcu 2021 r. oraz otrzymanej dotacji unijnej nanotechnologiczna firma z Wrocławia – QNA Technology weszła na nowy poziom rozwoju.

W ramach prowadzonych prac startupowi udało się w warunkach laboratoryjnych opracować syntezę niebieskich kropek kwantowych (MVP). To kluczowy krok na drodze do komercjalizacji tego materiału. Pozwolił on na rozpoczęcie testów kropek kwantowych zsyntezowanych przez QNA u branżowych partnerów, co umożliwi dalszy ich rozwój oparty o techniczne oczekiwania poszczególnych odbiorców.

Zebrany do tej pory przez spółkę kapitał, oprócz sumy pozyskanej od prywatnych inwestorów, to także 6,2 mln zł otrzymane w ramach grantu z NCBR na prace B+R oraz przedwdrożeniowe. To niejedyny polski startup nanotechnologiczny, który pozyskał w ostatnim czasie finansowanie. Do CTS Chemistry trafiło w zeszłym roku 1,4 mln zł inwestycji. W oparciu o nanotechnologię działa też Nanoseen.

QNA Technology przeprowadza prace badawcze

Środki te pozwoliły m.in. na przeprowadzenie prac badawczych pozwalających na przestrojenie niebieskich kropek kwantowych, tak aby emitowały światło o barwie akceptowalnej przez branżę wyświetlaczy (zmiana barwy z tzw. Deep Blue na Pure Blue), sprawdzenie krytycznych założeń potrzebnych do wykonania projektu pilotażowej linii syntezy oraz wykonanie jej projektu.

Dzięki środkom pochodzącym z dotacji udało się zwiększyć bazę laboratoryjną oraz zaangażowanie specjalistycznej aparatury, a także powiększyć zespół – z kilkunastu do 25 osób.

Ponadto QNA przekształciła się w ostatnim czasie ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Powołana została także rada nadzorcza, a jednym z jej kluczowych członków został Waldemar Maj – Prezes Zarządu Neutrino Geology, a także doświadczony członek wielu rad nadzorczych, m.in. takich spółek jak GPW, Ciech, Bank BGŻ, czy TFI Origin.

Synteza półprzewodników

Aktualnie prowadzone są testy z partnerami biznesowymi mające na celu potwierdzenie wartości uzyskanych parametrów i ukierunkowanie dalszego rozwoju tego materiału.

Planowane inwestycje startupu sumują się do 14 mln zł i przeznaczone zostaną na zakup elementów pilotażowej linii syntezy oraz zakończenie kolejnego etapu prac rozwojowych niebieskich kropek kwantowych. Osiągnięcie tych celów ma umożliwić spółce realizację pierwszych kontraktów dla producentów optoelektroniki z całego świata.

– Niebieskie kropki kwantowe są oczekiwaną alternatywą dla stosowanych obecnie rozwiązań materiałowych w branży wyświetlaczy. Możliwość wytwarzania półprzewodników jest wartościową i strategiczną umiejętnością. Dlatego, pomimo że przed nami jeszcze sporo wyzwań technologicznych, a nasze materiały są na wczesnym etapie rozwoju – już teraz widzimy duże zainteresowanie naszymi materiałami wśród firm branżowych. Przede wszystkim za granicą – w Azji oraz USA. Zainteresowanie to jest na tyle duże, że firmy te są skłonne płacić za możliwość testowania naszych materiałów – mówi prof. Artur Podhorodecki, prezes zarządu i współzałożyciel QNA Technology.

Według raportu MarketsandMarkets rynek kropek kwantowych osiągnie wartość 8,6 mld dolarów do 2026 r. A średni wzrost RDR ma wynieść 16,2%.