Raport Banku Światowego – miasta stawiając na zielone inwestycje poprawią swoją kondycję finansową

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

Raport Banku Światowego – miasta stawiając na zielone inwestycje poprawią swoją kondycję finansową

Udostępnij:

Bank Światowy opublikował właśnie raport dot. wychodzenia miast z popandemicznego kryzysu. Wnioski zaskakują.

Bank Światowy finansuje zielone inwestycje na całym świecie (30% inwestycji International Finance Corporation, organizacji podległej Bankowi Światowemu w 2020 roku, łącznie 6,8 miliarda dolarów) i chce do prowadzenia takich działań zachęcać włodarzy miast na całym świecie, wskazując na płynące korzyści ekonomiczne. Twórcy raportu “Green Reboot” oszacowali wpływ zrównoważonych inwestycji na napędzenie działań sektora prywatnego i tworzenie nowych miejsc pracy dla 21 rynków rozwijających na całym świecie.

Według raportu miasta przeznaczając środki na popandemiczną odbudowę gospodarki na właśnie takie cele mogą zyskać do 7 bilionów dolarów inwestycji i przyczynić się do stworzenia 144 milionów nowych miejsc pracy do 2030 roku.

Zrównoważone inwestycje miejskie o największym potencjale to obecnie według raportu:

  • modernizacja budynków – 1,1 bilion dolarów inwestycji i co najmniej 25 milionów nowych miejsc pracy,
  • niskoemisyjne wodociągi i gospodarka ściekowa – 2 biliony dolarów inwestycji i co najmniej 23 miliony nowych miejsc pracy,
  • zrównoważony transport publiczny – 2,7 biliony dolarów inwestycji i co najmniej 53 miliony nowych miejsc pracy.

Twórcy raportu wyliczyli również korzyści dla klimatu płynące z wdrożenia zielonych inwestycji przez miasta krajów rozwijających się – łącznie ma to być nawet obniżenie emisji o 4 miliardy ton dwutlenku węgla przez kolejną dekadę:

Potencjał zielonych inwestycji w miastach krajów rozwijających się, Raport „Green Reboost”, IFC (Bank Światowy)

Jaka z tych danych wskazówka dla startupów? Po pierwsze raport pokazuje potrzeby rynków rozwijających się, które dopiero rozpoczynają proekologiczne inwestycje. Ponadto dokument tak istotnej instytucji, jak Bank Światowy wskazując rekomendowane kierunki zmian, napędza popyt na wskazane w raporcie usługi.

Raport “Green Reboot” dostępny na tej stronie Banku Światowego.