Recykling do kwadratu, czyli zeroemisyjna śmieciarka: Dolnośląska Dolina Wodorowa podpisuje porozumienie z partnerami

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Recykling do kwadratu, czyli zeroemisyjna śmieciarka: Dolnośląska Dolina Wodorowa podpisuje porozumienie z partnerami

Udostępnij:

Dolnośląska Dolina Wodorowa (DDW), SIGMA PROJECT i Promet-Plast podpisali porozumienie otwierające drogę do projektu i budowy, pierwszej w Polsce, zeroemisyjnej śmieciarki. W planach jest również stworzenie kolejnych pojazdów zeroemisyjnych – również pługopiaskarki oraz wozy asenizacyjne.

Od słowa do listu

Podczas Dnia Otwartego Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, który zorganizowano w niedzielę 14 czerwca, Stowarzyszenie DDW podpisało trzy strategiczne listy intencyjne: ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu oraz z firmami Promet-Plast i SIGMA PROJECT. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele przemysłu, samorządów oraz sektora badawczo-naukowego, którzy podkreślali znaczenie wdrażanych innowacji oraz korzyści, jakie płyną z rozwoju gospodarki wodorowej.

– Aby skutecznie wdrażać nowoczesne technologie wodorowe, niezbędna jest szeroka współpraca wszystkich uczestników rynku. Naszym zadaniem jest wsparcie polskich projektów wodorowych i stworzenie przyjaznych warunków do współpracy różnych środowisk. Szukamy takich partnerów i możliwości współpracy, które zaowocują nowymi, praktycznymi rozwiązaniami dla lokalnych społeczności. Jesteśmy po słowie z kilkoma samorządami na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny i jest zainteresowanie zeroemisyjnymi pojazdami komunalnymi – powiedział Szymon Płoński, wiceprezes zarządu Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

Miejski recykling z wodorem w tle

Podpisane pomiędzy Dolnośląską Doliną Wodorową (DDW), SIGMA PROJECT i Promet-Plast S.C. porozumienie otwiera drogę do projektu i budowy polskiej zeroemisyjnej śmieciarki. Takie rozwiązanie ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza i zredukować hałas w mieście. W planach jest cała gama pojazdów zeroemisyjnych – również pługopiaskarki oraz wozy asenizacyjne. Zgodnie z listem intencyjnym DDW zajmie się pozyskiwaniem finansowania, SIGMA PROJECT odpowiedzialna będzie za projekt pojazdu, a Promet-Plast S.C. opracuje technologie związane z produkcją i tankowaniem wodoru.

– W 2030 roku w transporcie będzie wykorzystywane około 30 tys. ton wodoru jakości automotive rocznie. Planowana sieć stacji tankowania wodoru – 32 stacje do 2025 roku – jest głównie pod wodorowe autobusy, które są jednym z kilku przykładów zastosowania komercyjnego technologii wodorowych na dużą skalę na świecie. Pierwszy projekt to ponad 400 autobusów w Pekinie. Od 2028 roku 30% pojazdów w transporcie publicznym samorządów będzie zeroemisyjna. Ogniwa zasilane wodorem mają przewagi – są bezemisyjne, zapewniają większy zasięg, tankowanie pojazdu trwa krócej, a potrzebna do tego infrastruktura wymaga mniejszych nakładów niż w przypadku pojazdów elektrycznych. My chcemy zaproponować rozszerzenie gamy zastosowania technologii wodorowych w transporcie o rozwiązania dla służb komunalnych, które również będą ciche i bezemisyjne. To jest już możliwe, ponieważ powstaje infrastruktura, trzeba tylko dołożyć kolejne klocki – skomentował Szymon Płoński z DDW.

– Jesteśmy małą firmą, która specjalizuje się w zabudowach specjalnych i intermodalnych rozwiązaniach samo-załadowczych. Mamy spore doświadczenie z rynku skandynawskiego, na którym głównie się do tej pory koncentrowaliśmy. Współpraca z Promet-Plastem i Dolnośląską Doliną Wodorową daje nam nowe możliwości działania na polskim rynku w bardzo innowacyjnej branży. Ja sam jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej i jestem związany z naszym regionem i tu chciałbym rozwijać wspaniałe projekty – Ernest Wojtowicz, CEO SIGMA PROJECT.

Zeroemisyjne rozwiązania także dla rolnictwa

Zarządzanie zużyciem energii w rolnictwie, które wykorzystuje paliwa kopalne do wielu zastosowań, jest ogólnoświatowym wyzwaniem ze względu na niekorzystne skutki, które wywołane są emisjami CO2. Zrównoważone systemy w rolnictwie opierają się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł biologicznych, geotermalnych, hydroelektrycznych, słonecznych i wiatrowych. Drugi list intencyjny, podpisany przez Dolnośląską Dolinę Wodorową z Promet-Plast, dotyczy wdrażania technologii, które zmniejszają emisję szkodliwych substancji w rolnictwie i poprawiają efektywność energetyczną. Projekt „Agrohydroenergia” ma integrować produkcję rolną z zarządzaniem wodą i generowaniem energii z OZE.

Infrastruktura wodorowa: hub wodorowy na Dolnym Śląsku

Trzeci list intencyjny, podpisany ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu, ma na celu wspólne tworzenie infrastruktury wodorowej, która będzie wspierać lokalną transformację energetyczną. Projekt obejmie poszukiwania najlepszej lokalizacji dla instalacji OZE i elektrolizerów, co ma na celu zasilenie regionu w zieloną energię i wspieranie niskoemisyjnego transportu miejskiego.

– Struktury klastrów energii muszą nabyć kompetencji wodorowych, aby móc sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej kraju. Wałbrzych stanowi doskonały przykład, gdzie lokalne inicjatywy mogą odegrać kluczową rolę w tym procesie. Miasto planuje pozyskiwać wodór od miejscowego producenta, co przyczyni się do zasilania najnowszych autobusów wodorowych. Takie działania nie tylko wspierają lokalnych przedsiębiorców, ale również przyczyniają się do zmniejszenia emisji i poprawy jakości powietrza. Kluczowe jest zatem, aby klastry energii zdobyły niezbędne umiejętności i technologie, umożliwiając szerokie wdrożenie rozwiązań wodorowych w całym regionie – powiedział dr Andrzej Węgrzyn, Wiceprezes DDW.

Czytaj także: