Rozwiązania startupów ograniczają pestycydy – Paweł Ciach (EIT Food) w cyklu „Pole do dyskusji”

Dodane:

Przemysław Zieliński Przemysław Zieliński

Rozwiązania startupów ograniczają pestycydy – Paweł Ciach (EIT Food) w cyklu „Pole do dyskusji”

Udostępnij:

Tematy związane z rolnictwem budzą w ostatnich tygodniach wiele emocji. W naszym cyklu „Pole do dyskusji” pytamy ekspertów o rolę, jaką polskie startupy mogą odegrać w unowocześnianiu krajowego sektora agro. Pierwszym rozmówcą jest Paweł Ciach, Startup Manager w EIT Food.

Jakich innowacji najpilniej potrzebuje polskie rolnictwo?

Bez dwóch zdań największym wyzwaniem dla polskiego rolnika jest obecnie zmniejszająca się liczba osób zatrudnionych w tym sektorze oraz trudności związane z zatrudnieniem sezonowych pracowników, w głównej mierze ich dostępność oraz koszt zatrudnienia. Dlatego szeroko pojęta robotyzacja, w tym pojazdy autonomiczne, które mogą wyręczyć człowieka w pracy, są szczególnie poszukiwane. Dodatkowo, istnieje potrzeba wprowadzenia innych rozwiązań, które przyczyniają się do ograniczania kosztów dla rolników. I tu prym wiedzie rolnictwo precyzyjne: wykorzystanie kamer wykorzystujących AI i uczenie maszynowe, satelity i dron. Technologie te pozwalają precyzyjnie określić wielkość zbiorów czy potrzeby gdzie oraz w jakich ilościach użyć nawozów i środków ochrony roślin.

Czytaj także: Test Farms dają dobre plony

Czy startupy mogą pomóc w przyjęciu Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce?

Jak najbardziej tak. Obserwuję, że to często małe firmy są motorem w kreowaniu rozwiązań zmniejszających zastosowanie pestycydów czy nawozów chemicznych. Ograniczając się tylko do polskiego podwórka, które współpracują z EIT Food możemy wymienić:

  • Insignes Labs i Microbe+ Ani Ogar – spółki rozwijające nawozy pochodzenia biologicznego;
  • Terrabio Tech Aleksandra Sienkiewicza – rozwijający mobilnym analizatorem genetycznym;
  • HiProMine – spółka notowana na NewConnect produkująca m.in. pasze i nawozy z zastosowaniem białka owadziego;
  • PowerCob Krzyśka Kodratowicza – którzy stworzył technologie czystej energii uzyskanej z pozostałości rolnych;
  • Ribes Technologies Łukasza Kopińskiego – wspierający detekcję chorób na uprawach jagodowych.

Jak startupy mogą pomóc polskich rolnikom w walce ze zmianami klimatycznymi, nękającymi krajowe uprawy i wpływającymi na rolniczą produkcję?

W ostatnich latach coraz bardziej promowana jest tranzycja z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo regeneratywne. Oprócz podstawowych założeń tego typu rolnictwa, takich jak ograniczenie orki i stosowanie poplonów, nowe technologie oferują szerokie możliwości zastosowania. Dużym wyzwaniem jest niskokosztowe prowadzenie badań glebowych, MRV (measure – report – verify) zgromadzonego CO2 i innych parametrów glebowych czy też nowe maszyny do zabiegów polowych.

Ideą każdego startupu, w tym tych rolniczych jest rozwiązywanie konkretnych problemów.

Czytaj także: Innowacje na talerzu: podsumowanie Food Tech Congress 2023 i zapowiedź nowej edycji

Jak oceniasz poziom gotowości polskiego rolnictwa na współpracę ze startupami?

Polskie rolnictwo wciąż ma wiele do zrobienia w zakresie współpracy ze startupami. W relacjach między rolnikami a nowymi technologiami, w tym innowacjami od startupów, dominuje ograniczone zaufanie. Często pojawia się pytanie (bardzo trafne) ze strony rolnika: „Co ja z tego będę miał?”.

Przykładem tego są ostatnie protesty rolników na drogach całej Polski, które były skierowane m.in. przeciwko polityce UE i Zielonemu Ładowi. Nasze sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu projektu Test Farms, który łączy startupy z rolnikami, pokazuje, że kluczowym elementem sukcesu jest posiadanie w zespole startupu agronoma lub rolnika. Osoba taka potrafi komunikować się w sposób zrozumiały dla potencjalnych odbiorców technologii i efektywnie prezentować korzyści płynące z nowych rozwiązań.

Mimo obecnych wyzwań, jestem przekonany, że presja klimatyczna oraz inne omówione wcześniej wyzwania sprawią, że współpraca między polskim rolnictwem a startupami będzie się stopniowo zwiększać.

Paweł Ciach, Startup Manager w EIT Food

Czytaj także: