Ruszył nabór do programu Women TechEU, wspierający kobiety w branży deep tech

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ruszył nabór do programu Women TechEU, wspierający kobiety w branży deep tech

Udostępnij:

Komisja Europejska uruchomiła Women TechEU – nowy unijny program wspierający startupy z branży zaawansowanych technologii prowadzone przez kobiety. Nabór wniosków – do 10 listopada 2021.

Program oferuje wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz jakościowy coaching i mentoring w ramach programu Women Leadership Programme.

Kobiety na startupy!

Dane pokazują, że tylko 15% innowacyjnych startupów jest założonych lub współzałożonych przez kobiety, a zaledwie 6% ma zespoły składające się wyłącznie z kobiet. Przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety pozyskują mniej kapitału wysokiego ryzyka niż ich odpowiedniki prowadzone przez mężczyzn (również w przypadku kluczowych inwestycji na wczesnym etapie), a kwoty, które pozyskują, są zwykle niższe. W całej Europie tylko około 5% kapitału wysokiego ryzyka trafia do zespołów mieszanych, a tylko 2% do zespołów składających się wyłącznie z kobiet.

– Poprzez program Women TechEU chcemy zwiększyć liczbę prowadzonych przez kobiety startupów i stworzyć sprawiedliwszy i lepiej prosperujący europejski ekosystem deep-tech. Wierzymy, że dzisiejsze wsparcie dla założycielek firm z branży deep-tech zwiększy ich szanse na sukces i wzmocni cały europejski ekosystem innowacji poprzez przyciągnięcie większej liczby utalentowanych kobiet – powiedziała Mariya Gabriel, unijna komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Program jest częścią nowego obszaru ekosystemów innowacji w ramach Horyzontu Europa, prowadzonym przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC).

Women TechEU ma wyrównywać różnice płci, wspierając kierowane przez kobiety startupy z branży zaawansowanych technologii na wczesnym, najbardziej ryzykownym etapie. Program będzie oferował wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz jakościowy coaching i mentoring w ramach programu Women Leadership Programme. Główny program EIC – Akcelerator jest również skierowany do startupów kierowanych przez kobiety, ale nowy program Women TechEU zapewnia wsparcie na wcześniejszym etapie tworzenia firm, aby zwiększyć liczbę kobiet zakładających własne startupy.

Nabór do 10 listopada

W ramach pierwszego pilotażowego zaproszenia do składania wniosków w ramach Women TechEU zostanie sfinansowanych do 50 obiecujących startupów z sektora deep tech z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Kandydatki muszą być założycielkami lub współzałożycielkami startupu deep tech i zajmować najwyższe stanowisko kierownicze (CEO, CTO lub równoważne) w firmie. Firma musi być zarejestrowana w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym przez co najmniej sześć miesięcy przed momentem złożenia wniosku. Nabór wniosków trwa do 10 listopada 2021 r., do godz. 17:00 CET.

Women TechEU jest częścią szeregu działań mających na celu wspieranie innowatorek. Na początku lipca Komisja Europejska ogłosiła, że ​​otrzymała rekordową liczbę wniosków o Nagrodę UE dla Innowatorek, co świadczy o potrzebie takich inicjatyw, jak te mające na celu celebrację i wspieranie innowatorek i przedsiębiorczyń.

Europa nie chce tracić kobiecego potencjału

Możliwości stworzone przez nowatorskie technologie i przełomowe innowacje stanowią obietnicę zapewnienia sprawiedliwej i zrównoważonej naprawy, której potrzebuje Europa. Jeśli jednak połowa populacji zostanie pominięta jako źródło innowacji i talentów twórczych, Europa może stracić te możliwości.

Branża zaawansowanych technologii stanowi ponad jedną czwartą europejskiego ekosystemu startupów. Europejskie firmy deep tech wyceniane są obecnie na łączną kwotę 700 miliardów euro i wciąż rosną. Jednak kobiety pozostają w dużej mierze niedostatecznie reprezentowane w tej branży.

Oparte na innowacjach w inżynierii i postępach w nauce, startupy deep tech mają zwykle dłuższe cykle badawczo-rozwojowe, a ich budowa często zajmuje więcej czasu i potrzebuje więcej kapitału niż inne startupy. Większość może ponieść porażkę w pierwszych latach, jeśli nie otrzymają odpowiedniego wsparcia na wczesnym etapie. Kobiety zajmujące się technologią deep tech często napotykają dodatkową przeszkodę w postaci uprzedzeń i stereotypów związanych z płcią, szczególnie rozpowszechnionych w sektorach takich jak technologia.

Osiągnięcie Unii Równości, która promuje równość płci we wszystkich sferach życia, jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi i krajami stowarzyszonymi w celu promowania kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz zlikwidowania różnic między płciami w zakresie technologii i innowacji.

źródło: KPK Programów Badawczych UE