Rząd zaostrzy kary za przestępstwa podatkowe do 15-25 lat więzenia?

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Z informacji przekazanych na wspólnej konferencji prezesa Rady Ministrów oraz ministrów sprawiedliwości i finansów wynika, że przygotowywane są rozwiązania, które mają na celu zwalczanie przestępczości skarbowej.

Zdjęcie główne artykułu by pexels.com

Zaostrzenie kar za przestępstwa podatkowe

Minister sprawiedliwości zapowiedział zaostrzenie kar za przestępstwa podatkowe oraz fałszowanie faktur VAT. Z informacji przekazanych przez ministra wynika, że nawet w przypadku, gdy szkoda wynikająca z fałszowania faktur VAT nie będzie znaczna, kara będzie nadal wynosić od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Z kolei „w sytuacji, gdy wartość szkody będzie wielka, w wysokości miliona złotych albo sprawca uczyni z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, zagrożenie będzie nie niższe niż trzy lata, a sąd nie będzie mógł zawiesić kary. W takim przypadku maksymalnie będzie można trafić do więzienia na 15 lat”.

Najsurowsze kary zapowiadane są w przypadku wielomilionowych nadużyć. W takiej sytuacji kara ma wynieść od 5 lat do nawet 25 lat pozbawienia wolności. Zapowiadane zaostrzenie kar ma za zadanie oddziaływać prewencyjnie na potencjalnych sprawców i stanowić skuteczne narzędzie w rękach organów ścigania w walce
z przestępczością skarbową.

Zmianę podejścia w kwestii fałszowania faktur poparł również minister finansów. Minister finansów zwrócił uwagę na liczne ogłoszenia oferujące sprzedaż kosztów oraz faktur VAT zapowiadając walkę z tym procederem. Z przekazanych informacji wynika także, że resort finansów współpracuje z ministerstwem sprawiedliwości w sprawie”penalizacji procederów fałszowania faktur VAT-owskich”.

Również w ocenie ministra finansów dotychczasowa wysokość kar grożących za przestępstwa podatkowe nie była wystarczająca i konieczne jest ich zaostrzenie.

Niższe kary za współpracę z organami ścigania

Minister sprawiedliwości zapowiedział także wprowadzenie nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia w sytuacji, gdy sprawca przestępstwa skarbowego ujawni organom ściągania wszystkie okoliczności przestępstwa i zwróci całą uszczuploną należność publicznoprawną. 

Zdaniem ministra wprowadzenie powyższej regulacji będzie stanowiło atrakcyjną alternatywę dla sprawców przestępstw skarbowych w sytuacji grożących im surowych kar.

Nadzór Prokuratury Krajowej

Z przekazanych informacji wynika, że dotychczas znaczna część postępowań w sprawie oszustw podatkowych była prowadzona przez prokuratury rejonowe i komisariaty, które wielokrotnie je umarzały. Postępowania te nie były również nadzorowane przez Prokuraturę Generalną. 

Minister sprawiedliwości zapowiedział wprowadzenie koordynujących rozwiązań, wskutek których sprawy o przestępstwa podatkowe będą prowadzone przez wyspecjalizowanych prokuratorów pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Autor: KPMG