Samorządy szukają startupów. Ruszył nabór na dostawy innowacyjnych rozwiązań dla JST

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Samorządy szukają startupów. Ruszył nabór na dostawy innowacyjnych rozwiązań dla JST

Udostępnij:

Jednostki samorządowe w całym kraju ogłaszają przystąpienie do wstępnych konsultacji rynkowych – dialogów technicznych, dotyczących wyzwań, nad którymi pracują w ramach Programu GovTech Inno_lab. Dzięki konsultacjom potencjalni dostawcy rozwiązań mogą poznać zapotrzebowania JST-ów, na tej bazie złożyć oferty na realizację zamówień. Z kolei jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość zweryfikowania nowoczesnych rozwiązań technicznych oferowanych przez rynek.

Dialog techniczny zaplanowany w programie jest okazją na spotkanie JST z potencjalnymi wykonawcami i przedstawienie przez jednostkę swojej technologicznej potrzeby. Dostawcami mogą być startupy i MŚP, posiadające rozwiązania technologiczne z możliwością zaprojektowania lub spersonalizowania pod potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Proces szukania rozwiązania musi być dedykowany pod oczekiwania jednostki, dlatego też tak kluczową rolę w całym procesie odgrywają wstępne konsultacje techniczne.

Jakich innowacji szukają samorządy?

W ramach programu GovTech Inno_lab, JST szukają innowacji w obszarze zagospodarowania odpadów, poprawy łączności, usprawnienia transportu, lepszej komunikacji z mieszkańcami czy sprawniejszego obiegu dokumentów w urzędach. Główne cele to usprawnienie i ułatwienie życia lokalnych społeczności. – Stopień zaawansowania JST jest bardzo zróżnicowany. W programie mamy jednostki administracyjne z dużych miast, jak i małych gmin. Takie, w których funkcjonują już zdefiniowane zespoły odpowiedzialne za rozwój innowacji – i wtedy w ramach programu GovTech podnosimy i poszerzamy ich kompetencje – jak i JST dopiero się tworzące takie struktury. W ramach programu pomagamy im zrozumieć ich istotność oraz pokazać, jak najlepiej zbudować i zorganizować taki zespół – wyjaśnia Zuzanna Kowala z Huge Thing.

W Polsce samorządy przodujące w innowacjach to nie tylko duże ośrodki jak Miasto Stołeczne Warszawa, ale i te mniejsze, jak Ostróda i Koszalin czy Skoki.  – Jednostki są bardzo dobrze zorganizowane i aktywne podczas realizacji programu. Naszym celem, ale i zadaniem jako operatora programu, jest pomóc im zrozumieć nowe technologie, wyszukać dostawców innowacji i pokazać, jak razem pracować – dodaje Magdalena Stachowiak, project manager w Huge Thing.

Jak zaznacza, administracji publicznej pracuje wiele przyszłościowo myślących o swoich samorządach osób, które są otwarte na wdrażanie innowacji i chciałyby to robić w swojej codziennej pracy. Często jednak potrzebują wsparcia z zewnątrz, bo nie wiedzą, od czego zacząć. – Przystąpiliśmy do programu GovTech inno_Lab, ponieważ samorząd Kamiennej Góry potrzebuje rozwiązań innowacyjnych. Urząd miasta ma sporo do nadrobienia, bo cyfryzacja usług w sektorze publicznym jest na niższym poziomie niż w biznesie. Transformacja technologiczna wymaga szczególnych kompetencji od naszych pracowników. Liczymy, że ich udział w tym programie pomoże im je nabyć, dzięki czemu miasto będzie zwinniej i sprawniej zarządzane, a mieszkańcy otrzymają usługi wyższej jakości – mówi Paweł Fryc, zastępca burmistrza Kamiennej Góry i dodaje: – Wśród celów, które Kamienna Góra wiąże z projektem, jest także wykreowanie szerszego zaangażowania kamiennogórzan w życie lokalnej społeczności. Przyjazne aplikacje mogą zachęcać do takiej aktywności. Zidentyfikowaliśmy już kluczowe z naszego punktu widzenia wyzwania. Znalazły się wśród nich lepsze dopasowanie przyszłych miejskich inwestycji do potrzeb mieszkańców, podniesienie jakości usług świadczonych dla mieszkańców co także wpłynie korzystnie dla miasta.

Celem rozpoczynających się wstępnych konsultacji rynkowych jest połączenie ze sobą samorządów i dostawców innowacji – startupów i firm z obszaru MŚP, ale także redukcja barier pomiędzy JST
a potencjalnymi dostawcami rozwiązań zaawansowanych technologicznie. Lista poszukiwanych przez samorządy rozwiązań dostępna jest na stronie https://konkursy.govtech.gov.pl/ oraz BIP jednostek.

Obecnie w ramach programu JST poszukują rozwiązań z zakresu:

Dokumentacja (automatyzacja procesów zewnętrznych / wewnętrznych / komunikacja/ przetwarzanie danych):

 • Miasto Zabrze (jednostka przeprowadziła już procedurę zgłaszania się na wstępne konsultacje rynkowe)
 • Gmina Miasta Gdyni
 • Miasto st. Warszawa
 • Gmina Miasto Płock
 • Miasto Kamienna Góra
 • Miasto Białystok
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Powiat koszaliński (jednostka przeprowadziła już procedurę zgłaszania się na wstępne konsultacje rynkowe)

Smart City / EKO (oświetlenie / ścieki / odpady):

 • Urząd Miasta Poznań
 • Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
 • Miasto Tychy (jednostka przeprowadziła już procedurę zgłaszania się na wstępne konsultacje rynkowe)
 • Gmina Skoki (jednostka przeprowadziła już procedurę zgłaszania się na wstępne konsultacje rynkowe)

EKO (Smart City) 

 • Gmina Wisznice (jednostka przeprowadziła już procedurę zgłaszania się na wstępne konsultacje rynkowe)
 • Gmina Miasta Kołobrzeg

Transport (automatyzacja ruchu i transportu):

 • Gmina Ustrzyki Dolne
 • Gmina MIejska Ostróda (jednostka przeprowadziła już procedurę zgłaszania się na wstępne konsultacje rynkowe)