„Silesia pod błękitnym niebem” – NCBR i Województwo Śląskie podpisały umowę na realizację Wspólnego Przedsięwzięcia

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Śląskie podpisały umowę, na mocy której zrealizowane zostanie Wspólne Przedsięwzięcie pn. „Silesia pod błękitnym niebem”.

fot. Mogę! #ZatrzymaćSMOG – tramwaj antysmogowy na ulicach miast województwa Śląskiego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Śląskie podpisały umowę, na mocy której zrealizowane zostanie Wspólne Przedsięwzięcie pn. „Silesia pod błękitnym niebem”. W ramach przedsięwzięcia obydwie strony zorganizują konkursy na realizację projektów w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

Województwo śląskie stanowi szczególny obszar kraju z uwagi na wysoki stopień urbanizacji i uprzemysłowienia. Produkowana jest tu ponad 1/5 krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych, a także prawie połowa zanieczyszczeń gazowych. Walka z zanieczyszczeniem powietrza jest więc jednym z priorytetów województwa śląskiego. Szczególnie w okresie grzewczym, na jesieni i w zimie, normy zanieczyszczeń są mocno przekroczone, co negatywnie wpływa m.in. na zdrowie mieszkańców regionu. Dlatego władze lokalne podejmują szereg inicjatyw w celu ograniczenia szkodliwej emisji, również z wykorzystaniem nowych technologii. Jedną z nich jest realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia, jakie województwo śląskie podejmuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

– Walka z zanieczyszczeniem powietrza jest jednym z priorytetów rządu. Dzięki innowacjom, chcemy poprawić jakość życia i zdrowie Polaków. Wierzę w potencjał polskiej nauki i rodzimych przedsiębiorców do opracowania nowatorskich rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, kolejny raz podejmuje współpracę z jednostką samorządową, by dzięki innowacjom osiągnąć korzyści dla gospodarki i dla społeczeństwa. Centrum realizuje już inicjatywy z województwem lubelskim w dziedzinie fotoniki i z województwem łódzkim w obszarze zdrowia i poprawy jakości życia seniorów. W zeszłym miesiącu Centrum podpisało także porozumienie z województwem dolnośląskim odnośnie B+R w technologiach biomedycznych.

– Dzięki mechanizmowi Wspólnego Przedsięwzięcia mamy możliwość rozwiązywania problemów zdiagnozowanych przez jednostkę samorządową, w tym przypadku Województwo Śląskie. Przedsięwzięcie „Silesia pod błękitnym niebem” da możliwość realizacji przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe innowacyjnych projektów, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza, a tym samym zdrowia mieszkańców Śląska. Mamy nadzieję, że innowacyjne technologie po przetestowaniu w województwie śląskim zostaną z sukcesem wdrożone także w innych regionach Polski zmagających się z problemem zanieczyszczenia powietrza. – mówi Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Podpisana dziś umowa to kolejny krok do celu. Następnym będzie ogłoszenie konkursu, które planujemy na koniec tego miesiąca. – dodaje.

W ramach konkursów możliwa będzie realizacja badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac wdrożeniowych w obszarach takich jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport czy medycyna. Badania będą mogły dotyczyć na przykład zrównoważonego transportu, energii ze źródeł odnawialnych, monitoringu i sterowania emisją zanieczyszczeń powietrza, systemów alarmowania mieszkańców czy diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych degradacją środowiska.

– W ubiegłym roku Sejmik Województwa przyjął uchwałę antysmogową – Wspólne Przedsięwzięcie jest jedną z form realizacji jej założeń, chociażby w kontekście rozwoju technologii z dziedziny ochrony środowiska i energetyki. Angażujemy więc nasz potencjał i środki unijne, by walczyć z niską emisją i pobudzić innowacyjność w regionie – mówi Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Budżet Wspólnego Przedsięwzięcia, które realizowane ma być przez 10 lat, wyniesie łącznie 100 mln zł (po 50 mln zł z obydwu stron). Wkład NCBR będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, natomiast wkład województwa śląskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.