SPINAKER alfa zainwestował ponad milion złotych w Boomerun

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

SPINAKER alfa zainwestował ponad milion złotych w Boomerun

Udostępnij:

Fundusz SPINAKER alfa zainwestował ponad milion złotych w spółkę Boomerun. Spółka od dłuższego czasu intensywnie rozwija autorski system, który w oparciu o  aplikację mobilną pomaga rozwiązać problem braku ruchu społeczeństwa poprzez nagradzanie aktywności fizycznej, zamieniając różne rodzaje aktywności na punkty i rabaty u partnerów własnego programu. Dzięki bieżącej inwestycji spółka zrobiła kolejny krok w ramach rozwoju usług i stworzy, na bazie bazowego systemu Boomerun, innowacyjny projekt Boomerun Insur-Tech przeznaczony dla branży ubezpieczeniowej.

W raporcie Deloitte z sierpnia 2018 roku „A catalyst for change: How fintech has sparked a revolution in insurance” eksperci podkreślają, że firmy ubezpieczeniowe szukają dziś nowych możliwości wzrostu, ale z każdym rokiem jest to coraz trudniejsze. Chcąc utrzymać dotychczasowych klientów i pozyskać nowych, branża musi przejść rewolucję, uprościć i uelastycznić swoje produkty oraz inwestować w nowe technologie.

Boomerun zakłada stworzenie zaawansowanego modelu analitycznego, opartego o analizę dużych zbiorów danych (Analytics 4.0 oraz Big Data) dotyczących stylu życia oraz aktywności fizycznej użytkowników. Przetworzone dane będą służyć towarzystwom ubezpieczeniowym do zasilania ich własnych modeli aktuarialnych, co przełoży się na znaczną poprawę efektywności kalkulacji składek ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel, dzięki aplikacji mobilnej Boomerun Insur-Tech, będzie otrzymywał rzeczywiste dane na temat stanu zdrowia i stanu aktywności fizycznej swojego klienta. Informacje te umożliwią mu dokonanie lepszej kalkulacji ryzyka i wdrożenie dynamicznych cen przy ofercie ubezpieczenia dla nabywcy ubezpieczenia.

– Obecnie na polskim rynku nie funkcjonuje konkurencyjne rozwiązanie, które pozwalałoby na bieżący monitoring stanu zdrowia i aktywności fizycznej ubezpieczonych, a tym samym żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie oferuje dynamicznych cen na ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotne. W celu wyznaczania wysokości składek na ubezpieczenia, używane są standardowe modele aktuarialne, które obliczają składkę na moment zawarcia umowy ubezpieczeniowej – a zatem nie podlega ona modyfikacjom w trakcie okresu ubezpieczenia, nawet w przypadku odnotowania zmian w stanie zdrowia i aktywności fizycznej ubezpieczonego – zapowiada Tomasz  Uściński, Prezes Zarządu Boomerun.

– W ocenie funduszu, Insur-Tech jako obszar działalności biznesowej łączący tradycyjny sektor ubezpieczeniowy z wykorzystaniem nowych technologii celem tworzenia lepszych produktów, jak i usprawniania istniejących usług branży ubezpieczeniowej, to perspektywiczny kierunek. Równocześnie wzmacniamy strategicznie grono wspólników tj. samych założycieli, jak i dołączamy do partnerów finansowych spółki, gdzie oprócz SPINAKER’a, obecny jest nadal funduszu R Ventures I (Rubicon Partners) – mówi Tomasz Marczuk, Członek Zarządu Funduszu SPINAKER alfa.

System Boomerun Insur-Tech umożliwi towarzystwom ubezpieczeniowym zaproponowanie klientom ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych, opartych na dynamicznym cenniku, uzależnionym od stanu zdrowia i aktywności fizycznej ubezpieczonego. W wyniku działania systemu Boomerun Insur-Tech osoby aktywne fizycznie, które cechują się niską szkodowością dla ubezpieczycieli, otrzymają ofertę ubezpieczenia o znacznie niższej składce, niż gdyby została ona przygotowana na podstawie standardowych modeli aktuarialnych. Boomerun Insur-Tech będzie stanowić rozwiązanie podobne do dynamicznie rozwijającej się spółki Vitality (Wielka Brytania), która opiera swój model biznesowy na sprzedaży ubezpieczeń medycznych i ubezpieczeń na życie oraz kierowaniu atrakcyjnych promocji do swoich klientów w zamian za gromadzenie danych na temat ich stanu zdrowia oraz aktywności fizycznej (uzależnienie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego od aktywności fizycznej).

Inwestycja została przeprowadzona w ramach działania BRIdge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.