STOREQ

informatyka i programowanie, biznes i finanse
http://www.storeq.com
Finansowanie:
dotacja z UE, własne
Model biznesowy:
abonament
Udostępnij:

STOREQ to system umożliwiający współdzielenie zsynchronizowanych danych przedsiębiorstwa, z zachowaniem wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa.

Czym jest Wasz projekt?

STOREQ to system umożliwiający współdzielenie zsynchronizowanych danych przedsiębiorstwa, z zachowaniem wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wykorzystując technologię cloud, gromadzi dane w przestrzeni wirtualnej (na zewnętrznych serwerach), umożliwiając tym samym dostęp do jednej wersji dokumentu wszystkim pracownikom, niezależnie od lokalizacji, w której się znajdują. Efekt edycji pliku widoczny jest dla wszystkich użytkowników systemu, w chwilę po jej zapisaniu - wgląd do bazy danych umożliwia każde urządzenie (również mobilne) łączące się z Internetem.

Jaki problem rozwiązujecie?

STOREQ pozwala na efektywną pracę wielu osób na jednym dokumencie, tym samym wyeliminowanie problemu niepraktycznej (i chaotycznej) wymiany plików przez e-mail lub zewnętrzne nośniki danych. System zapewnia dodatkowo pełne bezpieczeństwo plików (zarówno pod względem technologicznym, jak i praktycznym). Dane transferowane są na serwer z wykorzystaniem protokołu SSL i przechowywane w zaszyfrowanej formie (zgodność z europejską dyrektywą ochrony danych oraz HIPAA). W praktyce STOREQ pozwala uniezależnić dostęp do dokumentów od stanu firmowego sprzętu, niwelując ryzyko utraty danych w przypadku awarii infrastruktury, kradzieży komputera czy błędu pracownika.

Do kogo kierujecie swój projekt?

Projekt skierowany jest do klientów biznesowych, zarządzających przedsiębiorstwami, niezależnie od ich wielkości i segmentu rynku, w którym działają (system dostępny jest w kilku wersjach abonamentowych, uwzględniających liczbę użytkowników i wykorzystywaną przestrzeń dyskową). STOREQ to również szczegółowe statystyki i możliwość nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom systemu (w zakresie zapisu/usuwania danych lub tylko ich odczytu), a więc możliwość sprawowania kontroli nad obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie. Wygodny interfejs API pozwala wdrożyć oprogramowania w każdej branży i zintegrować je z aplikacjami już używanymi przez podmiot. System jest narzędziem uniwersalnym, sprawdzającym się w każdym podmiocie gromadzącym i wymieniającym dane elektroniczne.

Kto stoi za projektem?

STOREQ jest autorskim rozwiązaniem stworzonym przez wrocławską spółkę Planet Soft SA. Zespół deweloperski intensywnie pracuje nad rozwijaniem produktu, monitorując jego funkcjonowanie w praktyce. Na tej podstawie implementowane są nowe funkcje oraz udoskonalane już istniejące.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Produkt jest w pełni funkcjonalny, udostępniany w trzech wersjach abonamentowych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, zarówno pod względem liczby pracowników, jak i użytkowanej przestrzeni dyskowej. System dystrybuowany jest w modelu SaaS (w tym wydaniu przeznaczony głównie dla sektora MSP), jak również wdrażany w rozbudowanych przedsiębiorstwach o charakterze korporacyjnym.

Jakie są plany rozwoju?

W dalszym ciągu prowadzone są prace nad udoskonalaniem produktu, by jak najlepiej dopasować go do potrzeb klientów. Aktualnie STOREQ wprowadzany jest na rynki zagraniczne, a działania zespołu skupiają się na systematycznym zwiększeniu liczby klientów z sektora korporacyjnego.

Startupy

Dodaj startup