Świeża krew dla NanoGroup: spółka pozyskuje nowych inwestorów, w tym założyciela K2 Internet oraz współzałożyciela Audioteki i eTutora

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Świeża krew dla NanoGroup: spółka pozyskuje nowych inwestorów, w tym założyciela K2 Internet oraz współzałożyciela Audioteki i eTutora

Udostępnij:

NanoGroup, biotechnologiczna grupa z Giełdy Papierów Wartościowych, zdobywa zaufanie inwestorów. Dzięki nawiązanej współpracy spółka ta, niedawno jeszcze bliska niewypłacalności, zyskuje szansę na wyjście na prostą. Największe nadzieje inwestorzy pokładają w projekcie NanOX, czyli systemie do przechowywania i perfuzji (przepływu krwi przez organy) organów do przeszczepienia wydłużającym ich przydatność.

NanoGroup prowadzi równolegle trzy procesy inwestycyjne. Jeden z inwestorów zaoferował objęcie w dwóch transzach nowych akcji po maksymalnie 1,05 zł (cenie zbieżnej z obecnym kursem) za 1 mln zł. Równolegle na podstawie uchwały z 11 marca prowadzi ona emisję akcji serii L po 1 zł na maksymalnie 3,7 mln zł.

– Zakładamy, że to ostatnia emisja w tak atrakcyjnej cenie. Otrzymaliśmy na razie oferty objęcia walorów za 1,44 mln zł, połowa kwoty już została wpłacona. Zamierzamy szukać kolejnych uczestników emisji kierowanej do mniej niż 150 osób – komentuje Przemysław Mazurek, prezes NanoGroup.

Ponadto akcje po 1,05 zł za łącznie 5,1 mln zł kupi spółka eCapital kontrolowana przez Michała Lacha. Już 25 marca poinformował on o przekroczeniu, wraz z podmiotami zależnymi, progu 5 proc. głosów. w wyniku dokupienia kilka dni wcześniej 95 tys. akcji.

– Pan Michał Lach to bardzo doświadczony przedsiębiorca, który z sukcesem rozwinął kilka firm. Obserwował nas od kilku lat i pozostawał w regularnym kontakcie. Był już zaangażowany na niewielką kwotę i najwyraźniej uznał, że to właściwy moment na inwestycję. Jego szerokie doświadczenie bardzo nam pomoże, szczególnie w obszarze promocji projektów i zdobywania funduszy. Ze wstępnych rozmów wynika, że nie chce wchodzić do organów spółki, ale zamierza blisko współpracować z zarządem i wspierać w rozwoju strategicznym – informuje Przemysław Mazurek.

W wyniku umowy inwestycyjnej Michał Lach wyraźnie zwiększy udział w akcjonariacie, ale będzie robił to stopniowo, najpóźniej do końca 2025 r. 952 tys. akcji obejmie tuż po stosownej uchwale, ale kolejne podobnej wielkości transze są uzależnione od postępów w przygotowywaniu projektu NanOX do komercjalizacji.

– Intencją inwestora było ułożenie transakcji w formę logicznego ciągu przyczynowo-skutkowego, w którym czynności formalne – patentowanie czy publikacje – są poprzedzone odpowiednimi sukcesami rozwojowymi, czyli planowanymi autotransplantacjami. Przewidujemy zakończenie realizacji umowy na początek 2025 r. i szacujemy, że połowę puli uzyskamy w ciągu sześciu miesięcy – mówi Przemysław Mazurek.

Za główne cele na ten rok uznaje pięć autotransplantacji potwierdzających skuteczność NanOX, złożenie wniosku patentowego oraz opublikowanie wyników badań w renomowanym czasopiśmie międzynarodowym. Równolegle spółka przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki), a jej doradca, CET Advisors z globalnej grupy Clairfield Internaional, szeroko skanuje rynek w poszukiwaniu potencjalnych partnerów biznesowych i inwestorów.

– Zawarta umowa inwestycyjna nie ma wpływu na współpracę z doradcą, którego głównym celem jest szukanie branżowych partnerów rozwojowych zainteresowanych zabezpieczeniem praw do prowadzenia prac i ich dalszym finansowaniem. Zdobyty kapitał pozwala nam zintensyfikować działania związane z ich pozyskaniem. Natomiast w średnim horyzoncie planujemy uzyskać unijne dofinansowanie na doprowadzenie prac badawczo-rozwojowych do etapu I fazy badań klinicznych, co będzie wymagało zabezpieczenia wkładu własnego – podsumowuje szef NanoGroup.

Źródło: materiały prasowe NanoGroup

Czytaj także: