Szefie, zobacz jak powinieneś się zmienić

Dodane:

Adam Łopusiewicz Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

Za komfort pracy, jej efekt i czas wykonania odpowiada również lider projektu. To na jego barkach spoczywa też wiele innych obowiązków, do których potrzebne są rozwinięte umiejętności „miękkie”. Co powinien zmienić w podejściu do pracownika szef?

Za komfort pracy, jej efekt i czas wykonania odpowiada również lider projektu. To na jego barkach spoczywa też wiele innych obowiązków, do których potrzebne są rozwinięte umiejętności „miękkie”. Co szef powinien zmienić w podejściu do pracownika?

Zdjęcie royalty free z Fotolia

1. Zanim zatrudnisz, ustal reguły

Jasne zasady współpracy i sprecyzowane wymagania to najlepszy sposób na dotarcie do celu założonego przez firmę. To właśnie dzięki regułom wyrabiamy w pracownikach pewne nawyki. Kolejnym powodem, dla którego warto je stosować to pokazanie, że wszystkich współpracowników (bez względu na pozycję) traktujemy równo i obowiązują ich te same zasady. Do nich możemy zaliczyć np. w jaki sposób zgłaszać problemy i jak zgłosić chęć wzięcia urlopu.

2. Doceniaj zaangażowanie

Kamila Malanowicz z Grupa Nowoczesna Firma przedstawiła listę najczęstszych powodów dlaczego ludzie rezygnują ze współpracy z nami. Wśród nich znajduje się m.in. brak docenienia tego co dla firmy robi poszczególny pracownik. Każdy z nas lubi być chwalony za to, co zrobił. Jeśli zapomnimy o tym prowadząc firmę, pracownik podświadomie będzie miał poczucie, że nie jest wystarczająco dobry na uznanie od szefa.

3. Krytykuj rozważnie

Brak konstruktywnych informacji zwrotnych na temat pracy to jeden z kolejnych powodów odejścia z pracy. Konstruktywna krytyka buduje i rozwija. To właśnie dzięki niej możemy poprawić wyniki firmy oraz podnieść na duchu naszego pracownika. Zainteresowanie szefa tym czym obecnie zajmuje się pracownik i podkreślenie na co powinien uważać, daje efekty w postaci motywacji do dalszej pracy. Należy jednak uważać, aby w żaden sposób pracownik nie czuł się kontrolowany.

4. Motywuj finansowo

Jak zauważa autorka artykułu pt. Jak zatrzymać cennych ludzi w firmie: „Pamiętaj, że ludzie pracują po to, żeby zarabiać pieniądze, dlatego ustalaj jasne i sprawiedliwe reguły dotyczące wynagradzania i premiowania”. System motywacyjny powinien zostać stworzony tak, aby łatwo było osiągnąć najniższy „premiowany próg”. Premie przyznawane są gdy firma nadprogramowo zarobi, a pracownik wykaże się ponadprogramową aktywnością. Zyskuje firma i pracownik.

5. Żywy organizm

Zespół tworzący produkt działa jak organizm. Gdy zawodzi jeden narząd cierpią, w mniej lub w większym stopniu, na tym wszyscy. Do sprawnej kooperacji potrzebna jest więc organizacja działań tak, aby jeden członek zespołu nie blokował przejścia do następnego etapu produkcji. Dobrze gdyby każdy pracownik wiedział, jak jego praca wpływa na całość naszego dzieła i warto mu o tym przypominać. Szef nie powinien być też tzw. wąskim gardłem we wszystkich procesach.

6. Niech narzekają

Oprócz informacji zwrotnej jaką powinien otrzymywać każdy Twój współpracownik, warto zwrócić uwagę na wszelkie ich wskazówki co do naszej wspólnej działalności. Sposób w jaki współpracownicy mogą zgłaszać swoje propozycje i uwagi należy ustalić na początku współpracy. Jeśli dana wskazówka dotyczy projektu i tego co warto w nim zmienić, powinna zostać zgłoszona na forum. Informacje dotyczące personaliów czy kompetencji lepiej przyjmować na osobności.

7. Wolni przegrywają

Business Insider, wymieniając największe błędy nowego managera w firmie, wspomina m.in. o tym, że często rozwiązywanie problemów personalnych trwa zbyt długo. Zadaniem szefa, czy kierownika zespołu, jest ułatwienie i zwalczenie wszystkich przeszkód stojących za realizacją założonego celu. Im dłużej zwlekamy nad rozwiązaniem problemu, tym gorzej wpływa to na nasz zespół.