Gidsy – zarabiaj na wolnym czasie
To pewne, Airbnb.com pozyskal 112 milionów dolarów!
I-Potentials – ważna jest miłość do internetu
Klon Airbnb.com pozyskał 90 milionów dolarów
Być jak Ashton Kutcher…
Airbnb.com warty ponad miliard dolarów?
Ola Sitarska: Lubię swoją pracę