Wielkopolskie dla startupów. 5 inicjatyw, które musisz znać

Dodane:

Marta Wujek Marta Wujek

Wielkopolskie dla startupów. 5 inicjatyw, które musisz znać

Udostępnij:

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Leszczyńskie Centrum Biznesu, YouNick Technology Park, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Startup Poznań to inicjatywy, które powinien znać każdy startupowiec z woj. wielkopolskiego. Zobacz jakie wsparcie oferują młodym przedsiębiorcom w tym regionie.

– W Poznaniu startupy przez lata zaznaczyły swoją obecność. Było ich stosunkowo dużo. Rozbudowany jest też ekosystem wspierania rozwoju startupów. Pomysłodawcy, naukowcy, ludzie z technologiami mają dużo opcji do wyboru. Potencjał jest duży. Jesteśmy silnym ośrodkiem akademickim. Jednak w ostatnich latach potencjał ten sprawia wrażenie jakby był trochę uśpiony. Na szczęście Poznań chyba zaczyna się budzić. Widać coraz więcej zwiastunów zmiany. Wraz z Urzędem Miasta Poznania, naszymi partnerami – inwestorami i innymi parkami naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami, pracujemy nad tym, aby Poznań powrócił do czołówki miast z najciekawszą ofertą dla startupów, w której kiedyś przecież był – komentuje Maciej Nowak, Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Małgorzata Kotwicka z YouNick Technology Park zwraca uwagę na fakt, że w woj. wielkopolskim w ostatnim czasie powstaje wiele nowych podmiotów i rozwija się, zarówno w branżach powiązanych z IT jak i w sektorach medycznych, spożywczych czy przemysłowych. Z pewnością istotny wpływ ma na to aktywność edukacyjna i networkingowa, jaką prowadzą m.in. Plus Jeden, Hive, Concordia Design, PPNT, czy duża ilość meetupów środowiskowych i spotkań organizowanych przez społeczności. Jednocześnie widoczna jest coraz większa aktywność środowisk i instytucji działających poza Poznaniem, np. TIG w Turku czy Leszczyńskie Centrum Biznesu.

– W Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wspieranie rozwoju startupów jest jednym z ważnych działań strategicznych mających na celu rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości i innowacji. Miasto wspiera środowisko startupowe oraz angażuje się w wydarzenia i inicjatywy mające na celu inicjowanie i rozwój młodych firm. Wspólnie z poznańską społecznością startupową działania takie podejmowane są już od kilku lat w ramach projektu Startup Poznań. Przedstawiciele samorządu lokalnego, firm i instytucji, do których należą m.in.: Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, szkoła wyższa Collegium DA VINCI, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz środowisko startupów podejmują działania w celu wypracowania atrakcyjnego programu wsparcia tych firm. Zadaniem projektu jest promowanie poznańskich startupów, wspieranie ich rozwoju, umożliwienie dostępu do niezbędnej wiedzy, aktywowanie lokalnej społeczności startupowej i rozbudowywanie już funkcjonującego ekosystemu. W ramach projektu organizowane są różne wydarzenia, także takie, w których Startup Poznań jest partnerem lub patronem medialnym, w tym spotkania, konferencje, warsztaty mentorskie, dla społeczności startupowej, a także akcje promocyjne – dodaje Iwona Jastrzembska z Urzędu Miasta Poznania.

Oto lista 5 inicjatyw startupowych w wielkopolskim, którą powinniście znać:

 1. Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od 25 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami  i naukowcami. Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji na rynek, a naukowców w ich działalności badawczej. Świadczy profesjonalne usługi badawcze oraz doradcze związane z wdrażaniem nowych technologii. Misją PPNT jest komercjalizacja wiedzy i technologii. Jednostka specjalizuje się w chemii, fizyce, biotechnologii i IT. Prowadzi również własne badania naukowe. PPNT jest akredytowanym ośrodkiem innowacji i jako jedyny park technologiczny w Polsce, posiada status jednostki naukowej (kat. A).

PPNT wspiera firmy jeszcze na etapie tworzenia, w trakcie rozwoju, a także te już rozwinięte (wsparcie przy wprowadzaniu innowacji, w procesie komercjalizacji, dostęp do sieci międzynarodowych kontaktów biznesowych itp.). Oferuje dostęp do profesjonalnych powierzchni biurowych i laboratoryjnych. Oferta PPNT to także doradztwo biznesowe w zakresie projektów unijnych, pozyskiwania grantów, ochrony patentowej, kompetencji menedżerskich oraz kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami.

PPNT realizuje projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, międzynarodowe, dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, polityki innowacyjnej czy transferu technologii. Środki z Unii Europejskiej umożliwiły rozbudowę infrastruktury Parku i uruchomienie w 2006 roku inkubatora technologicznego oraz Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii. PPNT stał się tym samym jednym z krajowych liderów inkubacji i wspierania rozwoju firm. Przyczynił się do tego własny fundusz kapitałowy (założony również dzięki unijnemu dofinansowaniu), dzięki któremu PPNT zainwestował w trzynaście nowo powstałych przedsiębiorstw z branży chemicznej, biotechnologicznej i informatycznej.

– Startupy mogą dodatkowo skorzystać z naszej oferty usług doradczych oraz wynajmu powierzchni laboratoryjnej i/lub biurowej. Rozumiemy jak trudno jest młodym firmom na początku działalności, dlatego wychodzimy im naprzeciw oferując dedykowane szkolenia, spotkania doradcze oraz wynajem powierzchni, w zależności od ich potrzeb i możliwości – komentuje Anna Ciamciak, rzecznik prasowy PPNT.

Cały czas PPNT prowadzi również fundusz zalążkowy, w ramach którego inwestuje w młode, innowacyjne firmy. W portfelu PPNT znajduje się kilkanaście spółek technologicznych, w które zainwestował blisko 8 mln zł w ramach projektu finansowanego z Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poza tym PPNT jest udziałowcem spółki Unisil (pierwszy polski spin-off) oraz Wydawnictwa Nauka i Innowacje. Obecnie przygotowuje się do uruchomienia kolejnej edycji funduszu zalążkowego, w której poszukiwać będzie pomysłodawców, planujących opracowanie i rozwój nowoczesnych produktów lub usług.

http://ppnt.poznan.pl/

 1. Leszczyńskie Centrum Biznesu

Leszczyńskie Centrum Biznesu jest spółką miasta Leszna, która prowadzi Inkubator Przedsiębiorczości zlokalizowany w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. Misją spółki jest stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego poprzez zajęcie pozycji wiodącego centrum wspierającego przedsiębiorczość oraz konkurencyjność i innowacyjność istniejących przedsiębiorstw. Leszczyńskie Centrum Biznesu świadczy usługi dla firm na każdym etapie prowadzenia działalności, od form inkubacji przedsiębiorstwa do wzrostu jego konkurencyjności i innowacyjności.

Leszczyńskie Centrum Biznesu współpracuje z Instytucjami Otoczenia Biznesu na terenie subregionu leszczyńskiego zapewniając startupom usługi specjalistyczne z zakresu prowadzenia własnej firmy. Podejmowane są również wspólne inicjatywy wspierające przedsiębiorczość (np. kolejne edycje konkursu „Pomysł na biznes”, wspieranie i koordynacja inicjatyw klastrowych itp.). Ponadto Leszczyńskie Centrum utrzymuje relacje z innymi IOB z terenu województwa wielkopolskiego oraz Jednostkami Badawczo-Rozwojowymi.

– Leszczyńskie Centrum Biznesu uzyskało wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”. W ramach poddziałania realizujemy projekt „Rozwiń skrzydła w biznesie”. Projekt skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności, czyli do 24 miesięcy. W projekcie może wziąć udział 40 firm z siedzibą na terenie województwa wielkopolskiego. Firmy mogą skorzystać z kompleksowego programu inkubacji, który obejmuje: wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej wsparcie merytoryczne obejmujące usługi informacyjne, specjalistyczne i szkoleniowe. wynajem powierzchni w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie. Rekrutacja podzielona jest na dwie tury, w której według kryteriów oceny merytorycznej każdorazowo wybranych zostanie 20 firm kwalifikujących się do projektu. Nabór do pierwszej tury rekrutacji niedawno się zakończył. Łącznie złożono 51 wniosków. Ogłoszenie naboru do drugiej tury projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie” planowane jest na styczeń 2020 roku. W ramach projektu można zyskać wsparcie o wartości do 55 500 zł. Dofinansowanie wynosi do 85 proc. – komentuje Joanna Scholtz z Leszczyńskiego Centrum Biznesu.

https://www.lcb.leszno.pl/

 1. YouNick Technology Park

YouNick Technology Park to pierwszy w Polsce prywatny park technologiczny, który oferuje kompleksowe wsparcie dla rozwoju biznesu. Od powierzchni biurowych, przez centra konferencyjne, zaplecze technologiczno-usługowe dla rozwoju nowych produktów i usług po wsparcie inwestycyjne funduszu YouNick Mint. To operacyjny fundusz inwestycyjny, który inwestuje w innowacyjne projekty na wczesnej fazie rozwoju i wspiera je kompetencjami swoich ekspertów. Główne sektory, w których poszukuje obecne nowych projektów to: healthcare, digital healthcare i industry 4.0.

– YouNick Up! to nasz dedykowany dla dla projektów w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) program wsparcia. W jego ramach zapewniamy equity free potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa usług takich jak:

 • udostępnienie infrastruktury biurowej i zaplecza konferencyjnego;
 • okołobiznesowe usługi księgowe i prawne zapewniające pomoc w prawidłowym rozliczeniu i controllingu działań oraz optymalnym ułożeniu ładu korporacyjnego;
 • usługi doradcze związane z procesami inwestycyjnymi, zarządzeniem zasobami, wejściem na rynek i skalowaniem;
 • usługi specjalistyczne powiązane z tworzeniem produktu, jego prototypowaniem i dalszym rozwojem m.in. przygotowaniem procesów produkcyjnych czy stworzeniem strategii IP.

Wartość wsparcia dla jednego projektu sięga 100.000 zł. Nabór pierwszej grupy projektów już wkrótce, warto więc obserwować nasz profil na Facebook i LInkedin oraz stronę – komentuje Rafał Roszak, menedżer New Product Development YouNick Technology Park.

Dla przedsiębiorców, którzy poszukują również wsparcia inwestycyjnego otworem stoją drzwi funduszu YouNick Mint. Z jego menedżerami można się skontaktować zarówno zgłaszając projekt przez stronę, podczas licznych aktywności środowiskowych, jak i dedykowanych dla pomysłodawców cyklicznych Venture Days. W czasie takiego spotkania  pomysłodawca ma możliwość przedstawić zespołowi menedżerów inwestycyjnych i ekspertom branżowym (m.in. z IBM, Budimex, Fibar Group) istotę swojego projektu: cechy świadczące o jego unikalności technologicznej, potencjale rynkowym i zespół, który projekt ma realizować, cel jaki chcecie osiągnąć oraz potrzeby, które trzeba zaspokoić, żeby do niego dojść. KOlejne Venture Day już w kwietniu, informacja o naborze będzie dostępna m.in. na profilu FB funduszu.

www.younick.pl

 1. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. od ponad 15 lat wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez realizację projektów unijnych, tworzenie i włączania się w inicjatywy regionalne. WARP oferuje wsparcie finansowe w postaci niskooprocentowanych pożyczek unijnych jeremie2 dla startujących i doświadczonych w biznesie. Spółka realizuje także projekt Usługi Rozwojowe zapewniający do 80 proc. dofinansowania do szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w swojej ofercie ma specjalne produkty dla startupów takie jak pożyczki unijne, które nie wymagają wkładu własnego i nie generują żadnych opłat za złożenie czy rozpatrzenie wniosku, WARP angażuje się także w regionalne wydarzenia, w których uczestniczą startupy, chcąc szerzyć możliwość wsparcia z funduszy unijnych.

http://warp.org.pl/

 1. Startup Poznań

Miasto Poznań już od wielu lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, jednak jeśli mamy skupić się jedynie na ekosystemie startupowym, bez wątpienia możemy przyjąć formalnie, że początkiem jest 2014 rok. To właśnie w tym roku powstał „Startup Poznań” – inicjatywa, w ramach której Miasto Poznań, przy współpracy z przedstawicielami związanymi z Poznaniem, firmami i instytucjami od lat wspierającymi społeczności startupowe oraz twórcami startupów, starają się wypracować możliwie najlepszy program wsparcia dla młodych firm, działających w oparciu o wiedzę i nowe technologie. Celem powstania inicjatywy jest promowanie związanych z miastem startupów, wspieranie ich rozwoju, umożliwianie dostępu do niezbędnej wiedzy, aktywowanie lokalnej społeczności i rozbudowywanie już funkcjonującego ekosystemu. Jak widać Miasto Poznań poprzez odpowiednio zaprojektowane i wdrażane programy inwestuje pośrednio w rozwój lokalnych startupów.

W ramach projektu Startup Poznań, w 2016 roku powstała Przestrzeń Pracy Wspólnej +jeden, wspólne przedsięwzięcie Miasta Poznania i miejskiej spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji. Misją miejskiego, bezpłatnego biura coworkingowego jest stworzenie w Poznaniu powszechnie dostępnego miejsca spotkań, pracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Przestrzeń +jeden ukierunkowana jest na wsparcie osób planujących podjęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, freelancerów, osób pracujących w modelu pracy zdalnej. Ponadto z miejsca tego korzystają organizatorzy meetupów dotyczących nowych technologii i innowacji.

– Jednym z głównych celów istnienia Przestrzeni Pracy Wspólnej jest wsparcie, głównie merytoryczne, użytkowników. W związku z tym w +jeden obecnych jest na stałe dwóch pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UM, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiadają za program wydarzeń – komentuje Joanna Jajus, dyrektor WDGiR.

Warto również zaznaczyć, że zespół +jeden w ramach realizacji projektu Startup Poznań ściśle współpracuje z lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu, w których przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc. Są to m.in.:

 •         ośrodki wspierania innowacji (np. Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Technologiczno – Przemysłowy);
 •         fundusze inwestycyjne i pożyczkowe (np. SpeedUp Venture Capital Group, Younick Mint);
 •         instytucje i organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Projekt prowadzony w miejskim biurowcu przy ul. Za Bramką zdobył szerokie grono użytkowników i przyczynił się do rozwoju wielu biznesowych przedsięwzięć. +jeden, w ciągu dwóch lat swej działalności, stało się miejscem pracy dla około 6500 osób. Są to osoby związane głównie z branżą IT, ale także architekci, studenci, licealiści.  W przestrzeni odbyło się także 155 wydarzeń takich jak m.in. Konferencja Startup Poznań (w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań), Hive61, Geek Girls Carrots, Agile Poznań, WordPress WordUP Poznań, Rails Girls. Udział wzięło w nich ponad 9000 osób. Wydarzenia pod patronatem +jeden miały charakter otwarty i bezpłatny. W +jeden odbyły się takie wydarzenia jak Allegro Tech Talks czy regionalny finał konkursu Imagine Cup.

Dodatkowo w  ramach organizowanych przez Miasto Poznań corocznych Dni Przedsiębiorczości Poznań odbywa się bezpłatna konferencja Startup Poznań  z warsztatami praktycznymi i specjalną Strefą Doradczą oraz edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, w którym od 5 lat nagradzane są także w osobnej kategorii startupy z Poznania i powiatu poznańskiego, których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.

https://www.plusjeden.com/startup-poznan/

 

Przeczytaj poprzedni materiał z tego cyklu:

Zachodniopomorskie dla startupów. 8 inicjatyw, które musisz znać