Wymiana doświadczeń w międzynarodowym projekcie SIE

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Ostatnia wizyta studyjna w ramach międzynarodowego projektu SIE „SME Internationalisation Exchange” odbyła się w dniach 18-19 września tego roku.

Spotkania partnerów było podzielone na dwie części. W trakcie pierwszej części zaprezentowano specyfikę regionu i system wsparcia działalności eksportowej firm. Na drugą część składały się wizyty w regionalnych firmach. W trakcie wydarzenia przedstawiono również wiodące krajowe i regionalne instytucje wspierające rozwój czeskich firm poza granicami kraju, a także stymulujące ich działalność innowacyjną.

Wśród prezentacji szczególną uwagę zwróciła ta przedstawiona przez Czechinvest oraz Izbę Handlową Regionu Usti. Obie organizacje, pierwsza na poziomie krajowym, druga regionalnym, swoją działalność koncentrują na wspieraniu działalności eksportowej i promocji czeskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Władze regionu, mając świadomość, że kluczem do sukcesu na arenie światowej jest innowacyjny charakter oferty gospodarczej, zdecydowały o utworzeniu Centrum Innowacyjności Regionu Usti. Odpowiada ono za wspieranie startupów, firm innowacyjnych oraz za stymulowanie współpracy między sektorem B+R a biznesem.

Cechą charakterystyczną przemysłowego krajobrazu regionu Usti są kominy elektrowni zasilanych m.in. wydobywanym na miejscu węglem brunatnym. Partnerzy mieli okazję obserwować je podczas wizyty studyjnych u regionalnych przedsiębiorców. Rozpoczęły się one od zwiedzania zlokalizowanej w regionie specjalnej strefy ekonomicznej. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do przedsiębiorstwa specjalizującego się w przetwórstwie chmielu, który jest jednym z głównych produktów eksportowych w regionie Usti. Firma ściśle współpracuje z producentami surowca, przetwarza go, a następnie sprzedaje do odbiorców praktycznie na całym świecie. Model współpracy na linii producenci chmielu – przetwórca został wskazany przez partnerów projektu jako dobra praktyka zasługująca na dalsze upowszechnienie. Jedną z ciekawostek była także wizyta w kopalni odkrywkowej, która zasila jedną z regionalnych elektrowni.

Głównym zadaniem międzynarodowego projektu SIE (SME Internationalisation Exchange) jest zwiększenie zdolności sektora MŚP do ekspansji zagranicznej. W inicjatywę zaangażowało się siedem europejskich regionów, reprezentowanych przez właściwe instytucje – Kent (Wielka Brytania), Molise (Włochy), Usti (Czechy), Nouvelle-Aquitaine (Francja), Cantabria (Hiszpania), region Dolnej Saksonii (Niemcy) oraz reprezentowane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. województwo kujawsko-pomorskie. Partnerzy zdecydowali się na współpracę, by wspólnie zidentyfikować bariery, jakie napotykają firmy z sektora MŚP, oraz opracować regionalne plany działania im dedykowane.

Kolejnym etapem projektu będą spotkania warsztatowe, podczas których partnerzy będą pogłębiać swoją wiedzę na temat wybranych z każdego regionu praktyk, aby potem przygotować plan działania, który umożliwi wdrożenie dobrej praktyki w każdym z partnerskich regionów.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.interregeurope.eu/SIE/.