Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w górę. Bezrobocie w dół

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w górę. Bezrobocie w dół

Udostępnij:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło w marcu o 6,3% względem lutego. Kwota brutto sięgnęła tym samym ponad 7,5 tysiąca złotych. W marcu spadła także stopa bezrobocia rejestrowanego. Oto najnowsze dane z raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W kwietniowej odsłonie comiesięcznego raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) znalazły się najnowsze, optymistyczne dane z rynku.

Procesy rekrutacyjne i nastroje pracowników

Jak wynika z cytowanej przez PARP 17. edycji „Barometru Rynku Pracy” Gi Group, aż 84% firm przyznało, że nie miało problemów z rekrutacją pracowników. To wyraźna poprawa w stosunku do roku 2022, kiedy z twierdzeniem tym zgodziła się zaledwie co druga badana firma.

Wśród przedsiębiorców, którzy napotkali trudności w procesie rekrutacyjnym, najczęściej wskazywanym wyzwaniem była niewystarczająca liczba odpowiednich kandydatów na rynku (74,7% odpowiedzi). Innymi problemami były rozbieżności między wymaganymi a posiadanymi przez kandydatów umiejętnościami (32,9%) oraz wygórowane oczekiwania finansowe (25,3%).

Autorzy opracowania twierdzą, że pomimo pogorszenia sytuacji gospodarczej i wzrostu inflacji wydaje się, że pracownicy nie mają większych obaw związanych z bezpieczeństwem zatrudnienia niż rok temu. 56,4% stwierdziło, że nie obawia się zwolnienia, 27,1% ma takie obawy, a 16,5% nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Największą pewność zatrudnienia wykazują osoby w wieku 18-24 lata (63% przyznaje brak obaw). Utraty pracy bardziej obawiają się kobiety (29,5% przy 24,7% wśród mężczyzn).

Co ciekawe, obawa o utratę zatrudnienia wyraźnie maleje wraz ze wzrostem zarobków. Brak obaw deklaruje niemal 78% osób zarabiających powyżej 7000 zł netto miesięcznie i tylko 35% osób zarabiających poniżej 1999 zł netto.

Spadek bezrobocia, wzrost ofert pracy

Jak czytamy w opracowaniu PARP za danymi Grant Thornton, w marcu br. na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się 325,5 tys. ofert pracy, tj. o 9,5% więcej niż miesiąc wcześniej. Największy wzrost prowadzonych rekrutacji zaobserwowano w branży finansowej (+31%) oraz wśród zawodów medycznych (+8%).
Więcej wolnych miejsc pracy zgłoszono również do urzędów pracy (dane GUS). W marcu była to liczba 96,9 tys., a więc o 3,1% wyższa niż w miesiącu poprzednim. Najwięcej, bo aż 18,9 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu, z wynikiem o blisko połowę niższym, znalazło się województwo śląskie.

Spadła z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego. W marcu zmalała ona o 0,1 p.p. w skali miesięcznej, do 5,4%. W marcu 2022 roku wskaźnik ten wynosił 5,8%.

Aktualne formy zatrudnienia

W raporcie znaleźć można także najnowsze dane z ogólnopolskiego badania Hays „Nowoczesne formy zatrudnienia 2023”. Jak czytamy, dominującą formą zatrudnienia wciąż pozostaje umowa o pracę (94%). 50% firm przyznaje, że zatrudnia pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o działo. 39% respondentów korzysta także z umowy B2B. 27% firm outsourcuje poszczególne procesy.

Pozaetatowe formy zatrudnienia wynikają bezpośrednio z preferencji samych kandydatów – w szczególności ekspertów, managerów oraz specjalistów w dziedzinie nowych technologii. Czasowe zatrudnienie najczęściej dotyczy stanowisk związanych z IT (22%), produkcją i inżynierią (17%), administracją (10%) oraz obszarem finansowo-księgowym (9%).

Praca na określony czas staje się także coraz popularniejsza zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Rosnąca populacja tzw. giggersów uznaje, że praca projektowa jest bardzo atrakcyjna. Firmy coraz częściej będą poszerzać obszar geograficzny, na którym prowadzą działania rekrutacyjne, a kandydaci zaczną otwierać się na podjęcie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w innych krajach. Dla firm oznacza to większą elastyczność w zarządzaniu kosztami pracy.

 

Co 5. firma płaci z poślizgiem, bo nie dostaje pieniędzy od kontrahentów

Większość firm nie zdaje sobie sprawy, że może mieć problemy z payrollem. Jakie? – Odpowiada Piotr Smoleń (Symmetrical.ai)

Polski fintech FinGames zamierza przeznaczyć 10 mln euro na inwestycje w gamedev