Wyniki raportu Krajowej Izby Gospodarczej za styczeń-maj 2021: Pomimo rekordów produkcji spadek zatrudnienia w przemyśle

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

Wyniki raportu Krajowej Izby Gospodarczej za styczeń-maj 2021: Pomimo rekordów produkcji spadek zatrudnienia w przemyśle

Udostępnij:

Pomimo wysokich wzrostów w przemyśle zatrudnienie w tym sektorze w okresie styczeń-maj 2021 spadło o 0,5% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.

Liczba osób pracujących w przemyśle gwałtownie spadła z początkiem pandemii, tj. w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, od lipca sektor zaczął powoli odbudowywać poziom zatrudnienia. Od lutego bieżącego roku nie widać jednak wyraźnych wzrostów – zatrudnienie w tym sektorze gospodarki pozostaje on na bardzo podobnym, niższym niż przed pandemią poziomie:

Zmiany w zatrudnieniu w przemyśle na przestrzeni marzec 2020-maj 202, źródło: Raport KIG

Jak sytuacja w przemyśle wypada w porównaniu z całym sektorem przedsiębiorstwem? Trend jest bardzo podobny: w tym drugim również zanotowano największe spadki z początkiem pandemii, następnie obserwowaliśmy wzrost, aż do wstrzymania tempa, które ma miejsce do dzisiaj (komentarz w stosunku do najnowszych dostępnych w raporcie danych, z maja 2021):

Zmiany w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw na przestrzeni marzec 2020-maj 202, źródło: Raport KIG

Ta zgodność jest o tyle zaskakująca, że przemysł, w odróżnieniu od pozostałych sektorów gospodarki, przeszedł przez pandemię obronną ręką. Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu 2021 o 45,2 proc rok do roku,, a w czerwcu wskaźnik PMI osiągnął rekordowe 59,4 pkt.

Płace spadają

Bardzo powolne odbudowywanie się poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw może tłumaczyć obecnie obserwowane spadki przeciętnego wynagrodzenia, które są coraz bliżej poziomu z początku pandemii. Podobny trend zaobserwujemy również w przemyśle.

Zmiany w  poziomie płac w sektorze przedsiębiorstw na przestrzeni marzec 2020-maj 2021, źródło: Raport KIG

Zmiany w  poziomie płac w przemyśle na przestrzeni marzec 2020-maj 2021, źródło: Raport KIG

Największe spadki w gastronomii, wzrosty w gospodarce odpadami

„Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (spadek o 15,1%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii oraz produkcji odzieży (o 13,3%). Z kolei zatrudnienie w okresie I-V 2021 roku zwiększyło się m.in. w: gospodarce odpadami, odzysku surowców, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – we wszystkich wspomnianych o 3,3%” – podaje w swoim serwisie ekonomicznym mBank.