Zakładając spółkę z o.o., wydamy 3 tys. złotych. Radzimy, jak to zrobić w 4 krokach

Dodane:

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany

Udostępnij:

Ruszasz ze startupem? Wiesz, że będziesz prowadzić go w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale co dalej? Zanim zaczniesz działać zgodnie z prawem, musisz taką spółkę zarejestrować. Przeczytaj nasz poradnik, jak to zrobić.

fot. unsplash.com

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to często wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to głównie z przejrzystych i przyjaznych warunków posiadania działalności właśnie w tej formie. Przedsiębiorców kusi przede wszystkim odrębna osobowość prawna, dzięki której majątek firmowy oddzielony jest od majątku osobistego założyciela. Wspólnicy nie odpowiadają więc solidarnie za zobowiązania spółki. To tylko część korzyści jakie daje spółka z o.o.

Więcej szczegółów o jej plusach opisaliśmy w artykule pt. „Spółka dla startupu? Przedstawiamy wady i zalety tej formy działalności gospodarczej”.

Na potrzeby tego tekstu zakładamy, że zdecydowałeś się na taką formę prowadzenia działalności. Rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będziesz mieć nieco „papierkowej roboty”, ale spokojnie! Całą procedurę można sprowadzić do czterech prostych kroków:

 • Zawarcie umowy spółki
 • Poświadczenie umowy spółki u notariusza
 • Przygotowanie wniosku rejestracyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 • Złożenie wniosku w KRS

Do rzeczy! 

Krok 1. Zawarcie umowy spółki z o.o.

Proces rejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczyna się od spisania umowy spółki między jej wspólnikami. Dokument ten reguluje zadania, sposób działania i strukturę organizacyjną powstającej spółki. Musi zawierać:

 • Nazwę i adres siedziby – z nazwą sprawa jest prosta: zwyczajnie wpisujemy nazwę spółki i tyle. Z siedzibą jest niewiele trudniej. Trzeba jedynie pamiętać, aby na etapie spisywania umowy podać wyłącznie miasto, w którym będzie mieścić się podmiot,
 • Definicję wspólników,
 • Wysokość kapitału zakładowego – kapitał zakładowy wnoszą do spółki jej założyciele. Niekoniecznie jednak muszą to być pieniądze, ale na przykład nieruchomość lub ruchomość. Ważne, aby kapitał zakładowy był większy niż 5 tysięcy złotych,
 • Liczbę i wartość nominalnych udziałów – kapitał zakładowy spółki dzielimy na udziały, przy czym wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Podział udziałów między wspólników nie musi być równy,
 • Określenie zakresu działalności – zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD),
 • Określenie czasu trwania spółki – czas określony lub nieokreślony,
 • Definicję zarządu spółki – członkami zarządu mogą być wspólnicy, ale niekoniecznie. Mogą to być również niezależne osoby,
 • Definicję roku obrotowego –  okresu za jaki spółka musi złożyć sprawozdanie finansowe.

Krok 2. Poświadczenie umowy u notariusza

Jeśli współzałożyciele dogadali się i spisali umowę spółki z o.o., to można uznać, że pierwszy etap mają za sobą i czas nadać współpracy prawny charakter – dokonujemy tego u notariusza. Wówczas umowa stanie się aktem notarialnym, a spółka z ograniczoną odpowiedzialność tzw. „ułomnym podmiotem praw i obowiązków”. Następnie mamy aż sześć miesięcy, aby przygotować i złożyć wniosek rejestracyjny KRS. Jeśli nie zdążymy w tym czasie, nastąpi samorozwiązanie podmiotu.

Krok 3. Przygotowanie wniosku rejestracyjnego KRS

Na tym etapie gromadzimy wszystkie potrzebne dokumenty, które wkrótce potem złożymy w KRS. Kompletny wniosek musi zawierać:

 • Umowę potwierdzoną notarialnie
 • Dowód dokonania opłat sądowych
 • Oświadczenie członków zarządu o pokrycie kapitału zakładowego
 • Listę wspólników
 • Nazwiska, imiona i adresy członków zarządu
 • Oświadczenie o zgodzie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

Krok 4. Złożenie wniosku w KRS

Ostatnim etapem założenia spółki z o.o. jest złożenie wniosku w KRS i dopełnienie dodatkowych formalności, które pozwolą na prowadzenie działalności w tej formie. Należy więc założyć w banku konto firmowe, zarejestrować się jako podatnik VAT (jeśli to konieczne) i poinformować urząd skarbowy o formie opodatkowania.

Gotowe! Twoja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa.

Ile to wszystko trwa i kosztuje?

To zależy. Założenie spółki w tradycyjnej formie zwykle zajmuje od 2,5 tygodnia do nawet 1,5 miesiąca. Wpływa na to wiele czynników, ale wśród głównych determinantów, które wydłużają ten czas, jest między innymi ilość procesowanych wniosków i dostępność sędziów. Natomiast co do kosztów, wahają się one w przedziale od 2000 do 3000 złotych, a składają się na nie chociażby opłaty za pracę notariusza i opłaty sądowe.

Szczęśliwie jednak można zaoszczędzić czas i pieniądze, rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Służy temu udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości system online nazywany w skrócie S24. Korzystając z niego, godzimy się jednak na pewne kompromisy, bo co prawda rejestracja online upraszcza cały proces, ale też ogranicza treść podpisywanej umowy spółki. Oznacza to tyle, że nie zarejestrujemy w ten sposób umowy o skomplikowanej czy nawet zindywidualizowanej budowie. S24 oferuje przedsiębiorcom bowiem kilka własnych wzorów.

Podczas rejestracji spółki online zmienia się też forma wpłacania kapitału zakładowego. Nie można bowiem wnieść w jej majątek ruchomości lub nieruchomości, a jedynie pieniądze. Pozostałe pozycje w umowie są takie same, jak podczas składania wniosku w tradycyjny sposób – określamy nazwę spółki, jej siedzibę i wspólników, liczbę i wartość nominalną udziałów, kody PKD i definiujemy członków zarządu.

W efekcie średni czas potrzebny na zarejestrowanie spółki w ten sposób wynosi półtorej godziny, dzięki czemu wpis do KRS możemy otrzymać nawet w ciągu 2-5 dni. Do tego dochodzi całkowity koszt administracyjny w wysokości 350 złotych.

Wybierz sam

Plusem zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet jest oczywiście krótszy czas i niższe koszty. Nie jest to jednak forma pozbawiona minusów. Przed przystąpieniem do rejestracji trzeba więc zastanowić się: jaki biznes zamierzamy prowadzić, ilu wspólników ma w nim partycypować i czy nasza sytuacja biznesowa wymaga od samego początku rozbudowanej formy prawnej? Może jesteśmy w stanie zacząć od pakietu podstawowego i w miarę rozwoju firmy po prostu go rozbudowywać? O tym musicie zdecydować sami.

W podjęciu decyzji pomoże Wam nasz poprzedni tekst – „Spółka dla startupu? Przedstawiamy wady i zalety tej formy działalności gospodarczej”.