3W Startup Showdown – zwycięzcami konkursu Alpha Powders, Conspan Tech i Ścieki Polskie

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

3W Startup Showdown – zwycięzcami konkursu Alpha Powders, Conspan Tech i Ścieki Polskie

Udostępnij:

Konkurs 3W Startup Showdown odbył się podczas Kongresu 3W, organizowanego w Warszawie 27-28 listopada przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Idea 3W to unikalna koncepcja, która łączy kompetencje i potrzeby świata nauki, biznesu i administracji, by w oparciu o technologie z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego budować lepszą, nowoczesną i zrównoważoną przyszłość.

3W Startup Showdown to konkurs dla startupów, które realizują projekty zgodne z ideą 3W oraz są autorami lub pomysłodawcami technologii, które wykorzystują przynajmniej jeden z trzech zasobów – wodę, wodór i węgiel pierwiastkowy.

3W – woda, wodór, węgiel pierwiastkowy

W konkursie mogły wziąć udział startupy, które spełniały poniższe kryteria.

 1. Opracowują i realizują projekty z wykorzystaniem przynajmniej jednego z trzech zasobów: wody, wodoru i węgla lub działają w obszarze synergicznym zasobów.
 2. Zajmują się innowacyjną technologią z zastosowaniem nanorurek węglowych, fulerenów, włókien węglowych, grafenu, węgla aktywnego, węglowych ogniw paliwowych, zaawansowanych technologii materiałowych.
 3. Realizują projekty związanie z technologiami wodorowymi, opracowują metody magazynowania i produkcji wodoru, szukają takich rozwiązań, dzięki którym szybciej i sprawniej przejdziemy transformacje energetyczną w kierunku zero emisyjności.
 4. Ich rozwiązania pomogą w rozsądnym gospodarowaniu zasobami wody, oszczędzaniu jej, oczyszczaniu i uzdatnianiu, ograniczeniu jej zużycia w sektorach takich jak rolnictwo, energetyka czy produkcja żywności.
 5. Odpowiadają na współczesne wyzwania cywilizacyjne i społeczne oraz realizują cele zrównoważonego rozwoju.

Finałowa 10 startupów 3W Startup Showdown

Do finały konkursu konkursu przeszło 10 startupów, które miały szanse zaprezentować swoje projekty podczas krótkich pitchów na scenie Kongresu 3W. 

Projekty oceniało jury w składzie: Magdalena Jabłońska, Chief Executive Officer, StartSmart Central & Eastern Europe, Tomasz Serwan, Dyrektor Inwestycyjny Vinci S.A., Artur Kurasiński, przedsiębiorca, twórca, inwestor, obserwator i krytyk zjawisk związanych z technologią oraz Marcin Małecki, redaktor naczelny portalu MamStartup.

Finałowa 10 to:

 1. Ścieki Polskie – SaaS dla na rynku ścieków dowożonych w Polsce
 2. Water in Salt – startup rozwijający hybrydowe baterie redoks, wykorzystujące sole rozpuszczone w wodzie do bezpiecznego i taniego magazynowania energii elektrycznej.
 3. Hydrum – startup, którego głównym celem jest produkcja wodoru, tlenu i soli w procesie elektrolizy wód zasolonych odprowadzanych z przemysłu wydobywczego
 4. Alpha Powders – projekt, który odpowiada na kluczowe wyzwania w sektorze druku proszkowego z polimerów (PBF – powder bed fusion)
 5. Spes3D Sp. z o.o. – firma projektująca i wdrażająca innowacyjne rozwiązania wykorzystujące możliwości które dają technologie addytywne (druk 3D).
 6. NGCH – startup zajmujący się projektowaniem i wykonaniem demonstratora technologii otrzymywania ciepła z wodoru z wysoką sprawnością poniżej progu wybuchowości
 7. BeeGraphene – producent wysokiej jakości grafenu na węgliku krzemu
 8. Deepnest – startup opracowujący technologię poświadczania tożsamości i pochodzenia diamentów, aby zapewnić zrównoważony rozwój branży diamentowej i przejrzysty łańcuch dostaw.
 9. Nanosci – startup pracujący nad rozwojem nanotechnologii fotokatalitycznej do oczyszczania wody i powietrza oraz wytwarzania wodoru
 10. Conspan Tech – twórcy rozwiązania, które pozwala wyeliminować związki biogenne (związki azotu i fosforu) ze ścieków

Zwycięzcy 3W Startup Showdown

Decyzją jury zwyciężyły projekty Alpha Powders, Conspan Tech i Ścieki Polskie.

Alpha Powders realizuje projekt ekologicznej produkcji mikroproszków polimerowych, które wykorzystuję się w drukarkach 3D.

– Odpowiadamy na kluczowe wyzwania w sektorze druku proszkowego z polimerów, takie jak wysoki koszt proszków, wąskie portfolio dostępnych materiałów i zarządzanie odpadami. Naszą misją jest przełamanie tych przeszkód i umożliwienie powszechnego dostępu do tej przyjaznej środowiskowo technologii – mówił Domini Zdybał, CEO Alpha Powders – Rozwiązujemy te problemy, dostarczając technologię sferoidyzacji. Znacząco obniża ona koszt materiałów, demokratyzując wykorzystanie druku 3D i rozszerzając jego potencjalne zastosowania. 

Startup Alpha Powders został już wcześnie wyróżniony w konkursach Startuj z Mazowsza oraz Mazovian Startup.

Conspan Tech oferuje innowacyjne rozwiązania dla oczyszczalni przyszłości. 

– Stworzyliśmy system filtracji, który jest w stanie oczyścić ścieki z oczyszczalni komunalnych do wody zdatnej do picia – mówił Bartłomiej Nowakowicz – Wpisuje się to w potrzeby dzisiejszego świata, w którym dążymy do obiegów zamkniętych. Nasze rozwiązanie pozwala wyeliminować ze ścieków związki biogenne. System selektywnie wyłapuje związki azotu i fosforu, dzięki czemu oczyszczalnie nie zatruwają środowiska poprzez zrzut zanieczyszczeń do rzek czy jezior. Ważne jest to, że nasz system selektywnie wyłapuje zanieczyszczenia oraz nie generuje ścieku. Podczas regeneracji złóż filtracyjnych uzyskujemy nawozy mineralne oparte na azocie i fosforze.

Trzecim wyróżnionym projektem zostały Ścieki Polskie. Projekt mówiący o sobie, jako o SaaS #1 na rynku ścieków dowożonych w Polsce. Firma stworzyła sterownik podłączony do chmury danych, dzięki któremu w czasie rzeczywistym możliwe jest zidentyfikowanie ilości, jakości i źródeł pochodzenia ścieków dowożonych szambiarkami do oczyszczalni.

– Odpowiednia identyfikacja oraz mierzenie ścieków dowożonych na oczyszczalni jest narzucone przez prawo polskie oraz dyrektywę Komisji Europejskiej – mówił Wojciech Witkowski, CEO Ścieki Polskie – Dodatkowo nasze urządzenie pozwoli na skuteczne wyeliminowanie problemu nielegalnego wycieku ścieków do środowiska, z którym mamy dziś do czynienia na poziomie ok. 350 mln m3 rocznie.

Wejdź do świata 3W

Jeśli tworzysz innowacyjne rozwiązania w obszarze wody, wodoru i węgla dołącz do świata 3W już dziś i przekonaj się, że wspólnie można zrobić więcej – https://idea3w.org/swiat-3w

 

MamStartup jest patronem medialnym konkursu 3W Startup Showdown

 

Artykuł opublikowany na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego