Abris Capital Partners pierwszym podmiotem z branży private equity w CEE z prestiżowym certyfikatem B Corp

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Abris Capital Partners pierwszym podmiotem z branży private equity w CEE z prestiżowym certyfikatem B Corp

Udostępnij:

Abris Capital Partners – firma private equity specjalizująca się w transformacji ESG – została pierwszym podmiotem z branży private equity w CEE i jednym z nielicznych w całej Europie, które otrzymały prestiżowy certyfikat B Corp. To najbardziej ceniona i uznawana na całym świecie akredytacja ESG dla firm, które wykazują najwyższe standardy ładu korporacyjnego, społecznej i środowiskowej odpowiedzialności oraz biznesowej transparentności.

B Corporations (B od słowa “benefit” – B Corps) to firmy realizujące w swojej działalności biznesowej strategię zrównoważonego rozwoju, osiągające cele biznesowe w poszanowaniu środowiska naturalnego i społecznej odpowiedzialności. Status B Corporation („B Corp”) przyznawany jest po rygorystycznym procesie oceny przez B Lab, amerykańską organizację non-profit stojącą na czele ruchu B Corporation. Aby otrzymać certyfikat, organizacje muszą osiągnąć określony próg punktacji w kwestionariuszu Impact Assessment i pozytywnie przejść przegląd ryzyka B Lab. Muszą również podjąć prawne zobowiązanie, zmieniając swoją strukturę ładu korporacyjnego, zapewniając odpowiedzialność organizacji w stosunku do wszystkich interesariuszy i wykazywać się przejrzystością, udostępniając publicznie informacje o swoich wynikach na stronie internetowej B Lab.

Certyfikacja B Corps

Tylko nieliczne przedsiębiorstwa wywodzące się z Polski i mające tutaj swoją siedzibę otrzymały to wyróżnienie. Abris dołącza równocześnie do niewielkiej, prestiżowej grupy europejskich firm private equity, w tym Summa Equity i Ambienta, które uzyskały status B Corp.

Certyfikacja B Corps to trudny i bardzo wymagający proces. B Lab przez 1,5 roku prowadziło szczegółową analizę funkcjonowania Abris Capital Partners, a weryfikacja ta dotyczyła 5 obszarów: ładu korporacyjnego, polityki zatrudnienia, wpływu na otoczenie, relacji z klientami oraz ochrony środowiska. Audyt wymagał udokumentowania i uszczegółowienia wszystkich najważniejszych aspektów funkcjonowania firmy, dzięki czemu stał się doskonałą okazją do pozytywnego zweryfikowania dotychczasowej działalności Abris przez niezależnych audytorów. Potwierdziła to finalna ocena. Abris uzyskał 109 punktów, przy wymaganym poziomie 80.

Paweł Gieryński, Partner Zarządzający Abris Capital Partners, komentuje: – Wierzymy, że branża private equity, odpowiedzialna za 10,5 miliona miejsc pracy w Europie, musi inwestować w sposób zrównoważony i stosować najwyższe standardy etyczne we wszystkim, co robi. B Corp to nie tylko prestiżowy i rozpoznawalny na całym świecie certyfikat. To nasza odpowiedzialność i zobowiązanie, to konkretne działania, a nie tylko słowa. Akredytacja B Corp wspiera nasze dobre relacje zarówno z firmami w Europie Środkowej, jak też z inwestorami z całego świata. Będąc częścią tego wpływowego globalnego ruchu, mamy nadzieję na dalsze budowanie zaufania wśród naszych partnerów biznesowych i interesariuszy oraz przyciąganie wyjątkowych talentów do naszego zespołu. Cieszę się, że nasze wieloletnie wysiłki w integracji standardów ESG zostały potwierdzone przyznaniem nam statusu B Corp.

Programy w duchu ESG

Abris Capital Partners współpracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami średniej wielkości w Europie Środkowej, zawsze łącząc realizację celów strategii biznesowej spółki z kulturą zorientowaną na ESG, neutralnością klimatyczną, zobowiązaniami DEI i digitalizacją. Od momentu formalnego przyjęcia strategii budowy wartości poprzez transformację ESG, Abris wprowadził szereg programów wspierających tworzenie wartości i ograniczanie ryzyk w działalności biznesowej, w tym Model Ładu Korporacyjnego, Program Antykorupcyjny, Manifest Klimatyczny, Politykę Praw Człowieka i Kodeks DEI.

Monika Nachyła, Partner nadzorująca pracę Zespołu ESG w Abris, dodaje: – To niezwykle ważny moment w historii Abris odzwierciedlający naszą pionierską rolę w podejściu do zrównoważonego inwestowania w Europie Środkowej. Jako B Corp Abris jest teraz częścią społeczności prawie 6400 firm z całego świata, która na nowo odkrywa sposób, w jaki działa biznes. Przez ostatnie sześć lat ciężko pracowaliśmy, aby zbudować własną, dostosowaną do regionu i branży private equity metodologię, nieustannie ucząc się tego, w jaki sposób narzędzia ESG mogą pomóc w budowaniu wartości biznesu. Dziś jestem bardzo dumna, że możemy dołączyć do wciąż nielicznego grona menedżerów private equity, którzy budują zrównoważoną, regeneracyjną gospodarkę.

– Z radością witamy w naszym gronie Abris Capital Partners, firmę, która swoją strategię ESG opiera na mocnych filarach ładu korporacyjnego, polityk antykorupcyjnych i wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach, respektowania praw człowieka, własnego manifestu walki z kryzysem klimatycznym, wreszcie na kulturze DEI. Gratulujemy, to w pełni zasłużone osiągnięcie! Abris niewątpliwie wyznacza standardy dla transformacji biznesu nie tylko w środowisku swoich spółek portfelowych, ale w całym ekosystemie private equity. Jesteśmy dumni, że dołączył do grona firm podpisujących Deklarację Współzależności, podstawowy dokument Ruchu B Corp. – podsumowuje Paweł Niziński, Country Partner ruchu B Corp w Polsce i CEO Better.

 

Inne polskie B Corpy:

Polskie TerGo dołączyło do B Corporations