Dobro planety czy interes firmy, a może jedno i drugie? Premiera czwartej edycji raportu „Biznes na rzecz zmiany”

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Dobro planety czy interes firmy, a może jedno i drugie? Premiera czwartej edycji raportu „Biznes na rzecz zmiany”

Udostępnij:

Jak głęboko powinna sięgać transformacja biznesu dla dobra środowiska i społeczeństwa? Jak sprostać tym oczekiwaniom zachowując równowagę w organizacji? Pytania o konsekwencje działań, które są konieczne powróciły przy okazji premiery publikacji „Biznes na rzecz zmiany 2024”. To już czwarta edycja raportu podsumowującego działania w programie Climate Leadership, w którym firmy zmieniają się dla klimatu. Spotkanie społeczności firm, organizacji i ekspertów skupionych wokół idei programu, zorganizowane przez UNEP/GRID-Warszawa, odbyło się 20 lutego 2024 r. w Varso Place, siedzibie firmy Ørsted Polska.

Raport zawiera omówienie trendów społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego (ESG) w działaniach firm, jako odpowiedzi biznesu na najbardziej aktualne wyzwania związane z pogłębiającym się globalnym kryzysem środowiskowym. Przedstawia również deklaracje klimatyczne i opisy wdrożonych już działań w formie dobrych praktyk firm-uczestników programu. Na publikację składają się materiały opracowane przez niezależnych ekspertów Climate Leadership reprezentujących różnorodne obszary wiedzy, od ochrony środowiska i wiedzy o klimacie jak do zrównoważonego rolnictwa i transformacji energetycznej.

Czego trzeba do udanej transformacji?

„Musimy się nauczyć, jak wykorzystać własną kreatywność, zaangażowanie pracowników, rewolucję technologiczną i legislację europejską w zakresie ESG, do przeprowadzenia transformacji w swojej firmie. Jak wspierać innowacje skierowane na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych, cywilizacyjnych, odpowiedzialne innowacje na rzecz klimatu, odpowiedzialne innowacje w miejscu pracy” — czytamy w przesłaniu do czytelników raportu od Marii Andrzejewskiej i prof. Bolesława Roka, pomysłodawców programu Climate Leadership. 

Spotkanie było okazją do kontynuacji dyskursu klimatycznego, wzajemnych inspiracji i omówienia przyszłych działań. Rozpoczynając je, dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska podziękowała za współtworzenie publikacji “Biznes na rzecz zmiany 2024 przez włączanie się w całoroczne działania. Nawiązała do rozpoczynającej się w przyszłym tygodniu w Nairobi szóstej sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UN Environment Assembly, UNEA) i obecności na nim UNEP/GRI-Warszawa.

– Opowiemy, co dzieje się w Climate Leadership. To jest ważne, bo Europa środkowo-wschodnia nie pojawia się często w tych rozmowach i wiem, że będziemy na pewno słuchani, a to, co tutaj robimy razem, zacznie zataczać coraz szersze kręgi – mówiła Maria Andrzejewska.

– Zachęcam do przeczytania tego raportu. Ma on 247 stron, to jest dwa razy więcej niż rok temu, co oznacza, że mamy coraz więcej wiedzy, która jest potrzebna biznesowi. Myślę, że istotą naszej działalności jest to, że staramy się wspierać biznes w transformacji, i że robiąc to, przeciwstawiamy się wzbierającej fali dekadentyzmu, dostarczając biznesowi wiedzy JAK stać się częścią zmiany – zachęcał prof. Bolesław Rok.

Dobrostan tak, ale sprawiedliwy

O „Dobrostanie planety. Dobrostanie człowieka.” rozmawiali Joanna Wis-Bielewicz, Ewelina Lewandowska i Aneta Skubida. Uczestnicy i prowadzący debatę prof. Bolesław Rok. poszukiwali odpowiedzi na pytania o możliwości łączenia rozwoju, wzrostu wartości czy budowania konkurencyjnej pozycji z troską o dobro planety. Mówi się czasem, że kryzys klimatyczny jest kryzysem cywilizacyjnym, bo planeta sobie poradzi, nawet gdy nasza cywilizacja się załamie, jednak czy zaangażowanie firmy w budowanie dobrostanu ludzi zawsze jest korzystne dla planety? Jak kształtować priorytety korporacyjne, aby łączyć dobrostan firmy, planety i człowieka? Rozmówcy zgodzili się, że czeka nas olbrzymia zmiana sposobu myślenia w szerokim kontekście. W związku z tym, wskazane jest, żeby na każdym kroku, także w obszarach działania przedsiębiorstwa, starać się być obywatelem włączającym się w działania, o których wiadomo, że wpłyną na transformację w skali regionu.

Czy sprawiedliwa transformacja jako idea spajająca zrównoważony rozwój firmy i rozwój regionalny powinna być kluczowym elementem strategii każdej dużej firmy? Nad tą i podobnymi niewiadomymi pochylili się: Magdalena Krukowska, Mariusz Gołąb i Piotr Biernacki — uczestnicy dyskusji „Transformacja w firmie. Transformacja w regionie.” moderowanej przez Marię Andrzejewską. Zdaniem uczestników, błędem jest mówienie o działaniu dla planety w skali mikro w oderwaniu od globalnego kontekstu. Ryzyko jest zawsze, a prowadzenie biznesu wymaga zrównoważenia przeciwstawnych interesów. Najważniejsze dla firm jest, żeby nie bać się podejmowania działań dwukierunkowych — z jednej strony dbać o środowisko, z drugiej zaspakajać potrzeby ludzi. Zdaniem panelistów, biznesowi może w tym dopomóc analiza wpływu na środowisko.

Coraz więcej wiedzy potrzebnej biznesowi

Wsparcie dla biznesu na drodze do transformacji wyraża się nie tylko w sferze eksperckiej edukacji i tworzeniu warunków do wymiany doświadczeń dla firm, ale też poprzez ofertę do zaangażowania się pod okiem ekspertów środowiska w działania dla ekosystemów i klimatu. Uczestnikom zostały zaprezentowane przykładowe działania w programach RE:GENERACJA, ECO-MIASTO oraz Inicjatywie #ENDPLASTICPOLLUTION, a także działania wykorzystujące techniki geoinformacji i aktywnej edukacji.

W ramach warsztatów w innowacyjnej formule „Slalomu z klimatem”, uczestnicy angażowali się w systemie rotacyjnym w krótkie wymiany myśli z opiekunami sześciu obszarów wiedzy:

  • Katarzyna Król — Jakie produkty i usługi są nam (i planecie) potrzebne? Czy biznes jest w stanie je dostarczać?;
  • Agata Miryn — Partycypacja, czyli włączanie pracowników w strategię klimatyczną/ ESG oraz, czy i w jakim zakresie to jest możliwe/potrzebne?;
  • Joanna Maraszek — Dyrektywa 3xD (Due Diligence Directive), czyli wielki kłopot w łańcuchu wartości oraz, jak sobie z tym radzić (o ile Parlament Europejski się na nią w ogóle zdecyduje)?;
  • Agata Delmaczyńska — Dekarbonizacja czyli jak szybko, kto i kiedy? oraz czy to się może udać na poziomie firmy w Polsce?;
  • Joanna Krombholz-Zabielska — Redukcja zużycia materiałów i surowców krytycznych. Z czego da się zrezygnować, żeby klienci i planeta byli szczęśliwi?;
  • Piotr Kowalik — Regulacje. Jak dotrzeć z przesłaniem do tysięcy firm w Polsce? I kto ma to robić?

Dzięki uprzejmości Ørsted Polska, spotkanie zostało zorganizowana w siedzibie firmy w Varso Place.

Czytaj także: