Dziś start II transzy oferty publicznej akcji Emplocity na CrowdConnect.pl

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Dziś start II transzy oferty publicznej akcji Emplocity na CrowdConnect.pl

Udostępnij:

Już dziś, o godz. 10:00, w ramach oferty publicznej akcji serii B Emplocity S.A., rozpoczną się zapisy na akcje w ramach drugiej transzy emisji akcji, której szczegóły są prezentowane na platformie CrowdConnect.pl. Spółka oferuje od 66.115 do 99.175 akcji nowej emisji serii B, po cenie 30,25 zł każda. Oferta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych inwestorów w tym do indywidualnych. Emplocity zajmuje się automatyzacją procesów w biznesie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dzięki własnej platformie technologicznej i wykorzystaniem botów. Druga transza oferty publicznej akcji potrwa do 14 września 2021 r.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój nowych produktów (m.in. na opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie), a także ekspansję oraz skalowanie sprzedaży. Z emisji akcji Emplocity S.A. chce pozyskać do 3 mln zł. Informacje o akcjach serii B i warunkach ich nabycia są dostępne na platformie Crowdconnect.pl i stronie internetowej Spółki. Realizacja celów emisji ma dodatkowo zdynamizować rozwój Emplocity S.A. Spółka na przełomie roku zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

– Dla nas i naszych przyszłych inwestorów z pewnością istotne znaczenie ma fakt, iż Emplocity osiąga rentowność operacyjną. Dynamicznie rosnący rynek sztucznej inteligencji i RPA sprzyja Emplocity, jednak warte odnotowania jest to, że przychody ze sprzedaży Spółki rosną niemal dwukrotnie szybciej od dynamiki wzrostu wartości rynku. Pozwala nam na to nasza autorska technologia, którą stworzyliśmy. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej dostosować się do potrzeb Klienta. W naszym portfolio są największe korporacje zarówno krajowe jak i zagraniczne. Mamy już gotowe produkty, które chcemy skalować. Największa część pozyskanych środków podczas emisji zostanie przeznaczona właśnie na rozbudowę zespołu sprzedażowego, tak abyśmy mogli jeszcze bardziej przyspieszyć wzrost firmy – powiedział Krzysztof Sobczak, współzałożyciel i prezes zarządu Emplocity S.A.

10 sierpnia br. Spółka rozpoczęła przyjmowanie zapisów na akcje w ramach pierwszej transzy emisji akcji serii B, która była skierowana do oznaczonych indywidualnie inwestorów. Natomiast od 24 sierpnia od godz. 10:00 do 14 września br. będzie trwała druga transza, skierowana do wszystkich zainteresowanych. Cena emisyjna akcji została ustalona na 30,25 zł za jedną akcję. Minimalna wartość zapisu wyniesie 155  szt. akcji, czyli ok. 4,7 tys. zł, a maksymalna 770 szt. czyli ok. 23,3 tys. zł. W ramach trwającej oferty publicznej akcji inwestorzy mogą objąć nie więcej niż 99.175 akcji nowej emisji serii B, które po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym będą stanowiły 8,6 proc. w kapitale zakładowym Emplocity. W ramach emisji akcji Emplocity chce pozyskać do 3 mln zł.

Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji w ramach oferty publicznej akcji serii B jest Dom Maklerski INC S.A.

Emplocity tworzy rozwiązania wspierające prowadzenie biznesu, oparte na sztucznej inteligencji. W swoich rozwiązaniach wykorzystuje metody głębokiego uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego. Zastosowane algorytmy automatyzują procesy biznesowe klientów pomagając zaoszczędzić czas i pieniądze.

Platforma Emplocity z wykorzystaniem rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, pozwala automatyzować wybrane procesy i dostarczać rozwiązania domenowe odpowiadające na konkretne potrzeby oraz wyzwania klientów. Rozwiązanie łączy funkcjonalność Wirtualnego Asystenta, który wchodzi w interakcję i udziela odpowiedzi w sposób naturalny, przypominający interakcję z drugim człowiekiem, a które konwertowane są na kod zrozumiały dla maszyny, oraz funkcjonalności platformy do automatyzacji procesów i wymiany wiedzy, która wykonuje określone działania w trybie 24/7.

– Nasze kompleksowe rozwiązania oferują klientom dostosowanie produktów do ich indywidualnych wymagań. Wkrótce będziemy mogli poinformować rynek o nawiązaniu bardzo ważnej współpracy z nowym podmiotem. Będzie to potwierdzenie naszych kompetencji i impulsem do budowania międzynarodowej bazy klientów – powiedział Arkadiusz Talun, współzałożyciel i Członek Zarządu Emplocity S.A.

Wśród gotowych produktów opartych na platformie Emplocity są już m.in. EMPLOBOT – chatbot automatyzujący proces rekrutacji. INTRABOT automatyzujący komunikację wewnętrzną w firmach w wybranych obszarach (HR, Administracja, Sprzedaż, etc.).Q&A BOT – chatbot automatyzujący komunikację z klientami. Platforma Emplocity może być wykorzystana do budowy innych botów domenowych automatyzujących wybrane procesy wszędzie tam, gdzie kluczowe jest rozumienie naturalnego języka użytkowników, rozpoznawania ich intencji, udzielanie im natychmiastowych odpowiedzi 24/7, rekomendowanie określonych elementów, a także wykonywanie zleconych przez nich akcji, w oparciu np. o dane znajdujące się w wewnętrznych systemach i bazach danych klienta.

Po zakończeniu oferty publicznej akcji serii B i rejestracji akcji nowej emisji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Emplocity deklaruje, że rozpocznie proces wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect. Jeżeli Spółka spełni wszystkie formalne wymogi, to na przełomie IV kw. 2021 r. oraz I kw. 2022 r. planuje złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.