Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce – nowy raport PKO Banku Polskiego

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PKO Bank Polski rolnictwo raport

Udostępnij:

Czym jest inteligentne rolnictwo i jakie są jego kierunki rozwoju? Jak polski sektor wpisuje się w założenia zrównoważonego rolnictwa? Te i wiele innych zagadnień poruszają autorzy raportu „Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce”, opracowanego przez PKO Bank Polski, we współpracy z ekspertami z SGGW, Collegium Civitas, Grupy Azoty i Mlekovity.

Z raportu płynie wiele istotnych wniosków, m.in.:

  • Dalszy wzrost produktywności, dostosowanie się do uwarunkowań zrównoważonego rozwoju czy też zmieniających się wymagań konsumentów – to wyzwania, jakie stoją obecnie przed sektorem rolno-spożywczym. Polska jest jednym z ważniejszych graczy UE w produkcji roślinnej i zwierzęcej. A to oznacza, że to od polskiego rolnictwa w dużej mierze będzie zależała transformacja w zakresie dochodzenia do pełnego zrównoważenia unijnego sektora rolnego.
  • Bardzo ważnym kierunkiem rozwoju rolnictwa jest cyfryzacja. Inteligentne rolnictwo wiąże się ze stosowaniem narzędzi, które ułatwiają zarówno uzyskanie wyższych plonów, jak i ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia nakładów pracy fizycznej, zwiększając produktywność w rolnictwie.
  • Z jednej strony polski sektor rolny czeka wciąż wiele zmian, aby dostosować się do nowych uwarunkowań. Z drugiej strony istnieją obszary, w których polskie rolnictwo może odnaleźć się w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Polskie rolnictwo na wielu płaszczyznach bardziej wpisuje się w założenia zrównoważonego rolnictwa niż wiele krajów zachodniej Europy. Jednak istnieje duża potrzeba usprawnień w kwestiach agrotechniki, zarówno na poziomie producentów rolnych m.in. w zakresie zwiększenia efektywności nawożenia, zmian metod produkcji, czy też zwiększenia dywersyfikacji upraw. To również oznacza presję na wzrost innowacyjności firm działających w otoczeniu gospodarstw, szczególnie producentów środków do produkcji, np. nawozów.
  • Działalność rolnicza, szczególnie w aspekcie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań IT i AI, dzięki którym poszczególne punkty taksonomii i idei ESG będą mogły być realizowane nie może się obyć bez szerokiego dostępu do kapitału, stąd instytucje finansowe będą pełnić istotną rolę we wsparciu tego procesu.

PKO Bank Polski także chce wspierać polskie rolnictwo i finansować jego rozwój. Na początku lutego bank wdrożył ofertę, w skład której wchodzą m.in. pożyczka i bezpłatne konto. Oferta będzie rozwijana i dostosowywana do potrzeb rolników.

Raport został opracowany w partnerstwie z Grupą Azoty oraz Mlekovitą i jest dostępny na tej stronie.

Przeczytaj również 👉 Accelpoint zmapowało polski ClimateTech