Jak przedsiębiorstwa z branży przemysłowej dążą do zrównoważonej produkcji? – Jacek Łobodziec (ifm Electronic)

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Jacek Łobodziec

Udostępnij:

W najnowszym odcinku MamStartup Podcast mikrofon przejmuje Jacek Łobodziec, inżynier do spraw aplikacji w branży spożywczej w firmie ifm electronic. Opowie nam o trendach w zakresie działania firm przemysłu 4.0, szczególnie z uwzględnieniem branży spożywczej i raportowania ESG.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju w branży spożywczej

Jako inżynier do spraw aplikacji w spółce ifm Electronic, chciałbym opowiedzieć Państwu o tym, jak przedsiębiorstwa z branży przemysłowej dążą do zrównoważonej produkcji. Bazuję na własnych doświadczeniach oraz obserwacjach, które udało mi się poczynić podczas współpracy z naszymi klientami, którzy na co dzień korzystają z dostarczonego oprogramowania przez ifm oraz systemów naszych czujników.

Branża spożywcza jest kopalnią inspiracji, jeśli chodzi o wykorzystanie rozwiązań przemysłu 4.0 w celu uczynienia produkcji bardziej wydajną, oszczędną i zoptymalizowaną. Chodzi o stworzenie produkcji zrównoważonej i zgodnej z powszechnie przyjętymi kryteriami ESG (Environmental, Social, and Governance).

Raportowanie ESG jako niezbędny warunek konkurencyjności

Dyskusja na temat ESG nie milknie, a to zrozumiałe. Spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju to coraz częściej nie tylko obowiązek prawny, ale też niezbędny warunek, aby pozostać konkurencyjnym na rynku. Klienci, kontrahenci i inwestorzy zwracają uwagę na uwzględnianie czynników ESG w ocenie przedsiębiorstwa czy inwestycji. Wzrost zainteresowania tym tematem wynika również z dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która jest jednym z fundamentów Europejskiego Zielonego Ładu i programów zrównoważonego finansowania.

Dyrektywa CSRD nakłada obowiązek sprawozdawczości niefinansowej na firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników i spełniające kryterium przychodowe już za 2024 rok. Sprawozdawczość niefinansowa będzie obligatoryjna również dla firm zatrudniających ponad 250 osób za rok obrotowy 2025, a za kolejny rok również dla większości małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym, każdemu z nas przyjdzie się zmierzyć z wymaganiami w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju, co stawia przed nami konieczność odnalezienia odpowiednich rozwiązań.

Wzrost zainteresowania raportowaniem niefinansowym

Obserwując rynek, zauważam, że wiele firm nawet mimo braku oficjalnego obowiązku już teraz dostrzega konieczność sięgnięcia po wskaźniki inne niż te finansowe. Dlaczego tak się dzieje? Moim zdaniem, wynika to z odpowiedzialności, chęci poprawy pozycji rynkowej, ale też dostrzeżenia potrzeby poprawy niektórych procesów oraz kształtowania oferty produktów i usług zgodnie z wymaganiami współczesnego świata i współczesnego konsumenta.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju nieuniknione

Dążenie do zrównoważonego rozwoju to coś, czego nie unikniemy, więc po co odkładać to w czasie? Współczesny łańcuch dostaw powinien koncentrować się na minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko i społeczeństwo we wszystkich etapach logistycznych, począwszy od produkcji, poprzez składowanie, a na dostawie kończąc. Wszyscy uczestnicy tego łańcucha powinni współpracować ze sobą, aby byli w stanie podejmować konkretne działania na rzecz korzystania z surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł oraz racjonalnie użytkowanych zasobów.

Wykorzystanie technologii w celu oszczędzania zasobów

Aby osiągnąć te cele, musimy wykorzystać wszelkie możliwe środki, wspierając się nowoczesną technologią oraz narzędziami do projektowania procesów w przemysłowy sposób, który umożliwia oszczędzanie zasobów, energii oraz optymalizację procesów. W ifm oraz u naszych klientów wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, które przetwarzają dane z czujników do poprawy konkretnych procesów. Specjalistyczne czujniki zbierają dane z wielu obszarów, które, jeśli dobrze przetworzone i zinterpretowane, są w stanie dostarczyć informacji o tym, w jaki sposób minimalizować straty, uczynić procesy bardziej wydajnymi czy zidentyfikować potencjalne problemy.

Wykorzystanie danych i algorytmów w celu optymalizacji procesów

Czujniki idą w parze z algorytmami, które wykorzystują dane, znajdują sensowne wzorce i stosują analizy do przewidywania problemów oraz ostrzegania zespołów konserwacyjnych, aby je rozwiązać zanim się pojawią. Dzięki temu możliwe jest unikanie nieplanowanych przestojów, co przekłada się na zwiększenie wydajności całej instalacji i jej energooszczędność.

Trendy w branży spożywczej

W omówionych trendach można dostrzec konkretne zastosowania w branży spożywczej. Przykładowo, w nowoczesnych szklarniach można wykorzystać odpowiednią technologię czujników, aby zapewnić wyjątkową wydajność. W silosach i magazynach czujniki mierzą poziomy temperatury, wilgotność i natężenie przepływu w rurociągach. W hodowli zwierząt można wykorzystać czujniki do planowania efektywnego wykorzystania paszy, analizy porównawczej danych o zwierzętach czy liczenia zwierząt podczas załadunku i rozładunku transportu. W łańcuchu chłodniczym czujniki temperatury, systemy RFID i bramki do zastosowań mobilnych pozwalają na kontrolę ruchu towarów i monitorowanie trendów temperaturowych.

Podsumowanie

Podsumowując, rozwiązania przemysłu 4.0 stwarzają nowe możliwości dla przemysłu spożywczego. Wykorzystanie tych rozwiązań może usprawnić wiele procesów, a analizą można objąć każdy proces, w którym widzimy potencjał do poprawy. W obliczu rosnącej populacji i zapotrzebowania na bezpieczne i wysokiej jakości produkty, każde działanie mające na celu zrównoważony rozwój jest ważne. Rozwiązania przemysłu 4.0 pozwalają nam osiągnąć efektywność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, co jest zgodne z ambitnymi celami, jakie wyznaczył sobie przemysł rolno-spożywczy.

 

🤖 robot face emojirobot face emojiArtykuł powstał przy pomocy Transkryptomat.pl.

 

3 mln zł dla Eway, polskiego operatora i producenta stacji ładowania samochodów elektrycznych

3W Challenge: konkurs dla innowacyjnych projektów z obszaru 3W