Nowy etap dla Grupy Żabka: zmiany w zarządzie i strukturze

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Nowy etap dla Grupy Żabka: zmiany w zarządzie i strukturze

Udostępnij:

Z początkiem lutego br. Grupa Żabka wdraża zmiany związane z kolejnym etapem rozwoju. Do Zarządu dołączył Wojciech Krok, obejmując zarządzanie obszarem Żabka Future skupiającym technologie i innowacje. Dotychczasowy zarządzający tym obszarem Wiceprezes Zarządu Tomasz Blicharski objął obszar strategii i rozwoju całej Grupy. Wiceprezeska Zarządu Anna Grabowska stanęła na czele nowej jednostki biznesowej – Żabka International.

Wsparcie dla transformacji cyfrowej

Powołana do życia w 2021 roku Grupa Żabka była tworzona z myślą o wielokierunkowym rozwoju. W ciągu ponad dwóch lat Grupa włączała do swoich struktur podmioty z rynku oraz budowała od podstaw nowe obszary działania. Pod koniec 2023 roku Grupa zadeklarowała chęć nabycia spółki dystrybucyjnej Daniel DRIM Distributie FMCG w Rumunii. W związku z tymi decyzjami, zarząd z CEO Tomaszem Suchańskim podjął decyzję o powołaniu kolejnego członka do swego gremium i o zmianach zakresów odpowiedzialności.

Tomasz Blicharski w roli wiceprezesa zarządu będzie odpowiadał za strategię i rozwój całej Grupy. Jego dotychczasowe doświadczenie obejmuje zarządzanie różnymi obszarami Grupy, od finansów, przez innowacje, aż do tworzenia nowych obszarów biznesowych. Wcześniej pracował jako lider transformacji cyfrowej i zarządzający procesami M&A.

W ramach Grupy została powołana także nowa jednostka organizacyjna – Żabka International, którą będzie kierować Anna Grabowska w roli wiceprezeski zarządu i dyrektorki zarządzającej. Jednostka będzie wspierać operacyjnie podmioty Grupy na rynkach zagranicznych. Anna Grabowska ma doświadczenie w zarządzaniu wieloma obszarami: m.in. strategie konsumenckie, relacje z dostawcami, komunikacja marketingowa i ESG. Przez wiele lat zajmowała się także rynkami poza Polską.

Wojciech Krok, jako nowy członek zarządu, wnosi doświadczenie w obszarze cyfrowym i technologicznym, kluczowym dla funkcjonowania Grupy. Wcześniej tworzył i rozwijał usługi Żabka Jush oraz delio. W ostatnim czasie rozpoczął proces konsolidacji zewnętrznych rozwiązań cyfrowych dla franczyzobiorców i klientów. Dysponuje doświadczeniem w kierowaniu dużymi zespołami, które od kilku lat wykorzystuje w ramach Grupy Żabka.

Wielokierunkowy rozwój, wąskie specjalizacje

Grupa Żabka stanowi rozwinięcie działalności marki Żabka, znanej wcześniej jako sieć sklepów convenience. W ramach realizacji strategii wielokierunkowego rozwoju struktura została oparta na wyspecjalizowanych jednostkach, takich jak Żabka Polska czy Żabka Future, wspieranych przez funkcje centralne i strategiczne. Taka organizacja umożliwia skupienie kompetencji i odpowiedzialności w wyraźnie określonych i wyspecjalizowanych zespołach. Jednym z wymiarów wielokierunkowego rozwoju było włączenie do Grupy nowych podmiotów w kanałach fizycznych i cyfrowych, tj. Maczfit i Dietly. Dzięki transformacji technologicznej rozwinęły się innowacyjne koncepty: q-commerce Żabka Jush oraz Żabka Nano, będąca największą w Europie siecią sklepów autonomicznych.

W skład Grupy kierowanej przez Tomasza Suchańskiego w roli CEO niezmiennie wchodzą Żabka Polska, za którą odpowiada wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Adam Manikowski oraz działające od 2021 roku obszary: Strategii Personalnej, którym kieruje Jolanta Bańczerowska w roli członkini zarządu, Chief People Officer oraz Strategii Finansowej, za który odpowiada Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu, Chief Financial Officer.

Czytaj także: