PFR Ventures podwaja budżet programu PFR Private Equity

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PFR Ventures podwaja budżet programu PFR Private Equity

Udostępnij:

PFR Ventures rozbudowuje program PFR Private Equity. Do zainwestowanych już blisko 600 mln PLN dochodzi ponad 500 mln PLN. Łącznie, na inwestycje w lokalne i międzynarodowe zespoły zarządzające funduszami private equity PFR Ventures przeznaczy ponad 1,1 mld PLN. Z nowej puli środków dokonano już pierwszej inwestycji.

PFR Private Equity (PFR PE) to program, którego celem jest finansowanie lokalnych zespołów zarządzających funduszami private equity oraz zapewnienie Polsce odpowiedniej ekspozycji w zagranicznych funduszach jako krajowy inwestor instytucjonalny. Do tej pory, w ramach PFR PE alokowano blisko 600 mln PLN w 3 lokalnych i 4 zagranicznych funduszach PE. W związku z dalszym zainteresowaniem środkami, PFR Ventures zwiększyło kapitalizację programu do ponad 1,1 mld PLN. Wszystkie środki pochodzą z budżetu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Widzimy zainteresowanie wśród lokalnych funduszy i wiele okazji inwestycyjnych na rynku międzynarodowym, dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć nasze zaangażowanie w program PFR Private Equity – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dokapitalizowanie programu PFR Private Equity miało miejsce jeszcze przed okresem wakacyjnym. Zespół PFR Ventures zdążył przez ten czas podpisać pierwszą umowę bazującą na dodatkowych środkach. 36 mln PLN trafiło do Syntaxis New Europe Fund III. Obecny na rynku od 2006 zespół inwestuje w szybko rosnące spółki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zwykle poprzez długoterminowe nieamortyzowane instrumenty dłużne, których zwrot jest częściowo uzależniony od wzrostu wartości finansowanych spółek. W swojej strategii Syntaxis zakłada, że 2/3 inwestycji dokonanych będzie w Polsce. Tu też mieści się najbardziej liczebne biuro zespołu.

– Cały czas równoważymy portfel naszych inwestycji, aby równocześnie napędzać lokalne zespoły i budować ekspozycję w tych międzynarodowych. Inwestycja w Syntaxis ustawia nas do proporcji 50/50, jeżeli chodzi o liczbę umów. Nie chcielibyśmy, żeby liczba inwestycji zagranicznych była znacząco większa od tych lokalnych – komentuje Michał Gładyś, dyrektor inwestycyjny w PFR Ventures.

Pozostałe założenia programu pozostają bez zmian – fundusze mogą liczyć na inwestycję z PFR Ventures na poziomie od 20 do 110 mln PLN, a maksymalny udział inwestora instytucjonalnego nie może przekroczyć 25%. Środki nie posiadają horyzontu czasowego i będą alokowane do wyczerpania. Nabór ofert prowadzony jest w sposób ciągły, a aplikować można za pośrednictwem strony PFR Ventures.

W przyszłości, PFR Ventures planuje dalej rozbudowywać swoje programy finansowania funduszy private equity i venture capital. Niedawno, do oferty wprowadzony został PFR Green Hub FoF, który zainwestuje 200 mln PLN w fundusze VC finansujące zielone innowacje.