Pierwsze efekty współpracy Grupy CIECH ze środowiskiem startupowym

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Pierwsze efekty współpracy Grupy CIECH ze środowiskiem startupowym

Udostępnij:

Zainicjowanie wspólnych projektów z naukowcami, którzy badają metody służące ograniczeniu odpadów przy produkcji sody, nawiązanie współpracy z łotewskim startupem rozwijającym technologię separacji CO2, a także pierwsze inicjatywy ze startupami działającymi w segmencie rolnictwa – to efekty pierwszych miesięcy funkcjonowania CIECH Ventures, specjalistycznej spółki utworzonej w ramach Grupy CIECH.

Celem spółki CIECH Ventures jest monitorowanie rynku startupów technologicznych, a także inicjowanie współpracy Grupy z najbardziej obiecującymi firmami (w formie inwestycji, partnerstw biznesowych czy pilotaży), rozwijającymi technologie związane z chemią, zrównoważonym przemysłem i rolnictwem. Dzięki wsparciu CIECH, młode innowacyjne spółki poszukujące kapitału i możliwości rozwoju, mogą urzeczywistnić swoje unikalne pomysły w ramach współpracy z nowoczesnym koncernem chemicznym, działającym w skali globalnej. Działania CIECH Ventures mają na celu zwiększanie efektywności i konkurencyjności istniejących biznesów Grupy, redukcję jej wpływu na środowisko, a także poszukiwanie ciekawych nisz rynkowych i nowych biznesów dla CIECH.

Sposoby ograniczania emisji CO2

W ramach konsekwentnie realizowanej strategii ESG, a także w celu optymalizacji kosztów, CIECH koncentruje się na sposobach ograniczania emisji CO2 w procesach produkcyjnych. Oprócz autorskich rozwiązań funkcjonujących już w zakładzie produkcyjnym w Inowrocławiu (zawracanie CO2 w procesie produkcji sody), Grupa cały czas poszukuje innowacyjnych projektów w tym obszarze. Dlatego, poprzez spółkę CIECH Ventures, nawiązała współpracę z łotewskim startupem OBF Technology, rozwijającym technologię separacji CO2 z mieszanin gazów. CIECH Ventures udzieliło spółce pożyczki konwertowalnej na udziały i w ten sposób umożliwiło dalsze prace (we współpracy z lokalnym uniwersytetem) nad nowatorską metodą ograniczania emisji dwutlenku węgla, która potencjalnie mogłaby mieć w przyszłości zastosowanie w zakładach sodowych CIECH.

Spółka, wspólnie z zespołem R&D działającym w ramach CIECH S.A., nawiązała także współpracę z naukowcami specjalizującymi się w pionierskich rozwiązaniach, które mogą znaleźć zastosowanie do ograniczania ilości odpadów w procesie produkcji sody kalcynowanej metodą Solvaya. CIECH zainicjował wspólne projekty badawcze w tym obszarze z zespołami z trzech ośrodków – w Ameryce Północnej, Europie i na Bliskim Wschodzie.

– CIECH Ventures łączy dostęp do rozległej wiedzy naszego zespołu R&D, a także ogromne doświadczenie technologów, inżynierów i praktyków produkcji, wynikające z bogatej tradycji zakładów Grupy CIECH, z nowoczesnym podejściem do ekosystemu startupów. Przyspieszamy prace po to, by udoskonalić procesy produkcyjne. Nie ograniczamy się jednak do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań jedynie w biznesie sodowym. Dostrzegamy szansę na to, by rynek startupów okazał się równie cennym źródłem rozwiązań i współpracy dla dynamicznie rozwijającego się biznesu AGRO i naszych pozostałych biznesów – podkreśla Kamil Majczak, Członek Zarządu CIECH S.A.

Rolnictwo precyzyjne wykorzystujące nowe technologie

W ramach biznesu AGRO, perspektywicznym obszarem potencjalnej współpracy jest rolnictwo precyzyjne, wykorzystujące nowe technologie do zwiększania wydajności produkcji rolnej. Chodzi m.in. o wykorzystanie zdjęć satelitarnych w celu określenia rekomendacji co do częstotliwości i intensywności zabiegów niezbędnych dla upraw. W tym celu CIECH Sarzyna ze wsparciem zespołu CIECH Ventures nawiązała współpracę ze startupem SatAgro.

Usprawnianie badań laboratoryjnych

Innym obszarem zaangażowania biznesu AGRO Grupy w ekosystem startupów jest współpraca przy usprawnianiu badań laboratoryjnych, w ramach której testowo wykorzystywane są metody obliczeniowe rozwijane przez duński startup Molecular Quantum Solutions. Ich celem jest skrócenie prac nad formulacjami, a tym samym szybsze rozwijanie nowych produktów z wykorzystaniem potencjału predykcyjnego chemii kwantowej. Kolejny aspekt kooperacji stanowią testy produktów bio, wykorzystujących mikroorganizmy do zwalczania patogenicznych grzybów. Współpraca innowacyjnych startupów z biznesem AGRO Grupy CIECH to również implementacja nowoczesnych rozwiązań ze świata digital marketingu, w ramach których spółka CIECH Sarzyna aktywnie rozwija narzędzia wspierające m.in. obsługę sprzedaży online oraz stale unowocześnia metody kontaktu z klientami.

O CIECH Ventures

Za inicjowanie współpracy wszystkich biznesów Grupy ze startupami odpowiedzialna jest spółka CIECH Ventures (www.ciech.ventures). Jej działalność charakteryzuje duża elastyczność działania oraz krótka ścieżka decyzyjna. Aktywność spółki CIECH Ventures doskonale uzupełnia działania profesjonalnego zespołu R&D funkcjonującego w ramach Grupy, odpowiedzialnego m.in. za innowacyjne technologie wdrażane w biznesie sodowym. Równolegle, w maju tego roku spółka CIECH S.A. dołączyła do grona inwestorów funduszu venture capital (VC) EmeraldIndustrialInnovation Fund, specjalizującego się w inwestycjach w startupy, które rozwijają innowacje wspierające ideę zrównoważonego przemysłu. Atutem zespołu CIECH są specjaliści na co dzień pracujący w zakładach produkcyjnych Grupy oraz naukowcy z zespołu R&D w CIECH S.A. Wśród nich znajdują się chemicy legitymujący się doktoratami Politechniki w Akwizgranie czy Uniwersytetu Yale.