Polska w gronie światowych liderów medycyny cyfrowej

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Polska w gronie światowych liderów medycyny cyfrowej

Udostępnij:

Pół miliarda złotych trafi do 18 jednostek w całym kraju na rzecz cyfryzacji badań klinicznych, umożliwiając w ten sposób maksymalne wykorzystanie danych zdrowotnych pacjentów. To punkt zwrotny w dyskusji na temat bezpieczeństwa danych oraz właściwego wykorzystania informacji w ochronie zdrowia.

Agencja Badań Medycznych ogłosiła właśnie wyniki konkursu na utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej. Dzięki alokowanym środkom 18 jednostek z całej Polski utworzy infrastrukturę umożliwiającą dostęp do dużej liczby wiarygodnych danych, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad źródłami, które je generują.

Dlaczego cyfrowa medycyna jest niezbędna?

Dostęp do nowoczesnej cyfrowej infrastruktury zdrowotnej jest niezbędny do poprawy sposobu świadczenia opieki nad pacjentami w całej Unii Europejskiej. W szybko zmieniającym się świecie swobodny przepływ danych naukowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zdrowia populacji Europy i przygotowania się na nowe wyzwania zdrowotne. Z badania przeprowadzonego przez International Data Corporation (IDC) wynika, że do 2025 r. tempo wzrostu generowania danych w sektorze opieki zdrowotnej będzie wyższe niż w jakimkolwiek innym sektorze przemysłu. Stworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC) będzie służyło zarówno analizie danych, wsparciu badań klinicznych i opieki szpitalnej w obszarze rozwiązań cyfrowych, jak i analizie retrospektywnej. W ramach jednostek powstanie zaplecze pozwalające na bezpośrednią analizę danych uzyskanych z próbek biologicznych pochodzących od uczestników badań klinicznych.

Priorytety RCMC

Utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej w Polsce, będzie niewątpliwie przełomowym momentem w opiece zdrowotnej i medycznych badaniach naukowych w naszym kraju. Ta wielowymiarowa harmonizacja danych będzie katalizatorem przełomowych odkryć, szczególnie w dziedzinie medycyny precyzyjnej. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, centra wprowadzą Polskę do ligi światowych liderów w zakresie medycyny cyfrowej. Jestem przekonany, że będą one pełnić rolę katalizatora innowacji w opiece zdrowotnej, redefiniując badania medyczne i opiekę nad pacjentem, wprowadzając tym samym nasz kraj w nową erę medycyny – ocenia dr n. med. Łukasz Szczerbiński, Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

-„Celem Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej jest właściwe i bezpieczne gromadzenie danych, zarówno pochodzących z badań molekularnych nad nowotworami, badań informatycznych z przebiegu klinicznego danej choroby, jak i rozwoju innowacyjnych technologii. To wszystko razem, zgromadzone w jednym miejscu podnosi bezpieczeństwo pacjentów, umożliwiając kompleksową analizę danych. Dzięki temu możemy mówić o postępie medycyny, nakierowanym na każdego pacjenta, podnoszącym jednocześnie jakość opieki zdrowotnej w Polsce. Polska jako 38 miliony kraj może być liderem w tym zakresie w naszej części Europy” – podsumowuje prof. dr hab. n. med. Piotr
Rutkowski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Stworzenie RCMC przyczyni się do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej pozwalających na analizę danych medycznych czy narzędzi ułatwiających pracę lekarzy. Przełoży się to na poprawę skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii, co w efekcie pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące w systemie opieki medycznej.

Jak będą działać jednostki?

Utworzone jednostki będą niejako odpowiednikiem podobnych, już istniejących centrów opartych na analizach danych cyfrowych m.in. w Stanach Zjednoczonych. Systemy takie jak MGB Biobank integrujące dane pacjentów leczonych w szpitalach klinicznych Harvard Medical School, czy program badawczy All of Us, są obecnie źródłem wielu przełomowych odkryć. Przed nami nowy rozdział w zarządzaniu danymi. Dobrze funkcjonująca przestrzeń informacji dotyczących zdrowia to kluczowy krok w kierunku gwarantującym, że Polska znajdzie się w czołówce krajów realizujących innowacyjne projekty właściwie zarządzając danymi ratującymi życie.

-„To światowy trend, za którym chcemy podążać. Patrząc na to, co robi Unia Europejska, choćby w zakresie European Health Data Space, widać, że jest to nieunikniona droga. Jeśli za 5-7 lat zaczną obowiązywać przepisy europejskie, będziemy na to bardziej przygotowani. Jestem przekonany, że 500 mln zł, które dziś przeznaczamy na utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej, spowoduje, że Polska będzie lepiej przygotowana na zarządzanie danymi w systemie ochrony zdrowia nie tylko napędzając polską naukę, ale przede wszystkim dbając o bezpieczeństwo polskich pacjentów” – podsumowuje Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Wśród beneficjentów wyłonionych w przedmiotowym konkursie, znalazło się 18 podmiotów:

1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
2. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
Łodzi,
3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
5. 4 Wojskowy Szpital kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
we Wrocławiu,
6. Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,
7. Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
8. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
9. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie,
10. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie,
11. Gdański Uniwersytet Medyczny,
12. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
13. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
14. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory
Reicher w Warszawie,
15. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Immunologii i Hematologii we Wrocławiu,
16. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
17. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
18. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Zobacz także:

Jakich technologii medycznych potrzebują przyszłe mamy i lekarze w Polsce?

Pomysły lekarzy innowatorów się marnują. NIL IN prezentuje wnioski z raportu o roli lekarzy w startupach medycznych