Pomagają innym, teraz pomogą im: HP wytypowało organizacje non-profit do udziału w Digital Equity Accelerator 2024

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Pomagają innym, teraz pomogą im: HP wytypowało organizacje non-profit do udziału w Digital Equity Accelerator 2024

Udostępnij:

Wybrane do projektu organizacje non-profit czynnie działają na rzecz osiągnięcia równości cyfrowej na obszarach z mniejszym dostępem do technologii w Polsce, Brazylii i Kanadzie.

HP Inc. i HP Foundation ogłaszają wybór 10 organizacji non-profit z Polski, Brazylii oraz Kanady do programu Digital Equity Accelerator. Akcelerator zapewni wybranym fundacjom wsparcie w postaci dotacji w wysokości 100 000 dolarów, technologii HP o wartości około 100 000 dolarów oraz sześciomiesięcznego wirtualnego szkolenia, aby wspierać ich działalność na rzecz cyfrowej równości.

Cyfrowa równość przyśpiesza w Polsce, Brazylii i Kanadzie

Akcelerator pomaga organizacjom non-profit zwiększyć skalę programów dedykowanych równości cyfrowej oraz inicjatyw służących społecznościom, które często są lub były marginalizowane i doświadczają cyfrowego wykluczenia.

– Z dumą ogłaszamy, które organizacje non-profit wezmą udział w tegorocznej edycji programu Digital Equity Accelerator w Polsce. Transformacyjna siła technologii i jej zdolność do łączenia i wzmacniania społeczności jest ogromna. Dzięki wsparciu HP i dostosowanym programom szkoleniowym, organizacje pozarządowe mają szansę rozwijać swoje możliwości, rozszerzyć swój wpływ i pomóc w osiągnięciu równości cyfrowej w Polsce. Jesteśmy niezwykle podekscytowani faktem, że wspólnie wypełniamy luki technologiczne i tworzymy bardziej inkluzywny, sprawiedliwy świat – mówi Andrzej Sowiński, dyrektor zarządzający HP Inc. Polska.

Fundacje wybrane w programie Digital Equity Accelerator 2024

Polska

  • Fundacja 2do2 – 2do2 tworzy rozwiązania informatyczne dla polskich organizacji pozarządowych. Oferuje narzędzia IT zaprojektowane z myślą o użytkownikach z mniejszymi umiejętnościami cyfrowymi oraz zapewnia kompleksowe wsparcie w postaci pomocy technicznej, szkolenia z zarządzania finansami i dostosowane programy mentorskie. 2do2 ma na celu ulepszenie swojej strategii komunikacji, poszerzenie zasięgu działalności oraz przygotowanie nowego, dopasowanego do specyficznych potrzeb rozwiązania informatycznego dla organizacji społecznych z obszarów wiejskich.
  • Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID) – Instytut prowadzi szkolenia z krytycznej analizy mediów oraz narzędzi edukacyjnych dla młodzieży i nauczycieli z całej Polski, którzy pracują nad poprawą własnych umiejętności cyfrowych i rozwijaniem ich wśród uczniów. Program monitorowania mediów INDID angażuje młodych wolontariuszy w poszerzanie kompetencji w zakresie myślenia krytycznego. Instytut ma na celu rozszerzenie kompleksowego programu edukacji cyfrowej poprzez szkolenie nauczycieli z obszarów wiejskich oraz wyposażenie ich w dostęp do aplikacji i specjalnego programu nauczania, sprzęt oraz oferując wsparcie mentorskie.
  • OpenStax Poland – publikuje, w oparciu o otwarty (darmowy) dostęp, recenzowane podręczniki akademickie, aby obniżyć koszty edukacji dla studentów. OpenStax Polska działa na rzecz usuwania barier w edukacji i upowszechnia dostęp do wiarygodnych źródeł wiedzy w Internecie. Fundacja ma na celu wydanie i promowanie darmowego podręcznika uniwersyteckiego z zakresu pielęgniarstwa.
  • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! – wspiera kompetencje XXI wieku oraz przyczynia się do rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Think! pomaga młodzieży i dorosłym, doskonaląc ich umiejętności oraz pomagając w procesie kształcenia przez całe dorosłe życie. Think! ma na celu poszerzenie tak zwanych kompetencji 4C (komunikacji, współpracy, kreatywności, myślenia krytycznego) nauczycieli i uczniów szkół średnich w mniejszych gminach, oferując edukację cyfrową, możliwość kształcenia przez całe życie niezależnie od wieku oraz konsultacje.

Brazylia

  • Associação Nova Escola (Nova Escola Association) – bezpłatnie udostępnia nauczycielom szkół publicznych w całej Brazylii narzędzia i materiały pedagogiczne (np. scenariusze zajęć lekcyjnych), indywidualne kursy czy artykuły prasowe i naukowe, dostarczane za pośrednictwem platformy. Nova Escola ma na celu zachęcić brazylijskich nauczycieli, uczących czytania i pisania, do wykorzystywania technologii poprzez dostarczanie spersonalizowanych scenariuszy lekcyjnych i ułatwianie integracji narzędzi cyfrowych, by poprawić wyniki w nauce.
  • Associação Vaga Lume (Vaga Lume Association) – pomaga dzieciom z obszarów wiejskich w brazylijskiej Amazonii rozwijać umiejętności czytania m.in. poprzez tworzenie wspólnych bibliotek, w których mogą się dzielić książkami. Po 22 latach promowania dostępu do książek i czytania, Vaga Lume prowadzi 95 takich miejsc, docierając do ponad 109 000 dzieci. Vaga Lume ma na celu zwiększyć zaangażowanie lokalnych społeczności w działalność bibliotek w brazylijskiej Amazonii oraz uruchomić dwie kolejne biblioteki w regionie.
  • The Trust for the Americas – pomaga amerykańskim społecznościom szczególnie podatnym na wykluczenie cyfrowe, oferując dostęp do technologii oraz szkoleń z umiejętności cyfrowych, technologicznych i życiowych, a także promując gotowość do pracy oraz rozwijając umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem osób silniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Organizacja ma na celu wzmocnienie możliwości Trust i programu POETA do wspierania równości cyfrowej w Ameryce, ze szczególnym uwzględnieniem Brazylii.

Kanada

  • Access to Success Organization – proponuje unikalne programy i wsparcie, aby pomóc w rozwoju dostępności technologii (AT) i umożliwić każdemu korzystanie z cyfrowych zasobów. Organizacja non-profit z Toronto prowadzi ATS Labs, wiodący akcelerator dla startupów zajmujących się AT w Kanadzie. Access to Success ma na celu opracowanie wyspecjalizowanych warsztatów dotyczących rozwiązań AT zorientowanych na równość cyfrową oraz stworzenie Centre for Accessibility Innovation (Centrum Dostępności Innowacji), które będzie centrum coworkingowym dla przedsiębiorców zajmujących się AT.
  • Chapter One Canada – wykorzystuje innowacyjną technologię i oferuje korepetycje dla marginalizowanych społeczności, by przeciwdziałać analfabetyzmowi wśród dzieci umożliwiając im rozwijanie umiejętności czytania i pisania. Chapter One ma na celu potrojenie liczby dzieci korzystających na swoich rodzinnych smartfonach z indywidualnej pomocy w nauce (w modelu 1:1) oraz podwojenie liczby czytelników Global Free Library do grudnia 2025 r.
  • Jays Care Foundation – charytatywny oddział Toronto Blue Jays wykorzystuje sport, a dokładnie baseball, do budowania wśród dzieci poczucia przynależności do społeczności, w których żyją i funkcjonują. Organizacja uważa, że gra w baseball odgrywa ważną rolę w programach rozwojowych i radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami zdrowotnymi, psychicznymi i fizycznymi. Aby zwiększyć zasięg swoich szkoleń, Fundacja Jays Care tworzy kompleksową i łatwo dostępną platformę e-learningową, która zawiera moduły i filmy instruktażowe dla trenerów i pedagogów z całej Kanady.

– Wierzymy, że naszą wspólną misją jest rozwiązanie problemu podziału cyfrowego, który ogranicza miliardy ludzi na świecie, uniemożliwiając równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości ekonomicznych. Akcelerator ma służyć jako katalizator, który wspiera już istniejące, wyjątkowe inicjatywy i przyśpiesza ich realizację, a w konsekwencji pomaga wyrównywać cyfrowe szanse w lokalnych społecznościach, tworząc bardziej sprawiedliwy świat – powiedziała Michele Malejki, Global Head of Social Impact w HP Inc. oraz Director w HP Foundation. 

Od 2022 roku Accelerator pomógł rozszerzyć zasięg 17 organizacjom non-profit w Indiach, Malezji, Meksyku, Maroku, RPA oraz USA o ponad 8,1 miliona osób.

HP dąży do zapewnienia cyfrowej równości

Niemal połowa populacji świata pozostaje offline, dlatego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez równy dostęp do technologii, umiejętności i treści, przyczyni się do transformacji życia i społeczności, tworząc bardziej sprawiedliwy świat. Digital Equity Accelerator to jeden ze sposobów, w jaki HP realizuje swój cel zapewnienia równości cyfrowej dla 150 milionów ludzi do 2030 roku.

Więcej informacji na temat Digital Equity Accelerator znaleźć można tutaj.

Czytaj także: