Sielanka na rynku anielskich inwestycji? Business angel Paweł Zylm przygląda się trendom z 2023 roku

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Sielanka na rynku anielskich inwestycji? Business angel Paweł Zylm przygląda się trendom z 2023 roku

Udostępnij:

Zwycięzca konkursu Business Angel of the Year 2020 w kategorii Nagroda Ekosystemu analizuje 2023 rok pod kątem inwestycji anielskich.

Będzie trudniej o kapitał

Rok 2021 zakończył się z entuzjazmem na rynku inwestycyjnym, uznając go za okres odbudowy po pandemii COVID-19. Niestety, rok 2022 przyniósł nieoczekiwane wyzwania, takie jak wybuch wojny na Ukrainie, zagrożenia geopolityczne, spadki na giełdzie i rosnąca inflacja, co skutecznie stonowało optymizm inwestorów.

W 2023 roku na polskim rynku venture capital zanotowano pewną stabilizację, chociaż oznaczała ona brak zmiany trendu. Według raportu PFR Venture i Inovo VC, wartość inwestycji w startupy w pierwszym półroczu 2023 roku spadła o 57% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wyczerpanie funduszy z programów PFR w ostatnim kwartale roku stanowiłoPrzy wyzwanie w finansowaniu startupów, prognozując utrudniony dostęp do kapitału.

Rok sztucznej inteligencji

Z perspektywy anioła biznesu, ten okres może być jednak idealnym momentem do inwestycji. Wybór projektów jest obecnie szeroki, a rynkowe wyceny bardziej realne w porównaniu z rekordowym rokiem 2021. Mimo wyzwań, warto spojrzeć na mijający rok jako na czas pełen innowacji, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji.

Rok 2023 okazał się rokiem sztucznej inteligencji, szczególnie po udostępnieniu przez OpenAI Chata GPT na koniec zeszłego roku. Polskie inwestycje skupiły się także na deeptechach, co potwierdza sukces spółki Fresh Inset, zdobywającej 12 milionów złotych od kilkudziesięciu inwestorów – jedna z największych rund inwestycyjnych w Polsce dla business angels. Oprócz inwestycji  Fresh Inset w tym roku skoncentrowałem się na wspieraniu, także finansowym tych startupów, z byłem już związany wcześniej.

Rosnąca świadomość społeczna

Wzrost zainteresowania inwestycjami zrównoważonymi w roku 2023 jest zauważalny. Aniołowie biznesu coraz częściej kierują swoje środki w stronę firm angażujących się nie tylko w generowanie zysków, lecz również w działania społecznie i ekologicznie odpowiedzialne. To odzwierciedla rosnącą świadomość społeczną i troskę inwestorów o długoterminowy wpływ na świat.

Działalność aniołów biznesu staje się coraz bardziej globalna, czego przykładem jest projekt 4Angels. To program szkoleniowy i inwestycyjny o zasięgu międzynarodowym, współorganizowany przez Cobin Angels. Inwestycje aniołów biznesu obejmują teraz nie tylko lokalne rynki, lecz także start-upy z różnych regionów świata, co przyczynia się do budowania silniejszych, bardziej zrównoważonych portfeli inwestycyjnych.

Będzie lepiej?

Mimo trudnego rynku, rosnącej roli inwestycji anielskich i zmniejszeniu inwestycji VC, towarzyszy stały wzrost świadomości społecznej na temat aniołów biznesu, wspierających startupy nie tylko finansowo, ale również swoim doświadczeniem. Pomimo wyzwań, rok 2023 przyniósł poprawę sytuacji makroekonomicznej, co pozwala patrzeć optymistycznie na wzrost inwestycji anielskich w nadchodzącym roku.

W roku 2023 obserwowaliśmy nieustanny wzrost innowacji i rozwój technologii. Inwestorzy aniołowie masowo kierowali swoje środki w kierunku startupów skupiających się na sztucznej inteligencji, deep tech, med tech oraz technologiach związanych z energią odnawialną. Te obszary przyciągają uwagę nie tylko ze względu na potencjalne zyski, lecz również ze względu na ich pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Paweł Zylm – business angel, przedsiębiorca, inwestor i mentor w kilkudziesięciu startupach na wczesnym etapie rozwoju skoncentrowany na wsparciu ich wzrostu. Zwycięzca konkursu Business Angel of the Year 2020 w kategorii Nagroda Ekosystemu przyznanej przez społeczność startupową dla najbardziej zaangażowanych aniołów biznesu, którzy służą jako mentorzy i budują cały rynek. Ekspert oraz aktywny uczestnik rynku ubezpieczeniowego.

Więcej podsumowań 2023. 

Czytaj także: