Simpact Ventures policzył ślad węglowy funduszu i spółek portfelowych

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Simpact Ventures policzył ślad węglowy funduszu i spółek portfelowych

Udostępnij:

Simpact Ventures, wiodący polski fundusz inwestujący zgodnie z ideą impact investing, przeprowadził analizę śladu węglowego, uwzględniającą działania zarówno funduszu, jak i wszystkich spółek portfelowych w 2022 roku.

Suma emisji gazów cieplarnianych wyniosła 17 ton ekwiwalentu CO₂ dla zakresów 1, 2 i 3, obejmujących emisje bezpośrednie oraz pośrednie. Taki wynik można porównać np. z roczną emisją dwóch statystycznych Polaków. Wyliczenia te przeprowadzone zostały we współpracy ze startupem Plan Be Eco, który specjalizuje się w badaniu śladu węglowego, co zapewnia solidne podstawy dla przyszłych działań funduszu mających na celu minimalizację wpływu na środowisko.

Simpact Ventures stanowi wyjątek w polskim krajobrazie inwestycyjnym jako jeden z nielicznych funduszy venture capital przyjmujących podejście „deep green”. Ich filozofia zakłada, że inwestycje powinny nie tylko generować zyski finansowe, ale wywierać też m.in. korzystny wpływ na środowisko i społeczeństwo. To właśnie sprawia, że aspekty ESG (Environmental, Social, Governance) odgrywają fundamentalną rolę w całej ich działalności. Kierując się tymi założeniami, Simpact Ventures zawiązał współpracę z Plan Be Eco, ekspertem w dziedzinie rozwiązań do efektywnego zarządzania śladem węglowym przedsiębiorstw.

– Nie szukamy spółek, które „nie szkodzą” lub „nie mają negatywnego wpływu” czy też przy okazji oddziaływują na jakąś dziedzinę życia lub problem. Zależy nam na tych, którzy tworzą trwałe i pozytywne zmiany w społeczeństwie dzięki innowacyjnym projektom i zdecydowanemu działaniu. Stąd też współpraca z Plan Be Eco to kluczowy krok, który umożliwi nam nie tylko obliczenie naszego śladu węglowego, ale również opracowanie strategii redukcji emisji CO₂ w następnych latach. To doskonale koresponduje z naszym głęboko zakorzenionym podejściem deep green i filozofią inwestycyjną, wskazując drogę ku bardziej zrównoważonej przyszłości – tłumaczy Krzysztof Grochowski, Partner Zarządzający Simpact Ventures

 

Unijne regulacje i nowe standardy

Wyzwania globalne związane z osiągnięciem zrównoważonego rozwoju stają się coraz wyraźniejsze. Dlatego też działania legislacyjne, takie jak unijne rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, nabierają na znaczeniu. Regulacjami tymi są objęci uczestnicy rynku finansowego w tym fundusze inwestycyjne. Niezależnie od branży, stają się one tematem istotnym dlakażdej firmy, dążącej do uwzględnienia aspektów ESG w swoich strategiach i działaniach.

– Obliczenie śladu węglowego to początek drogi do neutralności klimatycznej. Ten proces będzie obejmował nie tylko duże firmy, ale również te mniejsze, także startupy. Cieszy nas fakt, że Simpact Ventures, staje się „klimatycznym trendsetterem” i wraz ze spółkami z portfela robi pierwszy krok, licząc ślad węglowy. Ten przykład pokazuje, że to tak samo ważne w biznesie, jak dobrze przygotowany model biznesowy, strategia sprzedaży czy pitch deck. Obliczanie i raportowanie emisji staje się naszą nową normalnością – mówi Aga Maciejowska, CEO i Co-founderka Plan Be Eco.

Analiza emisji CO2 w Simpact Ventures

Sposób obliczania śladu węglowego Simpact Ventures opierał się na wytycznych międzynarodowego standardu zaakceptowanego przez Unię Europejską GHG (Greenhouse Gas) Protocol oraz norm ISO 14064-1. Cały proces obejmował trzy kluczowe obszary emisji, pozwalające na kompleksowe spojrzenie na ślad węglowy. Pierwszy z nich to emisje wytwarzane bezpośrednio przez firmę (np. samochody służbowe). Drugi to emisje wynikające z wykorzystania energii elektrycznej. Trzeci z kolei koncentrował się na wpływie działań otaczających firmę (zakupione dobra, inwestycje czy też dojazdy pracowników do pracy).

Zgodnie z wyliczeniami przeprowadzonymi przez Plan Be Eco, emisja gazów cieplarnianych przez Simpact Ventures i spółki portfelowe w 2022 roku wyniosła 17 ton ekwiwalentu CO₂.
– Największa część emisji gazów cieplarnianych w Simpact Ventures pochodzi z pośrednich źródeł, czyli z elementów łańcucha dostaw. To obejmuje między innymi rzeczy takie jak podróże służbowe, dojazdy pracowników, zakupy oraz inwestycje. Dlatego skupienie się na optymalizacji tych obszarówma kluczowe znaczenie dla redukcji naszego śladu węglowego i dążenia do bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia – mówi Jacek Ostrowski, Partner Zarządzający Simpact Ventures.

Ślad węglowy funduszu i spółek portfelowych będzie liczony i publikowany rokrocznie, co pozwoli na ocenę skuteczności podejmowanych działań.

Przeczytaj:

Redukcja CO2 o 65% i oszczędność kosztów produkcji czyli o nowym produkcie Ecopolplast

Ślad węglowy i co dalej? – konferencja Climate Leadership podsumowała problemy klimatyczne