Spinaker Alfa inwestuje w narzędzie do predykcji liczby widzów dla premier filmowych w kinach

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Spinaker Alfa inwestuje w narzędzie do predykcji liczby widzów dla premier filmowych w kinach

Udostępnij:

Do grona spółek portfelowych funduszu SPINAKER alfa dołączyła spółka Box Office Lab oferująca innowacyjne narzędzie do predykcji liczby widzów dla premier filmowych w kinach.

Produkcja filmowa zawsze wiąże się z ryzykiem, które staje przed producentami oraz całym zespołem odpowiedzialnym za ekranizację. Pojawiają się pytania: Czy dana produkcja przyniesie sukces? Czy istnieje możliwość przewidzenia powodzenia danego filmu? Na te pytania można odpowiedzieć, korzystając z zaawansowanych narzędzi w module „Box Office Pro” oferowanym przez spółkę. Biorąc pod uwagę m.in. datę premiery filmu, która ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu optymalnej strategii marketingowej, możliwe jest przewidywanie ilości widzów oraz przychodów, jakie może przynieść dany tytuł. Dzięki temu, producenci filmowi i dystrybutorzy mogą optymalnie planować produkcję, uwzględniając nie tylko aspekty organizacyjne, ale również finansowe. 

Jak zmierzyć sukces produkcji filmowej?

– Na podstawie własnych obserwacji oraz za sprawą wieloletniego doświadczenia w branży filmowej doszliśmy do wniosku, iż obecnie nie ma żadnego dostępnego narzędzia, które pozwoli na oszacowanie sukcesu danej produkcji. Dziś decydują o tym głownie umiejętności argumentacji i przekonania producentów do danej ekranizacji, o tym które projekty wejdą i odniosą sukces (lub nie). Obecnie nie ma narzędzi i danych do analizy rynku. Nie istnieje żaden serwis, usługa lub firma pozwalająca w jakikolwiek sposób oszacować potencjał komercyjny filmu oraz serialu i zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Inwestorzy, producenci, dystrybutorzy, szefowie kin i platform streamingowych oraz telewizji polegają na własnej wiedzy eksperckiej i tzw. przeczuciu – mówi Piotr Sikorski, Chief Commercial Officer w Box Office Lab.

Potrzeba powstania rozwiązania, jaką zidentyfikowała spółka, wynika wprost z aktualnego stanu funkcjonowania branży. Obecnie na wyniki filmu w kinach (a następnie na kolejnych polach eksploatacji – serwisy svod, tvod, telewizja płatna, kablowa i otwarta, dvd) mogą mieć wpływ setki czynników, a co za tym idzie, bardzo trudno oszacować, bez odpowiednich narzędzi, które z nich mają największe znaczenie dla wyniku frekwencyjnego i finansowego konkretnego filmu. Nie istnieją narzędzia, które w sposób odpowiednio szeroki, obiektywny, sprawdzony i poparty danymi pokażą najważniejsze elementy, takie jak percepcja filmu przez docelowe segmenty widowni, czy ocena zwiastuna. Dodatkowo, obecne rozwiązania nie uwzględniają źródeł, trendów i sygnałów płynących z rynku, co pozwalałoby wyznaczyć optymalny moment dla premiery i wyceny produkcji. Brakuje też możliwości szybkiego i profesjonalnego przetestowania elementów składających się na komercyjny potencjał filmu. Z kolei prowadzenie badań fokusowych, kwestie logistyczne związane z przeprowadzaniem testów oraz raportowanie wyników są trudne i kosztowne. Na polskim rynku nie istnieją również firmy badawcze, które specjalizują się w rynku filmowym i posiadają dostęp do grona ekspertów, którzy w rzetelny sposób poddaliby ocenie takie elementy, jak: koncept filmu, twórcy, obsada, zwiastuny czy kreacje graficzne. 

– Nasza platforma to pierwsze w Polsce narzędzie analityczne zbudowane w oparciu o największą w Polsce bazę zarówno danych historycznych, jak i tych zbieranych w czasie rzeczywistym, powiązanych z produkcją filmową i serialową. Platforma będzie stanowić rozwinięcie istniejącego panelu ekspertów gromadząc niemal setkę profesjonalistów z branży filmowej, kinowej i dystrybucyjnej, których cotygodniowe estymacje (po odpowiednim przeliczeniu) pozwolą efektywniej programować repertuary kinowe i elastycznie sterować kampaniami reklamowymi w weekend otwarcia filmów – mówi dr Tomasz Kaczor, Główny Inżynier Danych.  

Jak działa platforma?

Platforma dostarczy kompletnej informacji o polskim rynku filmowym, opierając się na modelu statystyczno-eksperckim, wspomaganym narzędziami uczenia maszynowego, umożliwiając podjęcie szybkich i trafnych decyzji biznesowych w obszarach: inwestycji (tzw. „zielone światło” dla projektu), ubezpieczenia i produkcji filmu lub serialu (moduł Filmowy.Expert), wypracowania efektywnej kampanii (moduł Filmowy.Buzz) i wyboru optymalnej daty premiery (moduł Box Office Pro). Bazować będzie również na zgromadzonych historycznie danych produkcji filmowych i serialowych od 2010 r., umożliwiając ich przegląd oraz analizę w każdym możliwym ujęciu biznesowym. Badania i praktyka łączenia danych historycznych, uczenia maszynowego oraz prognoz eksperckich (bardzo popularna np. w największych funduszach inwestycyjnych) wskazują, że jest to obecnie najbardziej skuteczny kierunek rozwoju prognozowania w biznesie. Proponowane rozwiązanie z wykorzystaniem nowych technologii z zakresu ML/AI w połączeniu z prognozami sporządzonymi przez panel ekspertów nie jest jeszcze stosowane. Dzięki temu rozwiązaniu prognozy liczby widzów podczas pierwszych 5 weekendów od otwarcia będą bardziej precyzyjne i pozwolą na lepsze planowanie liczby sal i seansów kinowych, które powinny być udostępnione widzom, co przełoży się bezpośrednio na większą efektywność biznesową operatorów kin. 

W finansowanie, produkcję i komercjalizację zaangażowanych jest wiele podmiotów (inwestorzy, producenci, dystrybutorzy, telewizje i serwisy stremingowe, właściciele kin). W każdym momencie, w tzw. fazie developmentu, jest kilkaset projektów, spośród których tylko 10% – 20% wejdzie do produkcji. Polski rynek kinowy to obecnie ponad 1 mld złotych przychodu rocznie, z czego ok. 30% przypada rodzimej produkcji filmowej (rokrocznie kilkadziesiąt filmów oraz kilkanaście seriali premium).

– Pomimo okresowego światowego zawirowania, spowolnienia w procesach produkcji filmowych (covid impact), to zainteresowanie produkcją filmową (w tym koprodukcjami międzynarodowymi) rośnie. Na rynku pojawiło się wiele nowych, profesjonalnych podmiotów producenckich oraz rzesza inwestorów poszukujących w branży kinowej wysokich zwrotów. Zarówno pierwsza, jak i druga grupa dotkliwie odczuwa brak profesjonalnych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji, dlatego zainwestowaliśmy w Box Office Lab i jej rozwiązania, które zdecydują, kto wygra i zmaksymalizują zyski na produkcji filmowej – dodaje Tomasz Marczuk, Członek Zarządu Funduszu SPINAKER alfa.

Inwestycja została przeprowadzona w ramach działania BRIdge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Consumer Intelligence pozyskał ponad 1 mln złotych. Zamierza wejść na nowe rynki z aplikacją dla centrów handlowych

SPINAKER alfa inwestuje milion złotych w LiveComply S.A.

SPINAKER inwestuje 1 mln zł w SKIN LABORATORIES, która testuje formuły kosmetyczne