Startup zatrudni CFO. Czy to właściwy moment?

Dodane:

Krzysztof Janik Krzysztof Janik

Startup zatrudni CFO. Czy to właściwy moment?

Udostępnij:

Rola dyrektora finansowego (CFO) dynamicznie ewoluowała w ostatnich latach. Wyraźnie zmienił się profil kompetencji, jakich oczekuje się od kandydatów, a wszystko za sprawą ogromnego wpływu na organizację. CFO ma coraz większy wpływ w określaniu kierunku rozwoju firmy. Zatem kiedy warto go zatrudnić w startupie?

Dyrektor finansowy w startupie

Zatrudnienie dyrektora finansowego na etat może wydawać się dla startupu nieosiągalne lub zbyt pochopne. Trzeba przyznać, że jest to podejście, które dotychczas przejawiało się w moich licznych rozmowach z przedsiębiorcami. Obecnie nie tylko wielcy biznesowi gracze mogą sobie pozwolić na zatrudnienie CFO. Świetnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług dyrektora finansowego na godziny (CFO), który dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym dla startupu.

CFO to osoba która podnosi jakość zarządzania, przedstawia rozwiązania zwiększające produktywność oraz rentowność firmy. W przypadku startupów rola CFO odnosi się głównie do jakości i produktywności. Jedną z najważniejszych ról dyrektora finansowego jest współpraca z zarządem poprzez wsparcie merytoryczne. Opracowanie krótko i długofalowej strategii, wskazanie ryzyk planowanych inwestycji oraz pełne uczestnictwo w budowaniu biznesu to obszary, które będą w pełni bezpieczne po zatrudnieniu dyrektora finansowego.

Zadania dyrektora finansowego w startupie

Głównym zadaniem CFO jest rozwój obszaru organizacji zarządzania finansami firmy. Zadania są zawsze uzależnione od obecnej sytuacji firmy oraz jej celów. W przypadku rozwoju startupów CFO może:

 • Odzwierciedlić w formie liczbowej planowane do wykonania działania, dzięki czemu właściciele będą mieli prognozę zysków z planowanych do podjęcia decyzji.
 • Zaprojektować lub dostosować plan działań firmy dla konkretnych działów lub obszarów działalności firmy.
 • Oszacować zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie z wyprzedzeniem, chroniąc tym samym firmę przed ryzykiem utraty płynności finansowej.
 • Opracować procesy w przedsiębiorstwie.
 • Zapewnić właścicielom firmy transparentnego wglądu w finanse firmy.
 • Nadzorować procesy finansowe, dbając o bezpieczeństwo firmy.
 • Opracować najlepszą formę weryfikacji zgodności aktualnych i historycznych danych finansowych.
 • Wesprzeć zarząd w pozyskiwaniu finansowania.
 • Kształtować strategię rozwoju firmy.
 • Sporządzić budżety inwestycyjne.
 • Przeanalizować efektywność strategicznych projektów finansowych.

Korzyści zatrudniania CFO

Współpraca z dyrektorem finansowym stanowi szansę dla firmy. Wsparcie podczas rozwoju biznesu to jedna z zalet płynąca z zatrudnienia CFO. Sprawdź, jakie korzyści niesie za sobą taka współpraca.

1. CFO pomaga podejmować lepsze decyzje dla przedsiębiorstwa

Warto pamiętać, że praca dyrektora finansowego oparta jest na konkretnych danych liczbowych. Nie towarzyszą temu żadne emocje, co daje gwarancję, że rekomendacje udzielane przez CFO są przemyślane i mogą wpłynąć na operacyjne działania w firmie.

2. CFO zapewnia większy spokój zarządzania przedsiębiorstwem

Dlaczego? Większość przedsiębiorców analizuje aktualne lub aktualne i historyczne dane firmy. To stanowczo za mało. CFO prognozuje, przygotowuje budżety, analizuje je, co zapewnia pewnego rodzaju stabilność. Płynne posługiwanie się narzędziami, umiejętne zbieranie danych, odpowiednio wczesne wyciąganie wniosków wspiera firmę w utrzymaniu płynności finansowej. Brak owych działań prowadzi nie tylko do problemów finansowych, ale także wprowadza nerwową atmosferę.

3. CFO dba o utrzymanie pewnego minimalnego poziomu gotówki w firmie

Dyrektor finansowy posiada właściwe narzędzia do pilnowania stanu środków znajdujących się na Twoich kontach.

4. CFO generuje oszczędności

Rolą dyrektora finansowego jest również monitorowanie kosztów, jakie ponosi firma. Stały monitoring finansów, weryfikacja operacji gospodarczych pozwala na sprawne zarządzanie finansami oraz utrzymanie stabilności finansowej.

5. CFO dba o Twoją produktywność

Zapewne zdecydowałeś się na założenie działalności, ponieważ dobrze znasz się na swojej pracy. Niestety w większości firm to właśnie właściciele zajmują się finansami. CFO jest Twoją prawą ręką. Odciąży Cię w kontakcie z księgową, budżetowaniu, dzięki czemu Ty w pełni skupisz się na wizji i rozwoju swojej firmy.

6. CFO, to bezpieczeństwo

Dyrektor finansowy jest osobą, która kształciła się po to, żeby wskazywać Ci ryzyka, które zagrażają Twoje firmie.Tych ryzyk jest bardzo dużo: poczynając od nadmiernej koncentracji na sprzedaży, na małej ilości klientów, przez pogarszające się warunki płatności wybranych odbiorców, aż po wysychające konto bankowe. Dyrektor finansowy szczegółowo przeanalizuje każdą umowę i wychwyci niekorzystne zapisy, poinformuje Cię o ważnych zmianach, wskaże czego unikać, przedstawi analizę wydatków i zasugeruje kierunek zmian. Raportowanie finansów przynosi wymierne korzyści tylko, jeżeli odbywa się regularnie.

7. CFO wzmocni Twoją pozycję na rynku

W dzisiejszych czasach nie wystarczy posiadanie tylko dobrego produktu, czy świetnej strategii. Sukces wyznacza umiejętność utrzymania się na rynku, osiąganie dochodów, a także dostosowywanie się do sytuacji na rynku poprzez inwestowanie w dalszy rozwój firmy. Aby było to możliwe, trzeba umiejętnie zarządzać finansami swojej firmy. Dyrektor finansowy zna mechanizmy, dzięki którym będziesz nie tylko umiał analizować wyniki finansowe, ale też prognozować i planować przyszłe wydatki. To inwestycja w długofalowy rozwój firmy.

Controlling vs księgowość

Rolą księgowości jest dbałość o księgowe rozliczanie faktur, wyliczanie składek ZUS, podatków, przygotowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych z historycznymi danymi finansowymi. W odróżnieniu od księgowości CFO swoją uwagę skupia na analizie, wyciąganiu wniosków, wspieraniu zarządu w procesach decyzyjnych. Aby skutecznie móc realizować zadania, CFO pozostaje w stałym kontakcie z działem księgowym, którego zadaniem jest dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji do skutecznego zarządzania finansami firmy. Dyrektor finansowy dzięki swojemu doświadczeniu oraz obiektywnej ocenie może zaprojektować controlling jako dedykowany dla firmy system zarządzania finansami.

Zabezpieczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzjiwymaga systematycznego monitorowania.

Rozwiązania stosowane w systemie controllingu mobilizują niższe szczeble managerskie do ciągłego poszukiwania nowych sposobów działania, do zwiększonej aktywności oraz większej odpowiedzialności za osiągane wyniki finansowe. Jest to możliwe po wdrożeniu controllingu. W tej sytuacji zarządy przedsiębiorstw mogą koncentrować się na strategii, zaś menedżerowie niższych szczebli na realizacji zadań bieżących.

Formy zatrudnienia CFO

Zatrudnienie dyrektora finansowego na pełny etat wiąże się z dużymi kosztami, dlatego na takie rozwiązania decydują się duże przedsiębiorstwa. Niektórzy przedsiębiorcy rozważają także formę umowy zlecenia, dzięki czemu dyrektor finansowy zobowiązuje się do wykonania określonych czynności. Jednakże od kilku lat istnieje możliwość skorzystania z usługi CFO w modelu godzinowym. Taki rodzaj zatrudnienia jest świetną formą dla startupów oraz małych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją biznesową drogę. Współpraca z CFO umożliwia obu stronom wypracowanie odpowiedniego modelu współpracy, bowiem poza rozliczeniem godzinowym, pozostaje także możliwość rozszerzenia pakietu usług, który został ustalony na początku.

Czym się kierować wybierając CFO?

Przede wszystkim potrzebami. Jeśli została podjęta decyzja o zatrudnieniu CFO warto na początku zdefiniować potrzeby oraz czas na jaki potrzebujesz wsparcia. Wiele firm decyduje się na rekrutację wrzucając ogłoszenie do Internetu. Zarządzanie finansami startupu wymaga połączenia wielu kompetencji. Zatrudniając CFO warto zweryfikować:

 1. Doświadczenie. Czy kandydat pracował, jako dyrektor finansowy w startupie z tej samej branży?
 2. Praktyczne umiejętności techniczne i merytoryczne oraz wiedzę, która powinna obejmować rachunkowość, controlling, modelowanie finansowe, optymalizacje podatkowe, czy ocenę ryzyka.
 3. Cechy osobowości: determinację, zaangażowanie, otwartość, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność.

Znalezienie odpowiedniej osoby może okazać się ryzykowne i czasochłonne. Dobrze przygotowane CV nie jest także gwarancją zatrudnienia dobrego finansisty.

Warto rozważyć zatrudnienie zewnętrznego Dyrektora finansowego. Jak wybrać odpowiednią firmę? Przede wszystkim zweryfikuj:

 1. Doświadczenie firmy w świadczeniu usług CFO na godziny
 2. Czy będziesz współpracował z osobą o największym doświadczeniu w firmie, czy z konsultantem zatrudnionym przez firmę? Jeśli z konsultantem, to zbadaj w jakich projektach brał wyłączny udział, jakie rozwiązania wdrożył, jak wyglądają efekty jego pracy?
 3. Czy firma posiada elastyczne usługi, które w łatwy sposób możesz dopasować do potrzeb swojej firmy?
 4. W jakiej formule oferowana jest usługa (jakie koszty poniesie przedsiębiorstwo)?
 5. Narzędzia analityczne wykonane przez firmę, które w klarowny sposób przedstawią warsztat analitycznych CFO.

Dyrektor finansowy w modelu godzinowym jest rozwiązaniem na miarę współczesnego biznesu.

Obecnie Dyrektor finansowy stanowi kluczową osobę w firmie niezależnie od branży i skali działalności. Jego zatrudnienie sprawdzi się na każdym etapie rozwoju firmy. Być może na początku nie będzie on potrzebny na cały etat, ale warto skorzystać z jego usług, aby zadbał w formie o takie obszary jak: prognozowanie finansowe, pozyskanie finansowania, czy monitorowanie wskaźników KPI.

 

O Autorze:

Krzysztof Janik

Partner zarządzający w Enterprise Startup.

Absolwent UEK w Krakowie, mający przeszło 12 lat doświadczenia w rozwijaniu kompetencji w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Misja jaką sobie wyznaczył jest pomoc przedsiębiorcom w zarządzaniu finansami biznesu, który przetrwa pokolenia. W ramach prowadzonej działalności zrealizował usługi dla przeszło 200 klientów w formie: dyrektora finansowego na godziny, wdrożenia nowoczesnego controlling, wycen przedsiębiorstw oraz kursów online z finansów.