Targi dla spin-offów to zderzenie wyobrażeń z realnymi potrzebami interesariuszy: Izabela Paluch (INTECH PK)

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Targi dla spin-offów to zderzenie wyobrażeń z realnymi potrzebami interesariuszy: Izabela Paluch (INTECH PK)

Udostępnij:

Izabela Paluch z INTECH PK, spółki celowej Politechniki Krakowskiej wyjaśnia, jak targi czy inne wydarzenia branżowe mogą pomóc w rozwoju uczelnianych spin-offów.

Zespół INTECH PK wraz z zespołami naukowców uczestniczy w poznańskich targach Polagra Premiery 2024. To wydarzenie, które w cyklu dwuletnim prezentuje światowe nowości branży Agro. Wystawcy Targów, najwięksi polscy i światowi producenci i dystrybutorzy oraz prezentowane przez nich nowości i bestsellery wskazują kierunek rozwoju branży i trendy na kolejne lata.

Liczy się chęć zaangażowania

W jaki sposób wybrano rozwiązania, które zaprezentujecie na Polagrze?

Wybieramy rozwiązania, które mieszczą się w tematyce targów i mają potencjał wdrożenie. Ważne jest też to, czy mogą stać się zachętą dla przedsiębiorców do zlecenia nam podobnych realizacji: czy to komercyjnie, czy w ramach dostępnych środków finansowych lub grantów. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na wybór rozwiązań jest też zespół naukowców. Rozwiązania proponowane są z uwzględnieniem doświadczenia zespołów ze współpracy nauki z biznesem, a także chęcią oraz możliwością zaangażowania w rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Rozwój technologii, relacji, wiedzy i marki

Jaką korzyść z udziału w takich targach mogą odnieść uczelniane spin-offy?

Przede wszystkim poszukiwanie partnerów do rozwoju spin-offa. Udział w targach to także szansa na rozwój technologii, jaką wdraża spin-off. Warto zauważyć, że spin-offy w zasadzie rozwijają technologie, które są na bardzo wstępnym etapie TRL, czyli istotne dla nas jest jakie są wszystkie docelowe parametry rozwiązania, które jest w spółce przygotowywane. Tego się nie zrobi samodzielnie. Wymaga to stałych konsultacji z odbiorcami rynkowymi rozwiązań. Uczestnictwo w wydarzeniach stwarza również szanse na rozwój kapitału relacyjnego. Rozumiem to jako budowanie portfolio klientów referencyjnych, partnerów dla rozwoju technologii, poszukiwanie rynkowych i kapitałowych inwestorów. Wybierając się na targi, można też oczekiwać zwiększenia wiedzy i kompetencji osób zaangażowanych w spin-off. Dzieje się to poprzez obserwację rynku i jego zmian oraz potrzeb. To na targach dochodzi do zderzenia wyobrażeń o posiadanych zasobach i ofercie z realnymi potrzebami interesariuszy, których można spotkać na targach. Wreszcie, poprzez obecność na Polagrze promujemy Politechnikę Krakowską i INTECH PK „We know-how”. Pokazujemy naszą uczelnię z perspektywy już zrealizowanych lub będących w realizacji projektów. W ślad za tym idzie również zaprezentowanie możliwości i perspektyw współpracy rynkowej w szerokim spektrum różnych dyscyplin i wiedzy, jaką oferujemy naszym partnerom gospodarczym.

Sygnalizujemy, że zależy nam na czymś więcej

W jaki sposób udział w takim wydarzeniu może pomóc w komercjalizacji rozwiązania stworzonego na uczelni?

Targi to raczej rozeznanie sytuacji i możliwości: potrzeb partnerów, pokazanie im, czym dysponujemy. To także zbadanie, jakie problemy chcieliby rozwiązać. Poprzez swoje uczestnictwo udowadniamy, że dla nas ważny jest proces, a nie tylko projekt rozumiany jako koordynacja współpracy nauka-biznes, współdzielenie ryzyka, kompetencje w zarządzaniu zmianą, branie odpowiedzialności za rezultaty itp. Chcemy zasygnalizować, że zależy nam na czymś więcej niż tylko na pozyskiwaniu zleceń. Sygnalizujemy, że chcemy te zlecenia kompetentnie realizować, z troską o czas, jakość i koszty. W ten sposób budujemy relacje. Targi to inwestycja w przyszłe kontrakty, chociaż zawsze liczymy na to, że przyszłość może zacząć się tuż po zakończonej pierwszej rozmowie.

INTECH PK to spółka celowa Politechniki Krakowskiej. Działa w branży innowacyjnych technologii, zarządza powierzonymi jej prawami własności intelektualnej, buduje relacje biznes-nauka oraz wspiera innowacje społeczne. Zespół INTECH PK pomaga naukowcom z Politechniki Krakowskiej, którzy chcą przekształcenia wyników swoich badań w produkty i usługi rynkowe. Wspiera twórców innowacji w rynkowym wdrożeniu wyników prac badawczych oraz w znalezieniu partnerów do prowadzenia wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Czytaj także