Uber dla kolei – SP Tech rozpoczyna współpracę z Orlen i Lotos

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

SP Tech

Udostępnij:

Powstała w 2019 roku spółka SP Tech Solutions stworzyła innowacyjne narzędzie do przewozu drużyn trakcyjnych. Od blisko roku z ich usług transportu swoich pracowników na terenie całego kraju korzysta Lotos Kolej, a w ostatnich tygodniach do grona klientów spółki dołączył Orlen Koltrans oraz Orlen Ochrona. Startup podpisał pierwszą umowę na wdrożenie swojego systemu w Niemczech i przymierza się do zamknięcia kolejnej rundy na poziomie 5 mln euro, która ma w pełni otworzyć międzynarodowe rynki.

Przewoźnicy drogowi w Europie pokonują rocznie około 1 000 000 000 kilometrów w celu dowiezienia maszynistów do ich lokomotyw. Średnia długość jednej trasy takiego przewoźnika wynosi około 250 km. Łatwo możemy dojść do wniosku, że optymalizacja tych kosztów, nawet na poziomie 1%, może skutkować w wielomilionowych oszczędnościach.

Uber dla kolei

– Od wielu lat jesteśmy związani z branżą kolejową, dzięki czemu wielokrotnie obserwowaliśmy obszary wymagające optymalizacji. Nasze rozwiązanie, o którym możemy skrótowo powiedzieć – Uber dla kolei – tylko utwierdziło nas w tych obserwacjach. Współpracujemy już z ponad 20 klientami, a najlepszym potwierdzeniem potrzeby optymalizacji przewozów transportowych w branży kolejowej, jest wzrost naszych przychodów. W 2021 roku wygenerowaliśmy lekko ponad 4 mln przychodu, a w 2022 roku było to już 19,5 mln – komentuje potrzeby rynku Piotr Sikorski, CEO SP Tech – Warto wspomnieć, że wartość globalnego rynku usług IT dla kolei przekracza 89 000 000 000 zł dodaje Sikorski.

RAILY

Spółka założona przez Michała Pawłowskiego oraz Piotra Sikorskiego koncentruje swoją działalność wokół problemów towarowych przewoźników kolejowych. Dotychczas procesem transportu drużyn trakcyjnych zarządzali dyspozytorzy kolejowi w sposób manualny, co wielokrotnie okazywało się nieefektywnym rozwiązaniem. Celem usprawnienia procesów i podniesienia jakości usług świadczonych przez przewoźników kolejowych, SP Tech Solutions rozwija narzędzie RAILY, czyli kompleksowy system informatyczny stworzony z myślą o przedsiębiorstwach, których działalność dotyczy transportu kolejowego w zakresie zarówno jego obsługi, jak i realizacji. System nastawiony jest na pracę w dynamicznym środowisku, gdzie zmiany parametrów zleceń występują w czasie rzeczywistym. Aktualnie narzędzie RAILY składa się z trzech aplikacji. Pierwszą z nich jest RAILY Taxi stanowiące narzędziem automatyzującym proces organizacji i optymalizacji transportu drużyn trakcyjnych. Kolejna z aplikacji, czyli RAILY Cargo umożliwia innowacyjne i zintegrowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa kolejowego bazując na rozwiązaniach typu Business Intelligence. Premiera nowych modułów już wkrótce. Trzecia, czyli RAILY  Terminal pozwala na całościowe zarządzanie kolejowym terminalem intermodalnym. Założenia tego projektu zakładają wytworzenie pierwszego w Europie rozwiązania do autonomicznych i zrobotyzowanych przeładunków kontenerów.

Współpraca z Orlenem i Lotosem

Cargo Speed International, czyli spółka córka SP Tech Solutions, już blisko od roku obsługuje Lotos Kolej, który powierzył spółce organizację transportu swoich pracowników na terenie całego kraju. Pod koniec 2022 roku, firma podpisała umowę na obsługę Orlen Ochrony, gdzie wdraża swój system optymalizujący przewóz pracowników zarówno w tej spółce, jak też u klienta końcowego, czyli w Orlen KolTrans. Optymalizacja przejazdów wspiera też redukcję CO2, a jak wiemy nowa perspektywa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 podkreśla dążenie do tego, aby w Europie do 2030 roku udział kolei w transporcie towarów wyniósł 30%, zaś do 2050 roku powinno to być już ponad 50%.

– Kolejowy transport towarowy od lat zderza się z wieloma problemami, które ograniczają podjęcie większych wolumenów ładunków, czego Unia Europejska wymaga w ramach tzw. Zielonego Ładu. Wśród nich, kluczowy jest m.in. deficyt maszynistów. Obecnie zatrudnionych jest ok. 17 tys. osób, z czego przewiduje się, że ok. 5 tys. niebawem odejdzie na emeryturę. Zastępowalność kadrowa wynosi ok. 200 osób rocznie, co nie pokrywa obecnego zapotrzebowania. Systemy SP Tech optymalizują wykorzystanie zasobów przedsiębiorstw kolejowych i mogą stanowić istotne wsparcie dla całego sektora kolejowego – komentuje Michał Pawłowski, co-founder SP Tech.

Finansowanie SP Tech

W 2022 roku spółka pozyskała blisko 5 milionów złotych finansowania od SpeedUp Bridge Alfa, Pomerangels oraz aniołów biznesu.

– Inwestując w SP Tech zdawaliśmy sobie sprawę z potencjału rynku, na jakim porusza się spółka, a także możliwości, przed jakimi staje. W 2022 roku firma powiększyła swoje przychody o ponad 400%! Z jednej strony pokazuje to, jak bardzo narzędzie oferowane przez Spółkę jest potrzebne na rynku, ale również daje nadzieję na podobne wzrosty w kolejnych latach. Jeszcze nie zagospodarowaliśmy w pełni rynku w Polsce wartego ok. 200 mln zł, a już robimy pierwsze kroki za granicą na rynku niemieckim. – komentuje Tomek Czapliński, Członek Zarządu SpeedUp Bridge Alfa, będącego częścią SpeedUp Venture Capital Group.

Nowa runda finansowania

Aktualnie SP Tech Solutions jest w trakcie zamykania kolejnej rundy finansowania, która pozwoli firmie na wejście i budowanie swojej pozycji na zagranicznych rynkach. – Rozpoczęliśmy już wdrożenie systemu RAILY Taxi dla niemieckiej spółki Freightliner DE. Środki pozyskane z obecnej rundy posłużą nam umocnienie naszej pozycji w Polsce, gdzie już jesteśmy liderem w swojej branży, a także na dynamiczną ekspansję zagraniczną. Szacujemy, że dzięki tym działaniom będziemy w stanie ponad dwukrotnie zwiększyć swoje przychody w 2023 roku, a także zbudować naszą pozycję w Niemczech oraz dalszej części Europy Zachodniej komentuje CEO SP Tech, Piotr Sikorski.

 

PKN ORLEN planuje zaangażować się w rozwój edukacji sektora energetyki jądrowej

ORLEN VC inwestuje we francuski startup Shippeo

Podsumowanie 2022 roku w przemyśle 4.0 i prognozy ekspertów na 2023