VIGO Photonics rozwija HyperPic: fotoniczne układy scalone z dotacją 450 mln zł w ramach FENG

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

VIGO Photonics rozwija HyperPic: fotoniczne układy scalone z dotacją 450 mln zł w ramach FENG

Udostępnij:

Celem realizowanego przez spółkę VIGO Photonics projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni. Projekt został właśnie wybrany do dofinansowania w ramach FENG z rekomendowaną kwotą dotacji wynoszącą ponad 453 miliony złotych.

Celem projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych układów scalonych w zakresie średniej podczerwieni oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów. Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku.

Dla przemysłu 4.0, wearables oraz internetu rzeczy

Potencjalnymi odbiorcami układów HyperPIC będą kontrahenci z całego świata, wykorzystujący w swoich produktach rozwiązania z obszaru szeroko rozumianych technik czujnikowych, czyli wytwórcy aparatury biomedycznej, producenci urządzeń do monitorowania zanieczyszczeń, operatorzy infrastruktury krytycznej, firmy działające na rynku IoT, operatorzy i integratorzy telekomunikacyjni, przemysł samochodowy, producenci maszyn przemysłowych oraz producenci urządzeń mobilnych.

Działanie jest częścią europejskiego projektu Important Projects of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI ME/CT), którego celem jest wzmocnienie europejskiej branży mikroelektronicznej

Realizacja projektu HyperPIC planowana jest w latach 2023-2030 i składa się z dwóch faz:

  • fazy R&D (lata 2023-2027);
  • fazy FID (First Industrial Deployment) tj. pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2023-2030), obejmującego inwestycje w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia.

Po zakończeniu fazy FID planowane jest rozpoczęcie seryjnej produkcji (po 2029 r.), w ramach której nie jest przewidziane dofinansowanie ze środków publicznych dla projektu. Zarząd spółki przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych, zostaną pokryte ze środków i kapitałów własnych spółki, z finansowania dłużnego i/lub w szczególności w fazie FID, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe i/lub finansowanie pozabilansowe w formule project finance.

Produkować układy fotoniczne na masową skalę

– Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest rozwój technologii fotonicznych układów scalonych. Dotychczasowym problemem w rozwoju sensoryki w zakresie średniej podczerwieni była wysoka cena wytworzenia i integracji pojedynczego układu. Obecny szybki rozwój technologii integracji komponentów fotonicznych może otworzyć drogę do produkcji zintegrowanych układów fotonicznych w masowej skali, dzięki integracji całego systemu na jednym chipie, a koszty układu zostaną znacząco obniżone – mówi Adam Piotrowski, prezes zarządu VIGO Photonics.

– Rynek średniej podczerwieni stanowi obecnie obszar praktycznie niezagospodarowany i jest wielką szansą biznesową dla firm technologicznych o odpowiednim potencjale i doświadczeniu, takich jak VIGO. Jako podmiot z wieloletnim, autorskim know-how i wysokimi kompetencjami technologicznymi, mamy szansę stać się globalnym pionierem i kreatorem tego bardzo perspektywicznego rynku. Nasze produkty mogą np. być w przyszłości integrowane z elektroniką użytkową, tzw „wearables” lub smartfonami czy sprzętem AGD. Widzimy także szeroki wachlarz ich zastosowań w biomedycynie, monitorowaniu zanieczyszczeń, operatorach infrastruktury krytycznej, telekomunikacji, samochodach czy sprzętach typu IoT – dodaje Adam Piotrowski.

– Projekt HyperPIC to wieloletni program inwestycyjny z pozytywnym wpływem na konkurencyjność polskiej gospodarki i będzie impulsem do rozwoju polskiego klastra technologii fotonicznych. Utworzy także wiele nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio przy projekcie, jak w ekosystemie partnerów i klientów oraz przyciągnie talenty inżynierskie do Polski. Dzięki HyperPIC wprowadzimy na rynek innowacyjny w skali świata produkt umożliwiający pracę, m.in. z elektroniką użytkową, odpowiadający potrzebom AI, IoT i przemysłu 4.0. W efekcie dzięki temu projektowi Polska może stać się bardzo silnym graczem w Europie w branży fotoniki zintegrowanej, a VIGO będzie motorem napędowym całej branży i przy zachowaniu wszelkich proporcji, może stać się „europejskim TSMC”. Jestem dumny, że VIGO może wziąć udział w realizacji tak prestiżowego i ważnego dla gospodarki polskiej, jak i europejskiej projektu – podsumowuje Adam Piotrowski.

Czytaj także: