WIDMO Spectral Technologies z dofinansowaniem ponad 5,5 mln euro z EIC Accelerator

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

EIC accelerator spectral technologies widmo

Udostępnij:

Polski startup deeptechowy WIDMO Spectral Technologies otrzyma ponad 5,5 mln euro z unijnego programu EIC Accelerator na rozwój rozwiązania WIDMO Cities – skanowania podpowierzchniowego całych miast. Pieniądze zostały przyznane w formie finansowania mieszanego – grantu w kwocie 2,06 mln euro oraz komponentu inwestycyjnego (equity) w wysokości 3,5 mln euro.

WIDMO Spectral Technologies jest jedyną spółką z Polski i jedną z trzech z Europy Środkowo-Wschodniej, która otrzymała dofinansowanie z tegorocznej drugiej wiosennej rundy tego prestiżowego programu. Łącznie 260 mln euro przyznane zostało 51 spółkom deeptechowym z 17 krajów.

WIDMO Cities wśród najbardziej obiecujących europejskich innowacji

– Otrzymanie dofinansowania z EIC Accelerator jako jedyna spółka z Polski w tej edycji to dla nas ogromny powód do dumy i motywacja do rozwoju naszego rozwiązania WIDMO Cities. Proces ewaluacji wniosków w tym prestiżowym programie jest niezwykle rygorystyczny i wnikliwy. Pozytywna ocena przez jury jest potwierdzeniem, że nasz pomysł jest naprawdę przełomowy i przyniesie miastom  ogromne korzyści w wielu obszarach – mówi Mirosław Trześniowski, prezes WIDMO Spectral Technologies.

Rewolucja w naprawach infrastruktury miejskiej?

WIDMO Cities to rewolucyjne, nieinwazyjne rozwiązanie dla miast, firm zarządzających usługami publicznymi i firm z branży budowlanej. Dzięki skanowaniu terenów całych miast na zasadzie podobnej do Google Street View, ale przy użyciu georadaru spektralnego opartego na technologii SGPR, zapewni dostęp do bardzo precyzyjnych, a jednocześnie tanich informacji o budowie geologicznej gruntów oraz lokalizacji infrastruktury podziemnej i mediów. Informacje te będą mogły być wykorzystywane w celu określenia dokładnej lokalizacji rur gazowych, dróg wodnych czy kabli elektrycznych na etapie planowania projektu, a także w celu ustalenia profilu geologicznego i rozpoznania możliwych zagrożeń.

Dysponowanie tak dokładnymi informacjami pozwoli nie tylko znacznie obniżyć koszty i przyspieszyć czas realizacji przedsięwzięć budowlanych, ale też ułatwi proces zarządzania infrastrukturą i znacząco zmniejszy ryzyko związane z geozagrożeniami.

Spółka WIDMO Spectral Technologies zakłada, że rozwiązanie WIDMO Cities będzie produktem globalnym. W ten sposób polski startup planuje zrewolucjonizować branżę budowlaną i utrzymywanie infrastruktury oraz umożliwić realizację idei smart city w obszarze informacji podpowierzchniowej. Technologia przyczyni się w ten sposób także do zwiększenia efektywności i odporności miast w kontekście zmian klimatu.

EIC Accelerator: 260 mln euro dla 51 spółek w drugiej wiosennej rundzie

EIC Accelerator to prestiżowy unijny program akceleracyjny, który oferuje dotacje dla start-upów i MŚP w wysokości do 2,5 mln euro w połączeniu z inwestycjami kapitałowymi przez Fundusz EIC w kwocie do 15 mln euro lub więcej. Poza finansowaniem, wszystkie nagrodzone projekty mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia biznesowego, m.in. wiedzy eksperckiej wiodących firm, inwestorów oraz podmiotów ekosystemowych.

W drugim wiosennym naborze w 2023 r. firmy mogły składać wnioski o dofinansowanie m.in. w ramach inicjatywy „Nowy Europejski Bauhaus i digitalizacja architektury, inżynierii budowlanej i konstrukcyjnej dla dekarbonizacji”. Zgłosiło się wówczas 551 podmiotów z całej Europy, które zostały poddane rygorystycznemu procesowi oceny. Blisko 140 firm zostało przesłuchanych przez jury składające się z doświadczonych inwestorów i przedsiębiorców. Wybrane w ten sposób 51 firm z 17 krajów otrzyma łącznie ok. 260 milionów euro w formie połączenia dotacji i inwestycji kapitałowych. Wyniki rundy ogłoszone zostały 19 czerwca br.

Lista spółek zakwalifikowanych do dofinansowania znajdziecie na stronie akceleratora.

..

Z WIDMO Spectral Technologies rozmawialiśmy ostatnio o tym, dlaczego warto działać w branży górniczej, pomimo, że nie jest trendy. Zachęcamy do lektury wywiadu!

EIC Accelerator szansą dla małych innowacyjnych firm

Nie bój się sięgnąć po granty w Horyzoncie Europa