Lokalizacja:

Warszawa

Ważne do:

2017-04-01

E-mail dla kandydatów:

badania.cziitt@pw.edu.pl

Starszy Specjalista ds. Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego specjalisty/specjalisty w wymiarze pełnego etatu w Dziale Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Opis stanowiska:

 • inicjowanie i realizacja prac badawczych w zakresie: zarządzania innowacjami, transferu technologii, innowacji o przedsiębiorczości;
 • projektowanie procesu badawczego – planowanie i realizacja badań społecznych i ekonomicznych;
 • prowadzenie analiz statystycznych zarówno w oparciu o gotowe procedury, jak i poszukiwanie nowych narzędzi odpowiadających na problemy badawcze;
 • współudział we wprowadzaniu nowych standardów i analiz;
 • opracowanie wniosków i rekomendacji, przygotowywanie raportów i sprawozdań.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe tj. ekonomia, socjologia, psychologia;
 • 3-letni staż pracy przy ubieganiu się na stanowisko specjalisty lub 5-letni staż pracy przy ubieganiu się na stanowisko starszego specjalisty;
 • 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych z wykorzystaniem metod ilościowych oraz jakościowych;
 • 3-letnie doświadczenie w tworzeniu metodologii badań społecznych lub ekonomicznych oraz w przygotowaniu raportów z badań;
 • pogłębiona wiedza z zakresu metod badań społecznych, badań ekonomicznych, statystyki oraz ilościowych i jakościowych metod, technik i narzędzi badawczych;
 • szczegółowa wiedza o współczesnych dokonaniach, ośrodkach, szkołach badawczych obejmujących obszary socjologii/studiowanej dyscypliny humanistycznej;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu analiz statystycznych, analizy danych oraz ich poprawnej interpretacji;
 • biegła obsługa pakietów statystycznych (SPSS, Statistica;)
 • bardzo dobra znajomość programów Microsoft Office, w szczególności Excel (funkcje, tabele przestawne, wykresy);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie min. C1);
 • samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i dobra organizacja własnej pracy.

Mile widziane:

 • doktorat z socjologii, ekonomii bądź dyscyplin pokrewnych;
 • doświadczenie w koordynacji procesów badawczych realizowanych na zlecenie klientów;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł UE (np. Horyzont 2020);
 • znajomość pakietu statystycznego – R;
 • znajomość oprogramowania do gromadzenia danych: CADAS, LimeSurvey;
 • zainteresowania naukowe związane z działalnością Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW;
 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: data mining, Big Data, modelowanie danych, analizy predykcyjne.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (pełen etat);
 • przyjazna atmosfera pracy w doświadczonym zespole badaczy;
 • możliwość realizacji ciekawych i innowacyjnych projektów badawczych;
 • możliwość rozwoju własnych zainteresowań naukowo-badawczych;
 • pracę w nowoczesnym ośrodku badawczym Politechniki Warszawskiej.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV i listu motywującego, z opisem zainteresowań badawczych) drogą mailową na adres: badania.cziitt@pw.edu.pl, w terminie do 14.03.2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922).