Ecobean zamyka rundę finansowania. Przetworzy fusy z kawy w materiały przemysłowe

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ecobean

Udostępnij:

Ecobean, warszawski startup, który opracował technologię pozwalającą na waloryzację odpadów kawowych, zamknął niedawno rundę inwestycyjną z EIT InnoEnergy, CofounderZone, CIECH Ventures i Aniołami Biznesu z COBIN Angels. Pozyskane środki pomogą firmie zbudować Centrum Technologii Ecobean, wzmocnić zespół i ruszyć z ekspansją.

Ecobean opracował technologię przetwarzania kawowego odpadu na zrównoważone materiały – olej kawowy, antyoksydanty, kwas mlekowy, dodatki białkowe i ligninę kawową – które są bezpośrednimi alternatywami produktów szeroko stosowanych obecnie przez różne gałęzie przemysłu: spożywczego, kosmetycznego, przetwórczego i farmaceutycznego.

Startup współpracuje między innymi z firmą AmRest, która jest operatorem takich marek jak Starbucks w Europie Środkowej, oraz operatorem wielomarkowych restauracji w Europie. W ramach tej współpracy Ecobean jest odpowiedzialny za zbiórkę zużytych fusów po kawie, jak również za rozwój aplikacji dostosowanych do potrzeb klienta.

Inwestycja w Ecobean okiem inwestorów

Tomasz Goliński, Partner Zarządzający CofounderZone:

Ecobean udowadnia, że rozwój zrównoważonych technologii i ograniczanie emisji dwutlenku węgla idzie w parze z tworzeniem wartości dla klientów, partnerów i inwestorów. Liczymy również, że Spółka, jako uniwersytecki spin-off zainspiruje kolejnych naukowców do bliższej współpracy z inwestorami finansowymi, co przyczyni się do wsparcia potencjału komercyjnego technologii rozwijanych na polskich uczelniach wyższych.

Szymon Smyk, Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego i Nowych Przedsięwzięć w Grupie CIECH:

Ecobean działa w sektorze, który jest szczególnie interesujący dla Grupy CIECH – zrównoważone surowce i zielone chemikalia będą miały w przyszłości istotne znaczenie i wpisują się w naszą strategię rozwoju. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju jednej z najbardziej perspektywicznych technologii w tej dziedzinie.

Marcin Wasilewski, CEO w EIT InnoEnergy Central Europe:

W EIT InnoEnergy nieustannie analizujemy rynek pod kątem skalowalnych, opartych na technologii innowacji, które łączą w sobie pozytywny wpływ na środowisko i klimat z dużymi możliwościami tworzenia wartości. Ecobean nie tylko spełnia wszystkie powyższe kryteria, ale także łączy cele związane z cyrkularnością, zrównoważonym rozwojem i zieloną transformacją, dzięki czemu jest istotny dla wielu graczy w ekosystemie. Firmy chemiczne, branża HORECA, czy sektor żywności i pasz – wszyscy oni dostrzegają korzyści wynikające z rozwiązania Ecobean. Postrzegamy to jako wielką szansę do wykorzystania w całej Europie i poza nią.

Robert Ługowski, założyciel i partner zarządzający w Klubie Aniołów Biznesu COBIN Angels:

Coraz więcej Aniołów Biznesu poszukuje tzw. inwestycji impaktowych (impact investing). Poza możliwością osiągnięcia wysokich stóp zwrotu, impact investing daje możliwość wsparcia startupów, które pozytywnie wpływają na społeczeństwo i środowisko. Ecobean wpisuje się w trend odpowiedzialnego inwestowania impaktowego, które jest atrakcyjne dla aniołów biznesu.