Polski fintech: nadchodzi kluczowy moment dla sektora

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

How to do fintech in Poland?

Udostępnij:

Fundacja FinTech Poland właśnie opublikowała nową edycję raportu „How to do fintech in Poland” prezentującego branżę w kontekście całej gospodarki i sektora finansowego. To swoisty przewodnik dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych fintechem w Polsce.

Współautorami raportu „How to do FinTech in Poland?” opracowanego przez Fundację FinTech Poland są Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Michael Page i PAGE EXECUTIVE, pwc Legal oraz Bank Pekao SA. Partnerem strategicznym raportu jest PKO Bank Polski. W gronie partnerów znaleźli się BIK, Accelpoint oraz kancelaria Bird & Bird.

To już druga edycja publikacji, zawierającej informacje o wiodących programach akceleracyjnych i hubach innowacji, zarówno tych funkcjonujących w strukturach banków jak i niezależnych. Opracowanie dostarcza praktycznych informacji na temat ram prawnych czy zachęt podatkowych dla inwestorów zagranicznych. Syntetycznie opisuje także kluczowe wyzwania regulacyjne w nadchodzących latach. W efekcie, raport jest obowiązkową lekturą dla szukających informacji o polskim sektorze innowacji finansowej.

Polski fintech ma się dobrze

O 79 procent względem 2018 r. wzrosła liczba podmiotów działających w sektorze fintech. Rynek dojrzewa co potwierdzają wysokie, stale rosnące przychody fintechów oraz pierwsze sukcesy podmiotów wychodzących z ofertą na zagraniczne rynki. Fintechy „made in Poland” są zauważane przez debiutujące na polskim rynku fundusze VC, a także międzynarodowe instytucje finansowe i globalne fintechy otwierające tu swoje centra badawczo-rozwojowe lub wymagające zaangażowania ludzi centra usług biznesowych.

Dynamika rozwoju sektora przynosi jednak wiele wyzwań zarówno dla samych firm, jak i organów publicznych odpowiedzialnych za polską gospodarkę czy regulacje.

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla działań w obszarze innowacji finansowych dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze, dojrzałemu sektorowi finansowemu, dobrej jakości otoczeniu biznesowemu oraz wybitnym talentom, zwłaszcza w dziedzinie IT i finansów. Co wyróżniające, boom w sektorze z jakim mamy do czynienia w ostatnich latach, wynikał przede wszystkim ze współpracy z dojrzałymi instytucjami finansowymi, a nie poprzez bezpośrednią konkurencję – mówi Paweł Widawski, Prezes zarządu FinTech Poland.

Bliższa współpraca i kapitał – główne wyzwania

Raport „How to do fintech in Poland” wskazuje na coraz większą otwartość organów regulacyjnych i nadzorczych na działania wspierające rozwój rynku finansowego.

– Wspieranie innowacji finansowych w Polsce, jest zadaniem które od kilku już lat mamy określone na poziomie ustawowym. Wsparcie Urzędu polega między innymi na bezpłatnych konsultacjach w ramach Programu Innovation Hub lub umożliwieniu testowania wybranych rozwiązań w dostępnych Piaskownicach Wirtualnych – mówi Zbigniew Wiliński, Kierownik Departamentu Innowacji Finansowych Fintech w Komisji Nadzoru Finansowego. Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu PAIH dodaje: – Rozwój branży można jeszcze przyspieszyć, chociażby poprawiając otoczenie prawne dotyczące tego sektora.

Aby utrzymać rosnącą kondycję branży kluczowa jest koordynacja uczestników rynku. Wielopoziomowa platforma dialogu i współpracy pomiędzy uczestnikami sektora finansowego – zarówno organów publicznych, podmiotów o ugruntowanej pozycji, jak i podmiotów wchodzących na rynek, stanowi istotny czynnik osiągania synergii poprzez nawiązywanie współpracy biznesowej, wymianę wiedzy na temat rynku lokalnego i globalnego oraz osiągnięcia wzrostu efektywności posiadanych zasobów.

Ponieważ bez dostępu do kapitału nie ma dalszego rozwoju, istotną kwestią jest wypracowanie rozpoznawalności polskiego sektora fintech pośród inwestorów zagranicznych, co z kolei przełoży się na dostępność i koszt kapitału na finansowanie nowych inicjatyw lub rozwoju istniejących. W Polsce, mimo globalnego spowolnienia rośnie wartość inwestycji dokonywanych przy udziale funduszy Venture Capital. Tylko w 2022 roku wartość tych dokonanych w Polsce wynosiła 775 000 000 EUR, co stanowi niebagatelny wzrost o 2114 proc. względem 2018 roku. Sektor fintech ma tu jednak jeszcze większy potencjał pod warunkiem podjęcia efektywnych inicjatyw.

Talenty są w Polsce

Nie bez znaczenia, zarówno dla rozwoju sektora fintech, jak również dla zagranicznych inwestorów, jest wciąż rosnąca baza talentów. Potencjał już dziś jest duży. Jak mówi Agnieszka Kulikowska, senior partner w Page Executive: – Wybierając Polskę, zagraniczni inwestorzy zyskują dostęp do szerokiej bazy talentów i dojrzałego ekosystemu FinTech. Eksperci zajmujący się rozwijaniem produktów, finansami i zarządzaniem ryzykiem oraz światowej klasy specjaliści w IT to tylko część potencjału, który mieścimy w sobie, jako największe centrum biznesowe w Europie, angażujące ponad 400 000 pracowników, w tym ponad 40 000 specjalizujących się w obszarach usług finansowych.

Zainicjowanie zmian w edukacji na poziomie szkół średnich i uczelni, wprowadzenie nowych kierunków kształcenia mogą skutecznie spozycjonować Polskę jako kraj najlepiej przygotowanych do pracy w finansach ekspertów i specjalistów. Przyniesie to korzyści zarówno lokalnym podmiotom, jak i przyciągnie kolejne inwestycje zagraniczne z obszaru finansów.

Światowe centrum fintechowe?

– Innowacje tworzone przez FinTechy przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom życia gospodarczego. Z tego powodu musimy zapewnić im odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. Jako PKO Bank Polski zawsze chętnie włączamy się we wszelkie inicjatywy wspierające środowisko FinTech. Wierzę, że dialog, silne wsparcie sektora finansowego oraz atuty lokalnego rynku nowych technologii, pozwolą zmienić Polskę w jedno z kluczowych centrów FinTech na świecie – podsumowuje znaczenie branży fintech dla polskiej gospodarki Marek Myszka, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim, który jest partnerem strategicznym Raportu.

Raport dostępny jest bezpłatnie, w wersji anglojęzycznej.